Wetenschapsvisie 2025

Op 25 november 2014 heeft het toenmalige kabinet de 'Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst´ aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarin stelde het kabinet dat de uitgangspositie van de Nederlandse wetenschap goed is en dat Nederland trots mag zijn op de wetenschap en de wetenschappers. De wetenschapsvisie biedt een aanpak waarmee de Nederlandse wetenschap ook in de toekomst kan blijven meedraaien in de internationale wetenschappelijke top.

NWO deelt de visie van het kabinet en benadrukt het belang van ruimte voor vrij en ongebonden onderzoek voor een sterke wetenschap. Met het kabinet is NWO van mening dat er meer samenwerking en verbinding nodig is om in de wetenschappelijke voorhoede te blijven en de bijdrage aan de samenleving verder te vergroten. Van NWO wordt een belangrijke bijdrage gevraagd om de ambities uit de wetenschapsvisie te realiseren. NWO zal zich met overtuiging inzetten om deze nieuwe taken uit te voeren, naast haar huidige taken om de kwaliteit en vernieuwing van de wetenschap te stimuleren.