Voor media

NWO draagt zorg voor het bevorderen van de overdracht van kennis van door NWO gefinancierd onderzoek naar de maatschappij. Communicatie speelt daarbij een belangrijke rol. Daarnaast spant NWO zich ervoor in om een breed publiek te informeren over het belang van wetenschap voor de samenleving.

De communicatiemedewerkers van de NWO-instituten en –domeinen dragen zorg voor de communicatie over en binnen de vakgebieden van de instituten en domeinen.

De woordvoerders van NWO zijn het eerste aanspreekpunt voor journalisten met vragen over de organisatie NWO, het beleid of onderzoeksresultaten.

Woordvoerders NWO

Buiten kantooruren bereikbaar via:
t. +31 (0)70 344 07 29