Wijzigingen

U kunt tijdens de loop van het project wijzigingen indienen. Met de beslisboom kunt u zelf bekijken wanneer en hoe u een wijzigingsverzoek kunt indienen.

Kijk eerst binnen de algemene subsidievoorwaarden van NWO naar de mogelijkheden voor het indienen van wijzigingen. Wanneer voor een call for proposals afwijkende voorwaarden gelden, staat dit nadrukkelijk vermeld in de call zelf. Met onderstaande beslisboom kunt u zelf bekijken of uw verzoek in aanmerking komt en hoe u deze kunt indienen.

Volg het beslisschema om te bepalen hoe u een wijziging voor een project kunt doorgeven.

Welke type wijziging heeft u?

Het beslisschema begint met de vraag Welk type wijziging uw verzoek betreft. Daarbij kunt u kiezen uit:

 • Verhuizing
  Hiervoor geldt een aparte procedure. Kijk daarvoor bij Projectoverdracht.
 • Personele wijziging
  Vul hiervoor het wijzigingsformulier in en voeg het formulier Budgetwijzigingsverzoek in. 
 • Verschuiving tussen begrotingsposten
  Vul hiervoor het wijzigingsformulier in en voeg het formulier Budgetwijzigingsverzoek in. 
 • Wijziging co-financiering
  Vul hiervoor het wijzigingsformulier in en voeg het formulier Budgetwijzigingsverzoek in. 
 • Verlenging
  Vul hiervoor het wijzigingsformulier
 • Wijziging projectleider
  Vul hiervoor het wijzigingsformulier
 • Overig
  Vul hiervoor het wijzigingsformulier en voeg aangepaste aanvraagbegroting toe (indien relevant)

NWO beoordeelt vervolgens uw wijzigingsverzoek.