Banner WOTRO Science for Global Development

WOTRO Science for Global Development

Als domeinoverstijgend initiatief binnen NWO programmeert, financiert en faciliteert WOTRO Science for Global Development onderzoek voor inclusieve mondiale ontwikkeling. De WOTRO-programma’s zijn gericht op het leveren van kennis en kunde die bijdraagt aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke en ecologische problemen in lage- en middeninkomenslanden.

 • Strategie

  Samen met partners ontwikkelt WOTRO onderzoeksprogramma's die innovatieve vormen van onderzoek met en in deze landen stimuleren. Om de impact van onderzoek te vergroten, zet WOTRO sterk in op het delen van kennis en op het gebruik van onderzoeksresultaten in beleid en praktijk. Het is daarbij essentieel dat lokale kennisinstellingen en maatschappelijke actoren vanaf de ontwikkelfase van onderzoeken participeren.

  De doelstellingen van WOTRO zijn:

  • het genereren, verspreiden en benutten van hoogwaardige kennis
  • het vergroten van kennissynergie voor ontwikkeling
  • versterken van de onderzoekscapaciteit in ontwikkelingslanden.

  WOTRO realiseert deze doelstellingen door onderzoeksprogramma's en activiteiten te ontwikkelen samen met nationale en internationale stakeholders van binnen en buiten de wetenschappelijke gemeenschap. Deze belanghebbenden zijn onder meer onderzoekers, beleidsmakers, NGOs en de private sector.

  WOTRO werkt momenteel aan een alternatieve benadering voor onderzoek voor SDG- en klimaatbestendige ontwikkeling in lage- en middeninkomenslanden. Een aanzet hiervoor staat beschreven in de notitie ’Turning the Tide’ (beschikbaar in Nederlands en in een Engelstalige two-pager).

  Dit pleidooi voor een wereldwijd netwerk van kennishubs werd verder uitgewerkt in de bijdrage Nederland Kennisland, een pamflet van de WOTRO stuurgroep en Nederlandse wetenschappers op het terrein van mondiale duurzame ontwikkeling.

 • Internationale samenwerking

  WOTRO ondersteunt het vormen van platforms en netwerken voor internationale ontwikkeling en onderzoek naar ontwikkelingssamenwerking. De platforms en netwerken dragen bij aan het delen, benutten en vergroten van kennis door een brug te slaan tussen wetenschap, beleid en praktijk.

  WOTRO streeft ook naar strategische partnerschappen met andere onderzoeksfinanciers. Dat maakt internationaal samenwerken in breed verband mogelijk. Onderzoekers uit ontwikkelingslanden krijgen zo beter toegang tot fondsen, en het werk van verschillende onderzoeksfinanciers is beter op elkaar af te stemmen.

 • Streven naar maatschappelijke impact

  WOTRO heeft tot doel onderzoekers te ondersteunen bij het vergroten van de impact van hun onderzoeksprojecten. Op alle niveaus, maar in het bijzonder op het niveau van maatschappelijke impact en het beïnvloeden van beleid.

  Wat is impact?

  Onder de maatschappelijke impact van onderzoek wordt verstaan: de culturele, economische, industriële, ecologische of sociale veranderingen die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van door onderzoek gegenereerde kennis en expertise.

  Benaderingen, tools en methoden om impact te bereiken

  NWO heeft een geïntegreerde strategie waarin productieve interacties in onderzoek worden bevorderd door gebruik te maken van de Theory of Change en Impact Pathways.

  Kijk ook eens naar de WOTRO communicatie voorbeelden (Engelstalig) of naar de NWO ontwikkelingen op het gebied van impact binnen de Impact Plan Benadering.

 • Organisatie

  WOTRO Science for Global Development wordt bestuurd door een autonome stuurgroep, die is gemandateerd door de raad van bestuur van NWO. De stuurgroep is verantwoordelijk voor de onderzoeksprogramma's vanuit alle wetenschappelijke disciplines op het terrein van (Sustainable Development Goals voor) inclusieve mondiale ontwikkeling en de Merian Fund programma’s.  Portefeuillehouder van WOTRO binnen de raad van bestuur van NWO is prof.dr. Anita Hardon.

  De leden van de stuurgroep zijn:

  • Prof. dr. Annelies Zoomers (voorzitter), Universiteit Utrecht
  • Prof. dr. Maarten van Aalst, Universiteit Twente
  • Prof. dr. ir. Merle de Kreuk, TU Delft
  • Prof. dr. Robert Lensink, Rijksuniversiteit Groningen
  • Prof. dr. Valentina Mazzucato, Universiteit Maastricht
  • Prof. dr. Bartel van de Walle, United Nations University - MERIT en Universiteit Maastricht
  • Prof. dr. Maria Yazdanbakhsh, Universiteit Leiden

  Het bureau WOTRO is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de activiteiten van WOTRO en voor het Merian Fund.

 • Contact

  WOTRO Science for Global Development

  T: +31 70 344 09 63
  E: wotro@nwo.nl

  Bezoekadres
  Laan van Nieuw Oost-Indië 300 (Java gebouw), 2593 CE Den Haag
  Route

  Postadres
  Postbus 93461, 2509 AC Den Haag

  Voor leveranciers
  KvK 27367015
  WOTRO-factuurnummer: LB575700-11

  Teamleider
  Dr Eric Beerkens

  T: +31 70 349 41 09
  E: e.beerkens@nwo.nl

  Beleidsmedewerkers

  Dr Monika Brasser
  Beleidsmedewerker
  T: +31 70 349 45 03
  E: m.brasser@nwo.nl
  Contact voor: Food & Business Global Challenges Programme; LEAP-Agri, CGIAR-NL, Merian Fund / Cooperation India-the Netherlands (DST)

  Han van Dijk MSc
  Senior beleidsmedewerker
  T: +31 70 344 09 45
  E: h.vandijk@nwo.nl
  Contact voor: Urbanising Deltas of the World (UDW); Research Uptake, SURe

  Petra Griffioen MSc
  Beleidsmedewerker
  T: +31 70 344 09 76
  E: p.griffioen@nwo.nl
  Contact voor: Merian Fund, NL-CGIAR partnership, Impact & Innovation Grants

  Dr Nadine Herold
  Beleidsmedewerker
  T: + 31 70 344 0910
  E: n.herold@nwo.nl
  Contact voor: Joint SDG Initiative, SDG Interactions & Policy Interventions (NWA)

  Rachel Kelders MSc
  Beleidsmedewerker
  T: +31 70 349 4085
  E: r.kelders@nwo.nl
  Contact voor: Antimicrobial Resistance (AMR); Urbanising Deltas of the World (UDW)

  Corinne Lamain
  Senior beleidsmedewerker
  T: +31 70 344 09 24
  E: c.lamain@nwo.nl
  Contact voor: Food & Business Research

  Marije Severs MSc
  Beleidsmedewerker
  T: +31 70 349 43 51
  E: m.severs@nwo.nl
  Contact voor: Food & Business Research, Merian Fund / Cooperation Brazil-the Netherlands (FAPESP)

  Maaike Spiekerman MA
  Beleidsmedewerker
  T: + 31 70 349 40 94
  E: m.spiekerman@nwo.nl
  Contact voor: Merian Fund / Cooperation Indonesia-the Netherlands, Cooperation China-the Netherlands (CAS) and Cooperation China-the Netherlands (NSFC)

  Dr Gerrie Tuitert
  Senior beleidsmedewerker
  T: +31 70 344 07 05
  E: g.tuitert@nwo.nl
  Contact voor: Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR); ERAfrica; International partnerships

  Jelte Verberne, MA
  Beleidsmedewerker
  T: +31 70 349 41 48
  E: j.verberne@nwo.nl
  Contact voor: Security and Rule of Law (SRoL), JPI-Climate, Science Diplomacy Fund, Merian Fund / Cooperation India-the Netherlands (DBT), Impact & Innovation Grants

  Jacomijn Verbruggen - Zoutewelle MSc
  Beleidsmedewerker
  T: +31 70 344 09 72
  E: j.zoutewelle@nwo.nl
  Contact voor: Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR); Prince Claus Chair, Merian Fund / Cooperation South Africa – The Netherlands

  Maria Verschoor MSc
  Beleidsmedewerker
  T: +31 70 344 0646
  E: m.verschoor@nwo.nl
  Contact voor: Urbanising Deltas of the World (UDW), Impact Plan Benadering, , SDG Interactions & Policy Interventions (NWA)

  Dr Martijn Wienia
  Senior beleidsmedewerker
  T: +31 70 349 4352
  E: m.wienia@nwo.nl
  Contact voor: Joint SDG Initiative, SDG Interactions & Policy Interventions (NWA)

  Project administratie

  Helena Gilkes - Arrindell
  T: +31 70 344 09 62
  E: h.gilkes@nwo.nl

  Jiske den Hollander
  T: +31 70 344 07 68
  E: j.denhollander@nwo.nl

  Ms Ellen Rijkschroeff
  T: +31 70 344 0974
  E: e.rijkschroeff@nwo.nl

  Archief

  Nathalie Nieuwveld - Meijer
  T: +31 70 344 09 51
  E: n.nieuwveld@nwo.nl

  Secretariaat

  Josianne Winklaar
  T: +31 70 349 40 97
  E: j.winklaar@nwo.nl

  Communicatie

  Tessa Knaake
  T: +31 6 51243151
  t.knaake@nwo.nl

  Marjolie Mankoto
  T: +31 70 349 43 68
  m.mankoto@nwo.nl