Vision-physics-natuurkunde

Werkgemeenschappen Natuurkunde

De Tafel Natuurkunde heeft in nauw overleg met het onderzoeksveld vijf werkgemeenschappen natuurkunde ingesteld. Via deze vijf werkgemeenschappen kan het natuurkunde onderzoeksveld effectief bijdragen aan adviezen en monitoring van onderzoek bij NWO. De verbinding tussen onderzoekers en NWO is essentieel om te verzekeren dat signalen uit het veld door NWO worden gezien en dat NWO het veld ook weet te bereiken. De werkgemeenschappen verbinden de natuurkundigen en bevorderen samenwerking met andere disciplines.

De vijf werkgemeenschappen Natuurkunde zijn:

Een uitgebreide omschrijving van de werkgemeenschappen vindt u hier (Engels).

Werkgemeenschapscommissies

De werkgemeenschappen werken met leden om een goed overzicht te hebben van het betreffende subgebied en om te beschikken over een distributielijst waarmee het veld kan worden geraadpleegd of geïnformeerd. Leden zijn: wetenschappelijk staflid (U(H)D's, groepsleiders, en hoogleraren, uiteraard ook tenure trackers) aan één van de Nederlandse universiteiten of instituten. Daarnaast ook onderzoekers uit de industrie en onderzoekers werkzaam buiten Nederland met bijzondere affiniteit voor het subgebied in Nederland.

De werkgemeenschapscommissies vertegenwoordigen de werkgemeenschappen. De werkgemeenschapscommissies werken voor hun subgebied een focusnotitie en toekomstvisie uit.  De commissies consulteren de leden van een werkgemeenschap regelmatig en informeren de leden met relevante NWO-informatie.

Taken en werkwijze werkgemeenschapscommissies

De werkgemeenschapscommissies (wgc’s) krijgen de volgende taken mee:

  • Identificeren van nieuwe ontwikkelingen op het subgebied van de werkgemeenschapscommissie;
  • Contact onderhouden met het onderzoeksveld;
  • Onderhouden van het netwerk met NWA, topsectoren, Platform Academische Natuurkunde, NNV, etc;
  • Het bewaken van de voortgang van lopende onderzoeksprogramma's die tot het betreffende subgebied behoren, inclusief het adviseren van de Tafel Natuurkunde bij afsluiting van deze programma's;
  • Monitoring van lopend onderzoek en bestaande faciliteiten én nieuwe initiatieven;
  • Mede vormgeven en uitvoeren van de netwerk- en forumfunctie van NWO in overleg met het veld (zoals tijdens Physics@Veldhoven en DutchBiophysics);
  • Gevraagd en ongevraagd advies aan de Tafel Natuurkunde en aan het ENW-bestuur.