Werkgemeenschappen Levenswetenschappen

Gezocht: leden nieuwe werkgemeenschappen Levenswetenschappen

Wil je als wetenschapper meepraten over belangrijke thema’s in het onderzoeksveld van de levenswetenschappen? Als lid van een werkgemeenschap help je mee met het in kaart brengen van het huidige onderzoeksveld, en praat je mee over de ontwikkeling van de levenswetenschappen. Daarnaast biedt het lidmaatschap je een kans om je netwerk uit te breiden en in contact te komen met levenswetenschappers uit andere disciplines.

De werkgemeenschappen zijn voortvarend aan de slag gegaan met het schrijven van strategische notities die het onderzoeksveld in kaart brengen, sterktes identificeren en uitdagingen in de nabije en verre toekomst definiëren. Deze notities waaraan alle leden van de werkgemeenschappen hebben kunnen bijdragen zijn hier te vinden. De Taskforce Sectorbeeld Biologie heeft dankbaar gebruik gemaakt van de notities van de werkgemeenschappen voor hun landschapsanalyse en aanbevelingen. Daarmee hebben de werkgemeenschappen een eerste en belangrijke bijdrage geleverd aan de inhoudelijke oriëntatie en toekomstvisies voor de verschillende werkvelden en die voor de levenswetenschappen als geheel.  

Sinds september 2019 zijn de vijf werkgemeenschappen levenswetenschappen gestart. Deze zijn door de Tafel Levenswetenschappen, in nauw overleg met het onderzoeksveld, ingesteld. Via deze vijf werkgemeenschappen kan het levenswetenschappen onderzoeksveld effectief bijdragen aan adviezen en monitoring van onderzoek bij NWO. De verbinding tussen onderzoekers en NWO is essentieel om te verzekeren dat signalen uit het veld door NWO worden gezien en dat NWO het veld ook weet te bereiken. De werkgemeenschappen verbinden de levenswetenschappers en bevorderen samenwerking met andere disciplines. De Tafel Levenswetenschappen nodigt onderzoekers uit zich aan te melden voor het lidmaatschap van 1 of maximaal 2 werkgemeenschappen.

Een uitgebreide omschrijving van de werkgemeenschappen vindt u hier (Engels).

De vijf werkgemeenschappen levenswetenschappen zijn:

  • Biology of Molecules, Cells and Tissues;
  • From Genes to Organisms;
  • Organisms in their Environment;
  • Life and Planet;
  • Advanced Methods, Data and Analyses to understand Living systems.

De werkgemeenschappen werken met leden om een goed overzicht te hebben van het betreffende subgebied en om te beschikken over een distributielijst waarmee het veld kan worden geraadpleegd of geïnformeerd. Elke werkgemeenschap wordt aangestuurd door een voorzitter en vicevoorzitter, en ondersteund door een secretaris van NWO. Per werkgemeenschap is er een Tafellid dat fungeert als portefeuillehouder en aanspreekpunt.

Taken werkgemeenschappen

  • Identificeren nieuwe ontwikkelingen op het subgebied van de werkgemeenschap (sector plan) ;
  • Contact onderhouden met het onderzoeksveld via de leden van de werkgemeenschap;
  • Onderhouden van het netwerk met NWA, topsectoren, sectorplan Biologie, bestaande verenigingen in het veld, etc.;
  • Mede vormgeven en uitvoeren van de netwerk- en forumfunctie van NWO in overleg met het veld (zoals tijdens Life);
  • Gevraagd en ongevraagd advies aan de Tafel Levenswetenschappen en via de Tafel aan het ENW-bestuur.

Aanmelden

U kunt zich nu aanmelden voor het lidmaatschap van de werkgemeenschappen. Dit kan via het aanmeldformulier onderaan deze pagina. Onderzoekers kunnen van maximaal twee werkgemeenschappen lid worden. Aanmelden kan doorlopend.

Leden van werkgemeenschappen zijn: hoogleraar aan een universiteit of instituut in het Koninkrijk der Nederlanden, wetenschappelijk medewerker aan een Nederlandse universiteit of instituut met een contract voor onbepaalde tijd (bijvoorbeeld ud's en uhd's), senior onderzoeker uit de industrie, wetenschappelijk medewerker met een tijdelijke aanstelling aan een Nederlandse universiteit of instituut vanaf Vidi-niveau of gelijkwaardig, senior onderzoeker werkzaam buiten Nederland met bijzondere affiniteit voor het subgebied in Nederland.

Met het aangaan van een lidmaatschap bij een werkgemeenschap, gaat u ermee akkoord dat NWO uw gegevens kan gebruiken om u te informeren en advies te vragen over NWO, Levenswetenschappen en de door u geselecteerde werkgemeenschappen. Uw naam en affiliatie kunnen ook worden gedeeld met de Tafel Levenswetenschappen en de voorzitter en vicevoorzitters van de werkgemeenschappen Levenswetenschappen.

Gender
I would like to become a member of the research communities (pick max. 2)