Wat NWO doet

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap en is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO investeert jaarlijks bijna 1 miljard euro in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek gericht op maatschappelijke uitdagingen en in onderzoeksinfrastructuur.

Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en experts uit binnen- en buitenland selecteert en financiert NWO onderzoeksvoorstellen. Daarnaast kent NWO negen eigen onderzoeksinstituten waar internationaal toonaangevend onderzoek wordt verricht. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten en bevordert kennisbenutting. NWO financiert iets meer dan 7.000 onderzoeksprojecten aan universiteiten en andere kennisinstellingen.

Missie

NWO bevordert wetenschappelijk onderzoek van wereldklasse. Dit onderzoek heeft wetenschappelijke en maatschappelijke impact. NWO heeft voor 2019-2022 vijf ambities geformuleerd waarlangs zij haar missie gaat verwezenlijken.

Lees het in de NWO-strategie 2019-2022

Visie

NWO bevordert excellent, nieuwsgierigheidsgedreven disciplinair, interdisciplinair en multidisciplinair onderzoek. NWO richt zich daarbij op alle wetenschappelijke disciplines en op de hele kennisketen. NWO verbindt onderzoekers uit verschillende disciplines, uit de gehele kennisketen en brengt onderzoekers en maatschappelijke partners bij elkaar. NWO financiert personele en materiële kosten voor wetenschappelijk onderzoek en kennisbenuttingsactiviteiten van Nederlandse universiteiten en publieke onderzoeksinstituten. Voor de eigen kennisagenda’s en kennisvragen nodigt NWO partners uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties uit om bij te dragen aan de programmering, uitvoering en medefinanciering van onderzoek.

Kernwaarden

NWO werkt vanuit de kernwaarden grensverleggend, betrokken, betrouwbaar en verbindend.

Grensverleggend
NWO pioniert en verlegt de grenzen van bestaande kennis, toepassingen en processen

Betrokken
NWO anticipeert op ontwikkelingen in de wetenschap en in de maatschappij

Betrouwbaar
NWO doet wat zij belooft, is integer, transparant en zorgvuldig

Verbindend
NWO heeft een open houding en verbindt actoren, expertises en agenda’s

Budget NWO

Het grootste deel van het publieke geld voor onderzoek gaat rechtstreeks van het ministerie van OCW naar de universiteiten. Dat is de eerste geldstroom. NWO ontvangt daarnaast publiek geld voor de wetenschap van OCW en veel andere ministeries dat in competitie over de universiteiten en nationale onderzoeksinstituten wordt verdeeld. NWO beheert deze tweede geldstroom en zorgt ervoor dat het geld terecht komt bij het beste wetenschappelijk talent en de beste onderzoeksvoorstellen. Ook het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties dragen via NWO bij aan financiële ondersteuning van onderzoek op hun werkterrein, typisch in de vorm van gezamenlijk gefinancierde themaprogramma’s.