Wat NWO doet

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap en is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO investeert jaarlijks bijna 1 miljard euro in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek gericht op maatschappelijke uitdagingen en in onderzoeksinfrastructuur.

Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en experts uit binnen- en buitenland selecteert en financiert NWO onderzoeksvoorstellen. Daarnaast kent NWO negen eigen onderzoeksinstituten waar internationaal toonaangevend onderzoek wordt verricht. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten en bevordert kennisbenutting. NWO financiert iets meer dan 7.000 onderzoeksprojecten aan universiteiten en andere kennisinstellingen.

Missie

NWO bevordert wetenschappelijk onderzoek van wereldklasse. Dit onderzoek heeft wetenschappelijke en maatschappelijke impact. NWO heeft voor 2023-2026, 38 ambities geformuleerd waarlangs zij haar missie gaat verwezenlijken. 

Lees het in de NWO-strategie 2023-2026

Visie op het Nederlandse onderzoek in 2030

De wetenschap verwondert, inspireert en staat midden in de samenleving. Het onderzoek in Nederland is vernieuwend, aantrekkelijk en toonaangevend in de wereld. De samenleving erkent en herkent het belang van een nieuwsgierige en onderzoekende houding. De samenleving vertrouwt op en participeert in grensverleggend onderzoek, omdat dit een essentiële bijdrage levert aan onze toekomst: fantastische nieuwe ideeën, inzichten en toepassingen waarvan we voorheen nog niets wisten, en ook concrete oplossingen voor vraagstukken waarmee we in het hier en nu mee te maken hebben. Voor deze visie in 2030 zijn vier bouwstenen belangrijk:

  1. Een gezonde onderzoekscultuur
  2. Een robuust onderzoeksstelsel
  3. Coherente onderzoeksagenda's
  4. Onbelemmerd samenwerken

Lees meer over de bouwstenen

Kernwaarden

NWO werkt vanuit de kernwaarden grensverleggend, betrokken, betrouwbaar en verbindend.

Grensverleggend
NWO pioniert en verlegt de grenzen van bestaande kennis, toepassingen en processen

Betrokken
NWO anticipeert op ontwikkelingen in de wetenschap en in de maatschappij

Betrouwbaar
NWO doet wat zij belooft, is integer, transparant en zorgvuldig

Verbindend
NWO heeft een open houding en verbindt actoren, expertises en agenda’s

Budget NWO

Het grootste deel van het publieke geld voor onderzoek gaat rechtstreeks van het ministerie van OCW naar de universiteiten. Dat is de eerste geldstroom. NWO ontvangt daarnaast publiek geld voor de wetenschap van OCW en veel andere ministeries dat in competitie over de universiteiten en nationale onderzoeksinstituten wordt verdeeld. NWO beheert deze tweede geldstroom en zorgt ervoor dat het geld terecht komt bij het beste wetenschappelijk talent en de beste onderzoeksvoorstellen. Ook het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties dragen via NWO bij aan financiële ondersteuning van onderzoek op hun werkterrein, typisch in de vorm van gezamenlijk gefinancierde themaprogramma’s.