Werkgemeenschappen Chemie

Gezocht: leden nieuwe werkgemeenschappen Chemie

De Tafel Chemie heeft in nauw overleg met het onderzoeksveld vier werkgemeenschappen chemie ingesteld. Via deze vier werkgemeenschappen kan het chemische onderzoeksveld effectief bijdragen aan adviezen en monitoring van onderzoek bij NWO.

De verbinding tussen onderzoekers en NWO is essentieel om te verzekeren dat signalen uit het veld door NWO worden gezien en dat NWO het veld ook weet te bereiken. De werkgemeenschappen verbinden de chemici en bevorderen samenwerking met andere disciplines. De werkgemeenschappen vervangen sinds 1 december 2018 de studiegroepen chemie.

De vier werkgemeenschappen Chemie zijn:

Een uitgebreide omschrijving van de werkgemeenschappen vindt u hier (Engels).

De meest recente samenstelling van de Tafel Chemie vindt u hier.

Werkgemeenschapscommissies

De werkgemeenschappen werken met leden om een goed overzicht te hebben van het betreffende subgebied en om te beschikken over een distributielijst waarmee het veld kan worden geraadpleegd of geïnformeerd. Leden zijn: wetenschappelijk staflid (U(H)D's, groepsleiders, en hoogleraren, uiteraard ook tenure trackers) aan één van de Nederlandse universiteiten of instituten. Daarnaast ook onderzoekers uit de industrie en onderzoekers werkzaam buiten Nederland met bijzondere affiniteit voor het subgebied in Nederland.

De werkgemeenschapscommissies vertegenwoordigen de werkgemeenschappen. De werkgemeenschapscommissies werken voor hun subgebied een focusnotitie en toekomstvisie uit.  De commissies consulteren de leden van een werkgemeenschap regelmatig en informeren de leden met relevante NWO-informatie.

Taken en werkwijze werkgemeenschapscommissies

De werkgemeenschapscommissies krijgen de volgende taken mee:

 • Identificeren van nieuwe ontwikkelingen op het subgebied van de werkgemeenschapscommissie;
 • Contact onderhouden met het onderzoeksveld;
 • Onderhouden van het netwerk met NWA, topsectoren, KNCV, etc;
 • Het bewaken van de voortgang van lopende onderzoeksprogramma's die tot het betreffende subgebied behoren, inclusief het adviseren van de Tafel Chemie bij afsluiting van deze programma's;
 • Monitoring van lopend onderzoek en bestaande faciliteiten én nieuwe initiatieven;
 • Mede vormgeven en uitvoeren van de netwerk- en forumfunctie van NWO in overleg met het veld (zoals tijdens CHAINS);
 • Gevraagd en ongevraagd advies aan de Tafel Chemie en aan het ENW-bestuur.

Lid worden van een werkgemeenschap

Onderzoekers kunnen van maximaal twee werkgemeenschappen lid worden. Aanmelden kan doorlopend.

Leden zijn:

 • hoogleraar aan een Nederlandse universiteit of instituut,
 • wetenschappelijk medewerker aan een Nederlandse universiteit of instituut met een contract voor onbepaalde tijd (bijvoorbeeld U(H)D),
 • senior onderzoeker uit de industrie,
 • wetenschappelijk medewerker met een tijdelijke aanstelling aan een Nederlandse universiteit of instituut vanaf Vidi-niveau of gelijkwaardig,
 • senior onderzoeker werkzaam buiten Nederland met bijzondere affiniteit voor het subgebied in Nederland.

Met het aangaan van een lidmaatschap bij een werkgemeenschap, gaat u ermee akkoord dat NWO uw gegevens kan gebruiken om u te informeren en advies te vragen over NWO, Chemie en de door u geselecteerde werkgemeenschappen. Uw naam en affiliatie kunnen ook worden gedeeld met de Tafel Chemie en de werkgemeenschapscommissies.