Vening Meinesz prijs banner

Vening Meinesz prijs

Om de twee jaar reikt NWO de Vening Meinesz prijs uit. Deze persoonlijke prijs is bestemd voor jonge aardonderzoekers.

De prijs is vernoemd naar prof.dr.ir. Felix Vening Meinesz (1887-1966), één van de grondleggers van de Nederlandse aardwetenschappen en van NWO zelf. Hij werd bekend door zijn onderzoek van de zwaartekracht, waarbij hij regelmatig meevoer met onderzeeboten van de Nederlandse marine. NWO kan de prijs uitreiken vanuit zijn financiële nalatenschap. Hij wilde hiermee veelbelovende aardwetenschappers stimuleren.

 

Uitreiking Vetlesenprijs 1962

Werkwijze/procedure

Ongeveer een half jaar voor de uitreiking doet het betreffende NWO bestuur een oproep: Nederlandse aardonderzoekers kunnen een jonge collega voordragen. Kandidaten moeten korter dan zes jaar geleden gepromoveerd zijn en daarbij werkzaam in Nederland. De voordrachten moeten een curriculum vitae met publicatielijst bevatten, een motivering met betrekking tot de reden van voordracht, de reeds geleverde wetenschappelijke prestaties en de verwachtingen die de indiener van de kandidaat heeft.

De beoordelingscommissie (bij iedere prijs in een nieuwe samenstelling) doet een voorstel aan het betreffende bestuur. Dat zal in 2018 zijn het bestuur van het NWO domein Exacte en Natuurwetenschappen, en was van 1998 tot 2016 het Gebiedsbestuur NWO Aard- en Levenswetenschappen, daarvoor het bestuur van de stichting Geologische, Oceanografische - en Atmosferische wetenschappen (GOA) van NWO.

De prijsuitreiking vindt sinds 1998 in de regel plaats tijdens het Nederlands Aardwetenschappelijk Congres (NAC), de tweejaarlijkse bijeenkomst voor alle Nederlandse aardwetenschappers.