Veelgestelde vragen over hack NWO-netwerk

Algemeen

 • NWO is gehackt. Wat houdt dit in?

  Op 8 februari heeft de hackersgroep DoppelPaymer zich toegang verschaft tot het netwerk van NWO. NWO gaat als onderdeel van de Nederlandse Rijksoverheid op principiële gronden niet in op de eisen van criminelen. DoppelPaymer is daarom op 24 februari begonnen met het op het dark web lekken van interne NWO-documenten uit de afgelopen jaren.

  Door de hack van de netwerkservers is het voor NWO, bureau NWO-I, Regieorgaan SIA en Regieorgaan NRO tot 22 maart onmogelijk de primaire processen - de financiering voor de wetenschap - uit te voeren. Alle activiteiten die daarmee samenhangen, van het openen van nieuw calls tot het beoordelingsproces, zijn daarom tot die dag stilgelegd. Mails aan medewerkers van NWO, bureau NWO-I, SIA, NRO, TKI HTSM en LNVH komen inmiddels wel aan, maar zullen tot die datum onbeantwoord blijven.

  Bij NWO-I ligt de situatie anders. De NWO-instituten hebben hun eigen netwerk, infrastructuur en dataopslag en zijn niet getroffen. Daar wordt doorgewerkt. Het centrale bureau NWO-I is wél getroffen, want dat maakt gebruik van de ICT-systemen van NWO. Het bureau NWO-I probeert de dienstverlening, zoals die naar de instituten, zoveel mogelijk voort te zetten.

  NWO hervat in de week van 22 maart het financieringsproces, met waar nodig aangepaste deadlines en termijnen. Een aangepaste integrale callplanning wordt in die week bekendgemaakt. Tot die tijd is het niet mogelijk in te gaan op individuele vragen over specifieke calls.

  Uitgebreide informatie over de herstart van het subsidieproces

 • Welke onderdelen zijn gehackt?

  De netwerkschijven waarop de data staan die NWO, bureau NWO-I, SIA en NRO verwerken. Daarop staan ook de mailservers van NWO, bureau NWO-I, SIA en NRO. Verder zijn koppelingen met diverse externe applicaties in het ongerede geraakt of afgesloten.

 • Is het aanvraagsysteem ISAAC gehackt?

  Het systeem ISAAC is ongeschonden maar om veiligheidsredenen is het tijdelijk voor alle gebruikers (intern en extern) afgesloten totdat het financieringsproces weer kan worden opgestart. Gegevens uit ISAAC zijn wel bij behandeling gekopieerd naar het netwerk. Dat betekent dat een groot deel van de gegevens hoogstwaarschijnlijk gehackt is.

  Dit betreft dus mogelijk ook persoonsgegevens van onderzoekers, referenten en commissieleden, onderzoeksaanvragen, -projecten, contracten en commissieverslagen die op de centrale netwerkschijven waren opgeslagen.

  NWO houdt nauwlettend in de gaten welke documenten gelekt worden. We nemen meteen contact op met getroffen personen wanneer documenten gelekt worden. 

  NWO hervat in de week van 22 maart het financieringsproces, met waar nodig aangepaste deadlines en termijnen. Een aangepaste integrale callplanning wordt in die week bekendgemaakt. Tot die tijd is het niet mogelijk in te gaan op individuele vragen over specifieke calls.

  Uitgebreide informatie over de herstart van het subsidieproces

 • Welke organisaties zijn nog meer getroffen?

  Naast NWO en bureau NWO-I zijn Regieorgaan NRO, Regieorgaan SIA, TKI-HTSM, TKI Chemie, European Polar Board en het LNVH getroffen. Zij maken gebruik van dezelfde netwerkservers. ZonMw is niet direct getroffen door de hack, maar op programma's waar samengewerkt wordt met systemen van NWO kan wel vertraging ontstaan.

 • Welke bestanden zijn gehackt en wat is het risico dat documenten of gegevens van mij openbaar worden gemaakt?

  Op dit moment brengt NWO met een team van experts in kaart welke bestanden gehackt zijn. Het blijkt niet mogelijk een volledig overzicht te krijgen omdat de hackers ook de sporen van hun acties deels gewist hebben. 

  We houden dan ook nauwlettend in de gaten of data daadwerkelijk gelekt worden. Inmiddels is de hackersgroep begonnen met het lekken van een klein aantal documenten op het dark web, waarmee ze NWO willen dwingen te betalen. Het betreft tot op heden slechts documenten met personeelsinformatie van medewerkers van de organisatieonderdelen. NWO betreurt dit ten zeerste. Omdat NWO niet ingaat op de eisen van de hackers bestaat er een risico dat andere documenten gelekt gaan worden. We weten dit echter pas op het moment dat er daadwerkelijk iets op het dark web wordt geplaatst .

  Het aanvraagsysteem ISAAC is niet gehackt maar omdat van aanvraagprocedures ook documenten op het netwerk bewaard worden, gaan we ervan uit dat deze gegevens hoogstwaarschijnlijk gehackt zijn en dus mogelijk gelekt kunnen worden. Tot op heden is dat niet gebeurd. NWO houdt dit nauwlettend in de gaten en neemt zo spoedig mogelijk contact op met getroffen personen, om samen te bekijken hoe de schade tot een minimum te beperken.

 • Inmiddels zijn data op het dark web verschenen, hoe zit het met het risico voor mijn gegevens bij NWO?

  Omdat NWO niet ingaat op de eisen van de hackers, zijn die op 24 februari begonnen met het op het dark web lekken van een klein aantal interne NWO-documenten betreffende eigen NWO-medewerkers uit de afgelopen jaren. Het betekent dat via een speciale website op een afgezonderd deel van het internet deze documenten in te zien zijn. Hoewel NWO het ten zeerste betreurt dat nu gegevens van de eigen medewerkers ongeautoriseerd openbaar gemaakt worden, verandert dat niets aan deze keuze om niet in te gaan op de eisen van de hackers. Een en ander zal inhouden dat mogelijk binnenkort opnieuw gestolen bestanden openbaar zullen worden gemaakt. Wij realiseren ons hoe ingrijpend het openbaar worden van dit soort gegevens en documenten kan zijn. We kunnen getroffen personen pas informeren nadat de bestanden daadwerkelijk gelekt worden. NWO houdt de situatie nauwlettend in de gaten en neemt zo snel mogelijk contact op met personen zodra duidelijk is dat hun gegevens zijn gelekt en adviseert hen bij vervolgacties.

 • Hoe weet ik of het informatie van mij, mijn organisatie of onderzoeksvoorstel gelekt is?

  NWO houdt de situatie nauwlettend in de gaten en neemt zo spoedig mogelijk contact op met personen waarvan gegevens zijn gelekt. Tot op heden zijn nog geen gegevens van onderzoeksprojecten of aanvragers gelekt op het dark web.

 • Kunnen we de NWO-website veilig blijven gebruiken en ook de bestanden op de NWO-website?

  De website lijkt niet geïnfecteerd te zijn. Berichtgeving als zou het bezoeken van de website van NWO een infectie kunnen veroorzaken, berust op onjuiste veronderstellingen.

  Als er daadwerkelijk een aanmerkelijk risico zou zijn geweest, hadden wij daarvoor al aanvullende maatregelen getroffen en alle betrokkenen daarvan direct op de hoogte gesteld, direct of via deze website en de FAQ.

  NWO verzoekt daarom eenieder om alleen de informatie in de FAQ op deze website als de correcte informatie te accepteren.

 • Kan ik mails van NWO openen? En de bijlagen daarbij?

  Mails van NWO zijn gewoon te openen. Het risico dat bijlagen van mails van voor de hack geïnfecteerd zijn is nagenoeg nihil. Berichten die anders aangeven zijn voorbarig en berusten niet op feitelijk juiste informatie.

  Als er daadwerkelijk een aanmerkelijk risico zou zijn geweest, hadden wij daarvoor al aanvullende maatregelen getroffen en alle betrokkenen daarvan direct op de hoogte gesteld, direct of via deze website en de FAQ.

  NWO verzoekt daarom eenieder om alleen de informatie in de FAQ op deze website als de correcte informatie te accepteren.

 • Wat moet ik doen met bestanden die ik de afgelopen tijd van NWO/NRO/SIA heb ontvangen?

  Op diverse plaatsen duiken inmiddels berichten op waarin opgeroepen wordt om bestanden die van NWO ontvangen zijn weg te gooien vanaf een bepaalde datum. Deze berichten zijn voorbarig en berusten niet op feitelijk juiste informatie.

  Als er daadwerkelijk een aanmerkelijk risico zou zijn geweest, hadden wij daarvoor al aanvullende maatregelen getroffen en alle betrokkenen daarvan direct op de hoogte gesteld, direct of via deze website en de FAQ.

  NWO verzoekt daarom eenieder om alleen de informatie in de FAQ op deze website als de correcte informatie te accepteren.

 • Loopt mijn organisatie die contact heeft met NWO een risico?

  E-mails van NWO zijn gewoon te openen. Ook is het gevaar op infectie vanuit bijlagen van mails van voor de hack nagenoeg nihil. Berichten die anders aangeven zijn voorbarig en berusten niet op feitelijk juiste informatie.

  Als er daadwerkelijk een aanmerkelijk risico zou zijn geweest, hadden wij daarvoor al aanvullende maatregelen getroffen en alle betrokkenen daarvan direct op de hoogte gesteld, direct of via deze website en de FAQ.

  NWO verzoekt daarom eenieder om alleen de informatie in de FAQ op deze website als de correcte informatie te accepteren.

Contact en informatie

 • Waar vind ik de laatste informatie?

 • Waar kan ik met mijn vragen ten aanzien van het subsidieproces en hack terecht?

  Het centrale telefoonnummer van NWO (+31 (0)70 3440640 ) is weer bereikbaar.

  Individuele medewerkers van NWO zijn in de week van 22 maart weer bereikbaar op hun NWO-telefoonnummers en via hun NWO-e-mailadressen. U kunt uw vragen dan aan uw NWO-contact voorleggen.

  NWO heeft een webpagina aangemaakt met de meest gestelde vragen. Deze is te bereiken via: www.nwo.nl/nieuws/nwo-netwerk-gehackt. Heeft u een algemene vraag over de hack of het opstarten van het subsidieproces, dan kunt u deze stellen via nwo@nwo.nl. Vermeld daarbij uw naam en contactgegevens.

 • Ik heb een vraag ingediend, wanneer en hoe krijg ik antwoord?

  AIs u uw vraag hebt ingediend via het formulier en uw e-mailadres hebt achtergelaten proberen we deze zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

  In de week van 22 maart kunt u de NWO medewerkers weer rechtstreeks bereiken met vragen ten aanzien van (lopende) subsidieprogramma's en projectbeheer.

 • Hoe worden onderzoekers/aanvragers etc. geïnformeerd?

  Via de website en onze social media. In de week van 22 maart herstarten wij het subsidieproces en  wordt de rechtstreekse communicatie weer opgestart. Op 22 maart verstuurt NWO een extra editie van de nieuwsbrief. Bent u niet geabonneerd? Meld u dan aan via www.nwo.nl/nieuwsbrief.

 • Kan ik medewerkers van NWO, NRO en SIA benaderen?

  De medewerkers van bovengenoemde organisatie-onderdelen hebben noodgedwongen al hun taken neergelegd. Vanaf 22 maart zijn de NWO-medewerkers weer bereikbaar via mail en telefoon. Mails komen wel aan maar kunnen pas in week van 22 maart gelezen worden. Dus tot die tijd kunt op deze manier geen contact leggen.

 • Ik heb een factuur voor NWO, wordt deze betaald?

  NWO kan inmiddels weer betalingen doen. Facturen kunnen via het reguliere proces ingediend worden.

 • Worden organisaties op de hoogte gesteld over of hun gegevens betrokken waren bij het datalek bij NWO?

  NWO is druk bezig de gehackte informatie in kaart te brengen, daarvoor heeft ze experts ingehuurd. Het blijkt niet mogelijk een volledig overzicht te krijgen omdat de hackers ook de sporen van hun acties deels gewist hebben.

  NWO houdt ze zeer nauwlettend in de gaten welke documenten daadwerkelijk gelekt worden. Met de personen en organisatie waarvan documenten worden gelekt wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen.

 • Ik heb een sollicitatieprocedure lopen bij NWO. Hoe gaat dit verder?

  Vanaf maandag 22 maart hervatten we onze werkzaamheden. Heeft u gesolliciteerd dan kunt u vanaf deze datum een reactie verwachten op uw sollicitatie.

 • Ik start binnenkort als nieuwe medewerker bij NWO-D, wat moet ik doen?

  Vanaf maandag 22 maart hervatten we onze werkzaamheden. Neem contact op met uw toekomstig leidinggevende of P&O-adviseur.

 • Kan ik een Wob-verzoek indienen?

  Tot 22 maart kunt u uitsluitend per post uw Wob-verzoek indienen. Pas vanaf 22 maart is NWO in staat het door u ingediende Wob-verzoek in behandeling te nemen.

 • Ik ben als werknemer bij NWO in dienst geweest. Loop ik risico’s als gevolg van de hack?

  De hackers hebben mogelijk ook toegang gekregen tot privacygevoelige en persoonsgebonden gegevens. Dat betekent dat er ook gegevens van u in de gestolen bestanden kunnen voorkomen. Het gaat daarbij mogelijk om uw Burgerservicenummer (BSN), NAW-gegevens, bankrekeningnummer, een kopie van een identiteitsbewijs, salarisstroken, jaaropgaven, verzuimgegevens en andere persoonlijke informatie. Oud-medewerkers van wie NWO het nodig acht dat ze actie moeten ondernemen, ontvangen een brief over de te volgen procedure, contactgegevens en hoe je onkosten kan declareren. Dat betreft met name oud-medewerkers van wie NWO een kopie van een nog geldend paspoort heeft opgeslagen.

  Als u geen brief heeft ontvangen, dan is op dit moment geen aanleiding om verdere acties te ondernemen. We adviseren u wel beducht te zijn op signalen die kunnen wijzen op phishing, spam, fraude of andere manieren om u te misleiden of op te lichten via post, e-mail, WhatsApp of telefoon. Ga zorgvuldig om in contacten met onbekenden die u benaderen. Let ook op andere zaken die kunnen worden gedaan met behulp van uw naam, adres, bankrekeningnummer en/of geboortedatum. Meer informatie vindt u hierover op https://www.rvig.nl/fraudebestrijding/instrumenten-fraudebestrijding.

  Indien u na uw vertrek bij NWO bent verhuisd en NWO geen actuele adresgegevens meer van u heeft en u vermoedt dat dat NWO een kopie van een nog geldig paspoort van u heeft, dan wordt u verzocht zich op onderstaand e-mailadres te melden.

  Indien u vragen heeft dan kunt u die stellen op nwo@nwo.nl.

 • Ik ben spreker op/deelnemer aan een NWO/SIA/NRO-bijeenkomst. Gaat dit door?

  Vanaf de week van 22 maart start NWO haar werkzaamheden weer op. Als er wijzigingen in de planning worden doorgevoerd, stelt NWO deelnemers en sprekers op de hoogte. Houd de website in gaten.

  Meer informatie over eventuele vervangende data volgt op een later moment via de websites van NWO, NRO en SIA.

Aanvraagproces

 • Is het aanvraagsysteem ISAAC bereikbaar?

  ISAAC is weer toegankelijk vanaf 22 maart als ook de andere onderdelen van het subsidieproces worden opgestart.

  Het systeem is uit veiligheidsoverwegingen op slot gezet, maar is niet geïnfecteerd. U krijgt hier overigens geen melding van als u probeert ISAAC binnen te komen; u kunt alleen niet binnenkomen in het systeem.

 • Wat gebeurt er met de lopende calls?

  De activiteiten worden in de week van 22 maart hervat. In die week komt NWO/NRO/SIA met een aangepaste planning van lopende en geplande programma's en de gevolgen hiervan voor deadlines, termijnen en lopende aanvragen en besluiten. Tot die tijd kunnen we niet ingaan op individuele vragen omtrent programma's en projecten.

  Lopende rondes eerst, aanstaande calls doorgeschoven

  Om de gevolgen van de hack op het totale systeem zo klein mogelijk te laten zijn, is ons eerste uitgangspunt om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke planning te blijven. Dit betekent dat we lopende rondes zo snel mogelijk oppakken en afronden. Verder geven we prioriteit aan rondes in de Talentlijn. Aanvragers zijn namelijk sterk afhankelijk van deze rondes voor hun carrière. In veel gevallen investeren andere partijen mee in programma’s. Als die investering door de vertraging zou kunnen wegvallen proberen we daar rekening mee te houden. In de praktijk betekent dit dat bijna alle calls met een deadline voor 27 mei 2021 vijf weken opschuiven ten opzichte van die oorspronkelijke deadline uit de call, behalve als er zwaarwegende argumenten zijn om hiervan af te wijken.

  Effecten van verschuivingen voor aanvragers

  Wij realiseren ons dat deze veranderingen impact hebben voor aanvragers. Besluiten zijn niet genomen, geld is niet toegekend en interviews zijn niet doorgegaan. Veel aanvragers kiezen hun indienmomenten zorgvuldig, zeker in de Talentlijn. De nu veroorzaakte vertraging kan die planning in de war gooien.

  We zeggen in dit verband daarom een paar zaken toe:

  • Aanvragers in lopende rondes met maatwerkafspraken komen we zoveel mogelijk tegemoet. Misschien dat we de afspraken anders moeten invullen, dat zullen we in goed overleg doen.
  • Met aanvragers in lopende rondes die door de verschuivingen in de problemen komen, bekijken we of er maatwerkafspraken gemaakt kunnen worden. De oplossingen die we vorig jaar hebben gehanteerd rond de corona-verschuiving passen we hier waar mogelijk opnieuw toe.
  • In de Talentlijn geldt een bepaalde maximumtermijn na de promotie om nog te mogen indienen. Voor de eerstkomende ronde hanteren we als criterium of men nog mocht indienen in de ronde zoals die voor deze vertraging gepland was.
  • In veel gevallen is er in de afgelopen week voor mensen of rondes een deadline verstreken. Dat kan gaan om iets administratiefs (bijvoorbeeld een kleine correctie op een aanvraag), het indienen van een weerwoord of het indienen van een voorstel. Iedereen kan erop rekenen dat vanaf het moment dat het subsidieproces weer opengesteld is, zij een redelijke termijn krijgen om alsnog hun reactie te geven.

  Rondespecifieke informatie

  Voor een aantal rondes geven we vooruitlopend op de publicatie van de aangepaste planningen al specifieke informatie, omdat het belangrijk is dat aanvragers daar snel van op de hoogte zijn.

  Bekijk de informatie over deze rondes

  Uitgebreide informatie over de herstart van het subsidieproces

 • Wat gebeurt er met geplande calls?

  De activiteiten worden in de week van 22 maart hervat. In die week komt NWO/NRO/SIA met een aangepaste planning van lopende en geplande programma's en de gevolgen hiervan voor deadlines, termijnen en lopende aanvragen en besluiten. Tot die tijd kunnen we niet ingaan op individuele vragen omtrent programma's en projecten.

  Aanstaande calls doorgeschoven

  Bijna alle calls met een deadline voor 27 mei 2021 schuiven vijf weken op ten opzichte van de oorspronkelijke deadline uit de call, behalve als er zwaarwegende argumenten zijn om hiervan af te wijken. We geven prioriteit aan rondes in de Talentlijn. Aanvragers zijn namelijk sterk afhankelijk van deze rondes voor hun carrière. In veel gevallen investeren andere partijen mee in programma's. Als die investering door de vertraging zou kunnen wegvallen proberen we daar rekening mee te houden.

  Oorspronkelijke planning calls vanaf 27 mei gehandhaafd

  Calls met deadlines vanaf eind mei blijven in principe volgens de oorspronkelijke planning lopen. Door te schuiven met de calls van voor 27 mei ontstaan echter onvermijdelijk knelpunten in verband met (school)vakanties, feestdagen en wat dies meer zij. Een andere complicatie treedt op bij rondes die meerdere keren per jaar plaats vinden. Om mensen de kans te geven om opnieuw mee te kunnen doen moet een ronde afgerond zijn voordat een nieuwe start. Ook kunnen er inhoudelijke redenen zijn om af te wijken van de vijf weken verschuiving.  Daarnaast zullen alle afspraken die stonden ingepland voor commissievergaderingen of interviews opnieuw moeten worden ingeroosterd, met mogelijk ook tijdverlies tot gevolg.

  Effecten van verschuivingen voor aanvragers

  Wij realiseren ons dat deze veranderingen impact hebben voor aanvragers. Besluiten zijn niet genomen, geld is niet toegekend en interviews zijn niet doorgegaan. Veel aanvragers kiezen hun indienmomenten zorgvuldig, zeker in de Talentlijn. De nu veroorzaakte vertraging kan die planning in de war gooien.

  We zeggen in dit verband daarom een paar zaken toe:

  • Aanvragers in lopende rondes met maatwerkafspraken komen we zoveel mogelijk tegemoet. Misschien dat we de afspraken anders moeten invullen, dat zullen we in goed overleg doen.
  • Met aanvragers in lopende rondes die door de verschuivingen in de problemen komen, bekijken we of er maatwerkafspraken gemaakt kunnen worden. De oplossingen die we vorig jaar hebben gehanteerd rond de corona-verschuiving passen we hier waar mogelijk opnieuw toe.
  • In de Talentlijn geldt een bepaalde maximumtermijn na de promotie om nog te mogen indienen. Voor de eerstkomende ronde hanteren we als criterium of men nog mocht indienen in de ronde zoals die voor deze vertraging gepland was.
  • In veel gevallen is er in de afgelopen week voor mensen of rondes een deadline verstreken. Dat kan gaan om iets administratiefs (bijvoorbeeld een kleine correctie op een aanvraag), het indienen van een weerwoord of het indienen van een voorstel. Iedereen kan erop rekenen dat vanaf het moment dat het subsidieproces weer opengesteld is, zij een redelijke termijn krijgen om alsnog hun reactie te geven.

  Rondespecifieke informatie

  Voor een aantal rondes geven we vooruitlopend op de publicatie van de aangepaste planningen al specifieke informatie, omdat het belangrijk is dat aanvragers daar snel van op de hoogte zijn.

  Bekijk de informatie over deze rondes

  Uitgebreide informatie over de herstart van het subsidieproces

 • Ik heb een deadline (indiening, weerwoord etc.) nu niet gehaald. Wat nu?

  De activiteiten worden in de week van 22 maart hervat. In die week komt NWO/NRO/SIA met een aangepaste planning van lopende en geplande programma's en de gevolgen hiervan voor deadlines, termijnen en lopende aanvragen en besluiten. U kunt uw voorstel, weerwoord, etc. dan alsnog indienen. Tot die tijd kunnen we niet ingaan op individuele vragen omtrent programma's en projecten.

  Lopende rondes eerst, aanstaande calls doorgeschoven

  Om de gevolgen van de hack op het totale systeem zo klein mogelijk te laten zijn, is ons eerste uitgangspunt om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke planning te blijven. Dit betekent dat we lopende rondes zo snel mogelijk oppakken en afronden. Verder geven we prioriteit aan rondes in de Talentlijn. Aanvragers zijn namelijk sterk afhankelijk van deze rondes voor hun carrière. In veel gevallen investeren andere partijen mee in programma’s. Als die investering door de vertraging zou kunnen wegvallen proberen we daar rekening mee te houden. In de praktijk betekent dit dat bijna alle calls met een deadline voor 27 mei 2021 vijf weken opschuiven ten opzichte van die oorspronkelijke deadline uit de call, behalve als er zwaarwegende argumenten zijn om hiervan af te wijken.

  Effecten van verschuivingen voor aanvragers

  Wij realiseren ons dat deze veranderingen impact hebben voor aanvragers. Besluiten zijn niet genomen, geld is niet toegekend en interviews zijn niet doorgegaan. Veel aanvragers kiezen hun indienmomenten zorgvuldig, zeker in de Talentlijn. De nu veroorzaakte vertraging kan die planning in de war gooien.

  We zeggen in dit verband daarom een paar zaken toe:

  • Aanvragers in lopende rondes met maatwerkafspraken komen we zoveel mogelijk tegemoet. Misschien dat we de afspraken anders moeten invullen, dat zullen we in goed overleg doen.
  • Met aanvragers in lopende rondes die door de verschuivingen in de problemen komen, bekijken we of er maatwerkafspraken gemaakt kunnen worden. De oplossingen die we vorig jaar hebben gehanteerd rond de corona-verschuiving passen we hier waar mogelijk opnieuw toe.
  • In de Talentlijn geldt een bepaalde maximumtermijn na de promotie om nog te mogen indienen. Voor de eerstkomende ronde hanteren we als criterium of men nog mocht indienen in de ronde zoals die voor deze vertraging gepland was.
  • In veel gevallen is er in de afgelopen week voor mensen of rondes een deadline verstreken. Dat kan gaan om iets administratiefs (bijvoorbeeld een kleine correctie op een aanvraag), het indienen van een weerwoord of het indienen van een voorstel. Iedereen kan erop rekenen dat vanaf het moment dat het subsidieproces weer opengesteld is, zij een redelijke termijn krijgen om alsnog hun reactie te geven.

  Rondespecifieke informatie

  Voor een aantal rondes geven we vooruitlopend op de publicatie van de aangepaste planningen al specifieke informatie, omdat het belangrijk is dat aanvragers daar snel van op de hoogte zijn.

  Bekijk de informatie over deze rondes

  Uitgebreide informatie over de herstart van het subsidieproces

   

 • Ik heb binnenkort een deadline. Hoe ga ik daarmee om?

  De activiteiten worden in de week van 22 maart hervat. In die week komt NWO/NRO/SIA met een aangepaste planning van lopende en geplande programma's en de gevolgen hiervan voor deadlines, termijnen en lopende aanvragen en besluiten. Tot die tijd kunnen we niet ingaan op individuele vragen omtrent programma's en projecten.

  Lopende rondes eerst, aanstaande calls doorgeschoven

  Om de gevolgen van de hack op het totale systeem zo klein mogelijk te laten zijn, is ons eerste uitgangspunt om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke planning te blijven. Dit betekent dat we lopende rondes zo snel mogelijk oppakken en afronden. Verder geven we prioriteit aan rondes in de Talentlijn. Aanvragers zijn namelijk sterk afhankelijk van deze rondes voor hun carrière. In veel gevallen investeren andere partijen mee in programma’s. Als die investering door de vertraging zou kunnen wegvallen proberen we daar rekening mee te houden. In de praktijk betekent dit dat bijna alle calls met een deadline voor 27 mei 2021 vijf weken opschuiven ten opzichte van die oorspronkelijke deadline uit de call, behalve als er zwaarwegende argumenten zijn om hiervan af te wijken.

  Effecten van verschuivingen voor aanvragers

  Wij realiseren ons dat deze veranderingen impact hebben voor aanvragers. Besluiten zijn niet genomen, geld is niet toegekend en interviews zijn niet doorgegaan. Veel aanvragers kiezen hun indienmomenten zorgvuldig, zeker in de Talentlijn. De nu veroorzaakte vertraging kan die planning in de war gooien.

  We zeggen in dit verband daarom een paar zaken toe:

  • Aanvragers in lopende rondes met maatwerkafspraken komen we zoveel mogelijk tegemoet. Misschien dat we de afspraken anders moeten invullen, dat zullen we in goed overleg doen.
  • Met aanvragers in lopende rondes die door de verschuivingen in de problemen komen, bekijken we of er maatwerkafspraken gemaakt kunnen worden. De oplossingen die we vorig jaar hebben gehanteerd rond de corona-verschuiving passen we hier waar mogelijk opnieuw toe.
  • In de Talentlijn geldt een bepaalde maximumtermijn na de promotie om nog te mogen indienen. Voor de eerstkomende ronde hanteren we als criterium of men nog mocht indienen in de ronde zoals die voor deze vertraging gepland was.
  • In veel gevallen is er in de afgelopen week voor mensen of rondes een deadline verstreken. Dat kan gaan om iets administratiefs (bijvoorbeeld een kleine correctie op een aanvraag), het indienen van een weerwoord of het indienen van een voorstel. Iedereen kan erop rekenen dat vanaf het moment dat het subsidieproces weer opengesteld is, zij een redelijke termijn krijgen om alsnog hun reactie te geven.

  Rondespecifieke informatie

  Voor een aantal rondes geven we vooruitlopend op de publicatie van de aangepaste planningen al specifieke informatie, omdat het belangrijk is dat aanvragers daar snel van op de hoogte zijn.

  Bekijk de informatie over deze rondes

  Uitgebreide informatie over de herstart van het subsidieproces

 • Ik heb op korte termijn een interview of vergadering. Gaat dit door?

  De activiteiten worden in de week van 22 maart hervat. In die week komt NWO/NRO/SIA met een aangepaste planning van lopende en geplande programma's en de gevolgen hiervan voor deadlines, termijnen en lopende aanvragen en besluiten. En dus ook wanneer interviews en vergaderingen kunnen plaatsvinden. Tot die tijd kunnen we niet ingaan op individuele vragen omtrent programma's en projecten.

  Lopende rondes eerst, aanstaande calls doorgeschoven

  Om de gevolgen van de hack op het totale systeem zo klein mogelijk te laten zijn, is ons eerste uitgangspunt om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke planning te blijven. Dit betekent dat we lopende rondes zo snel mogelijk oppakken en afronden. Verder geven we prioriteit aan rondes in de Talentlijn. Aanvragers zijn namelijk sterk afhankelijk van deze rondes voor hun carrière. In veel gevallen investeren andere partijen mee in programma’s. Als die investering door de vertraging zou kunnen wegvallen proberen we daar rekening mee te houden. In de praktijk betekent dit dat bijna alle calls met een deadline voor 27 mei 2021 vijf weken opschuiven ten opzichte van die oorspronkelijke deadline uit de call, behalve als er zwaarwegende argumenten zijn om hiervan af te wijken.

  Effecten van verschuivingen voor aanvragers

  Wij realiseren ons dat deze veranderingen impact hebben voor aanvragers. Besluiten zijn niet genomen, geld is niet toegekend en interviews zijn niet doorgegaan. Veel aanvragers kiezen hun indienmomenten zorgvuldig, zeker in de Talentlijn. De nu veroorzaakte vertraging kan die planning in de war gooien.

  We zeggen in dit verband daarom een paar zaken toe:

  • Aanvragers in lopende rondes met maatwerkafspraken komen we zoveel mogelijk tegemoet. Misschien dat we de afspraken anders moeten invullen, dat zullen we in goed overleg doen.
  • Met aanvragers in lopende rondes die door de verschuivingen in de problemen komen, bekijken we of er maatwerkafspraken gemaakt kunnen worden. De oplossingen die we vorig jaar hebben gehanteerd rond de corona-verschuiving passen we hier waar mogelijk opnieuw toe.
  • In de Talentlijn geldt een bepaalde maximumtermijn na de promotie om nog te mogen indienen. Voor de eerstkomende ronde hanteren we als criterium of men nog mocht indienen in de ronde zoals die voor deze vertraging gepland was.
  • In veel gevallen is er in de afgelopen week voor mensen of rondes een deadline verstreken. Dat kan gaan om iets administratiefs (bijvoorbeeld een kleine correctie op een aanvraag), het indienen van een weerwoord of het indienen van een voorstel. Iedereen kan erop rekenen dat vanaf het moment dat het subsidieproces weer opengesteld is, zij een redelijke termijn krijgen om alsnog hun reactie te geven.

  Rondespecifieke informatie

  Voor een aantal rondes geven we vooruitlopend op de publicatie van de aangepaste planningen al specifieke informatie, omdat het belangrijk is dat aanvragers daar snel van op de hoogte zijn.

  Bekijk de informatie over deze rondes

  Uitgebreide informatie over de herstart van het subsidieproces

 • Ik heb een aanvraag ingediend, hoe gaat het nu verder?

  De activiteiten worden in de week van 22 maart hervat. In die week komt NWO/NRO/SIA met een aangepaste planning van lopende en geplande programma's en de gevolgen hiervan voor deadlines, termijnen en lopende aanvragen en besluiten. Tot die tijd kunnen we niet ingaan op individuele vragen omtrent programma's en projecten.

  Lopende rondes eerst, aanstaande calls doorgeschoven

  Om de gevolgen van de hack op het totale systeem zo klein mogelijk te laten zijn, is ons eerste uitgangspunt om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke planning te blijven. Dit betekent dat we lopende rondes zo snel mogelijk oppakken en afronden. Verder geven we prioriteit aan rondes in de Talentlijn. Aanvragers zijn namelijk sterk afhankelijk van deze rondes voor hun carrière. In veel gevallen investeren andere partijen mee in programma’s. Als die investering door de vertraging zou kunnen wegvallen proberen we daar rekening mee te houden. In de praktijk betekent dit dat bijna alle calls met een deadline voor 27 mei 2021 vijf weken opschuiven ten opzichte van die oorspronkelijke deadline uit de call, behalve als er zwaarwegende argumenten zijn om hiervan af te wijken.

  Effecten van verschuivingen voor aanvragers

  Wij realiseren ons dat deze veranderingen impact hebben voor aanvragers. Besluiten zijn niet genomen, geld is niet toegekend en interviews zijn niet doorgegaan. Veel aanvragers kiezen hun indienmomenten zorgvuldig, zeker in de Talentlijn. De nu veroorzaakte vertraging kan die planning in de war gooien.

  We zeggen in dit verband daarom een paar zaken toe:

  • Aanvragers in lopende rondes met maatwerkafspraken komen we zoveel mogelijk tegemoet. Misschien dat we de afspraken anders moeten invullen, dat zullen we in goed overleg doen.
  • Met aanvragers in lopende rondes die door de verschuivingen in de problemen komen, bekijken we of er maatwerkafspraken gemaakt kunnen worden. De oplossingen die we vorig jaar hebben gehanteerd rond de corona-verschuiving passen we hier waar mogelijk opnieuw toe.
  • In de Talentlijn geldt een bepaalde maximumtermijn na de promotie om nog te mogen indienen. Voor de eerstkomende ronde hanteren we als criterium of men nog mocht indienen in de ronde zoals die voor deze vertraging gepland was.
  • In veel gevallen is er in de afgelopen week voor mensen of rondes een deadline verstreken. Dat kan gaan om iets administratiefs (bijvoorbeeld een kleine correctie op een aanvraag), het indienen van een weerwoord of het indienen van een voorstel. Iedereen kan erop rekenen dat vanaf het moment dat het subsidieproces weer opengesteld is, zij een redelijke termijn krijgen om alsnog hun reactie te geven.

  Rondespecifieke informatie

  Voor een aantal rondes geven we vooruitlopend op de publicatie van de aangepaste planningen al specifieke informatie, omdat het belangrijk is dat aanvragers daar snel van op de hoogte zijn.

  Bekijk de informatie over deze rondes

  Uitgebreide informatie over de herstart van het subsidieproces

 • Hoe zit het met wetenschapsbrede rondes die zowel bij NWO als bij ZonMw worden uitgevoerd?

  De bekendmaking van de Vici-ronde 2020 bij ZonMw heeft volgens planning plaatsgevonden. De Vici-ronde 2021 die nu open staat, met een deadline van 25 maart, is opgeschort. Daar waar NWO en ZonMw gezamenlijk programma's uitvoeren, zullen de deadlines in nabije toekomst opnieuw worden vastgesteld.

  De deadlines in de nabije toekomst van de talentprogramma’s die NWO samen met ZonMw uitvoert, zijn opnieuw vastgesteld. Dit betekent concreet:

  • Voor de lopende Vidi-ronde moeten de interviews opnieuw gepland worden. We streven naar mei/juni, met besluitvorming voor alle domeinen (incl. ZonMw) in juli.
  • Waar NWO er in eerste instantie voor gekozen had om de Veni-ronde 2021 in z’n geheel op te schuiven, is er nu gekozen voor een splitsing tussen de wetenschapsdomeinen. De deadline voor uitgewerkte Veni-aanvragen verschuift naar naar 2 september voor de domeinen SGW en TTW. Besluitvorming zal dan in april 2022 plaatsvinden. Voor de wetenschapsdomeinen ENW (geen vooraanmeldingsfase) en ZonMw (niet getroffen door de hack) keert NWO terug naar de oorspronkelijke planning van voor de hack, dus 20 mei.
  • De verschuivingen in deze rondes zullen ook impact hebben op de eerstvolgende rondes, in april zullen we hier verder over communiceren.
  • Van de Rubicon voegen we de rondes van september en december 2021 samen.

  Bekijk de uitgebreide informatie over deze rondes

  Uitgebreide informatie over de herstart van het subsidieproces

 • Is de informatie uit mijn ingediende aanvraag veilig?

  Op dit moment wordt nog onderzocht wat impact van de hack is. We kunnen op dit moment niet garanderen welke bestanden veilig zijn en welke niet.

 • Zijn mijn persoonsgegevens veilig?

  Op dit moment wordt nog onderzocht wat impact van de hack is en kunnen we dat niet garanderen.

 • Ik zit in een commissie of ik ben referent, hoe gaat dit nu verder?

  In de week van 22 maart zullen wij contact opnemen om zo snel mogelijk nieuwe afspraken te maken. Aanvragers zijn erbij gebaat dat wij de lopende rondes zo snel mogelijk afronden zodat zij aan de slag kunnen met hun projecten.

  Uitgebreide informatie over de herstart van het subsidieproces

 • Ik wil bezwaar maken, kan dat?

  Tot 22 maart kunt u uitsluitend per post uw bezwaarschrift indienen. Pas vanaf 22 maart is NWO in staat het door u ingediende bezwaarschrift in behandeling te nemen.

 • Ik heb al een lopende bezwaarprocedure, hoe gaat dit verder?

  De hoorzittingen van 25 februari, 4, 9,  18, 25 en 30 maart 2021 komen vanwege de hack te vervallen. Indien de behandeling van uw bezwaar op een van deze zittingen gepland stond, dan informeren wij u in de week van 22 maart over de nieuwe zittingsdatum.

 • Ik wil schending van contractuele dataprotectie of vertrouwelijkheidsclausules melden.

  Dit is op dit moment alleen per post mogelijk, maar NWO is momenteel niet in staat uw bericht te behandelen. Houd onze website in de gaten.

 • Ik heb een inhoudelijke vraag over een call. Is het mogelijk de vraag aan iemand voor te leggen?

  De activiteiten worden in de week van 22 maart hervat. U kunt uw vraag dan aan uw NWO-contact voorleggen. NWO/NRO/SIA komt in de week van 22 maart met een aangepaste planning van lopende en geplande programma's en de gevolgen hiervan voor deadlines, termijnen en lopende aanvragen en besluiten.

  Uitgebreide informatie over de herstart van het subsidieproces

Projectbeheer

 • Gaan de geplande gebruikerscommissie (GC)-vergaderingen door?

  Geplande gebruikerscommissievergaderingen kunnen onder leiding van de projectleider doorgaan. De programme officers hebben hun werkzaamheden moeten stilleggen dus niet in staat om deel te nemen aan de gebruikerscommissievergaderingen. De activiteiten worden in de week van 22 maart hervat. De betrokken programme officer neemt daarna contact op met de projectleider.

  Uitgebreide informatie over de herstart van het subsidieproces

 • Ik wil een vraag stellen over/wijzigingsverzoek indienen voor mijn lopende project. Kan dit via het vragenformulier?

  Het is op dit moment niet mogelijk reguliere werkzaamheden voor beheer of administratie van projecten uit te voeren. Systemen zijn op dit moment niet beschikbaar en medewerkers zijn niet bereikbaar. Al het werk is daarom noodgedwongen neergelegd en wijzingsverzoeken of andere berichten aangaande beheer of administratie van projecten worden niet via dit formulier in behandeling genomen. De activiteiten worden in de week van 22 maart hervat. U kunt uw vraag dan aan uw NWO-contact voorleggen.

  NWO/NRO/SIA komt in de week van 22 maart met een aangepaste planning van lopende en geplande programma's en de gevolgen hiervan voor deadlines, termijnen en lopende aanvragen en besluiten.

  Uitgebreide informatie over de herstart van het subsidieproces

 • Ik werk met NWO samen in een van de onderzoeksprojecten/programma's. Hoe gaat dit nu verder?

  Samenwerkingsprojecten waarbij NWO, NRO en/of SIA betrokken zijn, zijn niet tot nauwelijks op dit moment voort te zetten. Doordat stukken niet opgevraagd kunnen worden op het netwerk, en omdat wij niet willen dat medewerkers met privé-mailaccounts zakelijk mailverkeer onderhouden, zal het tot in de week van 22 maart niet mogelijk zijn om dergelijke projecten voort te zetten. De betreffende beleidsmedewerker zal hierover indien mogelijk zelf contact opnemen met het projectteam.

 • Hoe gaat het met betaling voor onderzoeksprojecten (tranches)?

  NWO heeft inmiddels het reguliere betalingsproces hervat.

 • Kan ik starten met een project?

  Een project kan starten zonder expliciete goedkeuring indien het voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het betreft een project zonder consortiumovereenkomst,
   of
  • Het betreft een project met consortiumovereenkomst waar de overeenkomst is getekend door alle betrokkenen en NWO expliciet akkoord  is,
   en
  • Aan alle voorwaarden die NWO heeft gesteld in de subsidieverleningsbrief is voldaan, waaronder het tijdig aanleveren van de daarin door NWO verzochte stukken, met uitzondering van het aanleveren van het PIF (personeel informatie formulier) en/of het startformulier en/of het datamanagementplan.
  • Het nog in te leveren PIF en/of startformulier en/of datamanagementplan voldoet aan de daaraan door NWO gestelde voorwaarden.
  • Het PIF, startformulier(en) en het datamanagementplan dienen binnen een maand nadat NWO is herstart alsnog te worden aangeleverd.

  NWO kan momenteel niet controleren of projecten aan deze voorwaarden voldoen. Om deze reden blijft het starten van het project zonder expliciete goedkeuring van NWO voor rekening en risico van de aanvrager.

  U kunt uw project niet starten wanneer er sprake is van een afwijkende situatie. Deze situaties kunnen momenteel niet worden behandeld.

  Over het algemeen zullen we, net als in verband met corona, soepel zijn met het verschuiven van verstreken deadlines of andere administratieve zaken die zijn blijven liggen doordat wij niet bereikbaar waren. In de week van 22 maart zijn de medewerkers waar u contact mee had over uw projecten weer bereikbaar.

  De activiteiten worden in de week van 22 maart hervat. In die week komt NWO/NRO/SIA met een aangepaste planning van lopende en geplande programma's en de gevolgen hiervan voor deadlines, termijnen en lopende aanvragen en besluiten. 

NWO-I

 • Is de NWO-I-website veilig te gebruiken?

  De website van NWO-I is niet gehackt, en is dus veilig te gebruiken. De bestanden zijn veilig te downloaden.

 • Ik ben medewerker van NWO-I. Zijn mijn persoonsgegevens veilig?

  Alle medewerkers van NWO-I hebben een bericht ontvangen over de hack en de eventuele implicaties. Dat bericht bevat alle informatie die wij op dit moment hierover hebben.

 • Ik ben medewerker van NWO-I. Waar kan ik met mijn vragen terecht?

  Werkt u bij het bureau NWO-I, dan stelt u uw vragen aan uw leidinggevende. Werkt u bij een van de NWO-instituten, dan kunt u bij uw eigen instituutsmanager terecht voor vragen. Bent u medewerker binnen de BUW, dan kunt u met uw vragen terecht bij het mailadres en telefoonnummer onderaan de e-mail die u maandag 22 februari jl. ontvangen heeft.

Vragen?

Vanaf 22 maart is NWO weer via de mail en telefonisch bereikbaar. Het vragenformulier is daarom niet langer beschikbaar.

Voor vragen over een specifieke call of programma kunt u contact opnemen met de betrokken programmamanager. Contactgegevens staan op de webpagina van de call of het programma.

Heeft u een algemene vraag over de hack of het opstarten van het subsidieproces, dan kunt u deze stellen via nwo@nwo.nl. Vermeld daarbij uw naam en contactgegevens.