banner regelingen

Wet- en regelgeving rondom subsidies

Als onderzoeksfinancier beheert NWO een aanzienlijk budget aan publieke middelen. Het is daarom belangrijk dat NWO het vertrouwen geniet van de relevante stakeholders dat zij haar wettelijke taak vervult met deskundigheid en integriteit. Dit wordt gewaarborgd door het vastleggen van bevoegdheden en verantwoordelijkheid, en het maken van duidelijke regels en procedures. U kunt hier alle wetgeving, beleidsregels en gedragscodes raadplegen die nadere invulling geven aan de taken en verantwoordelijkheden van NWO.

Wettelijke basis

NWO is in 1950 opgericht als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In de NWO-wet zijn de taken, bevoegdheden en de structuur van de organisatie vastgelegd.

Lees meer over Governance


Subsidieverlening

NWO-subsidieregeling

Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek

Tegemoetkomingsregelingen bij ziekte, kindverlof of overmacht 


Integriteit

Code  persoonlijke belangen

Code advisering strategie en beleid

Wetenschappelijke integriteit