Wetenschappelijke infrastructuur

Internationale samenwerking en omvangrijke en geavanceerde onderzoeksfaciliteiten zijn nodig om grote vragen te kunnen beantwoorden. Nederland participeert in een aantal internationale (verdrags-)organisaties en European Research Infrastructure Consortia (ERIC’s), die veelal een belangrijke rol vervullen bij het ontwikkelen en beheren van grootschalige wetenschappelijke infrastructuur. Ook vindt NWO het belangrijk om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om samen met buitenlandse onderzoeksfinanciers faciliteiten te realiseren en /of gezamenlijk te gebruiken. NWO bespreekt met de kennisinstellingen dergelijke participaties, het belang ervan en de afweging over nieuwe participaties. Dit zal ook een keuze vergen van participaties die zullen worden afgebouwd.

NWO-instituten

De NWO-instituten spelen een belangrijke rol als gastheer van of toegangspoort tot grote inter(nationale) onderzoeksinfrastructuur. Veel instituten spelen een belangrijke rol in big science, het fundamentele en grensverleggende onderzoek dat in grote internationale verbanden wordt uitgevoerd. Bovendien bieden zij een inspirerende omgeving voor onderzoekers uit binnen- en buiitenland.

Meer over de NWO-instituten