Toegepaste en Technische wetenschappen (TTW)

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) zet zich in voor het bevorderen van technisch-wetenschappelijk onderzoek met toepassing en impact voor mens en maatschappij. Voor de periode 2023-2026 focust TTW zich op de volgende drie punten: een versterkt technisch-wetenschappelijk fundament, efficiënte innovatieketens en zichtbare maatschappelijke impact.

Het NWO-domein TTW brengt technische wetenschappers en gebruikers rondom excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek samen. Door via NWO-domein TTW deel te nemen aan toepassingsgerichte projecten kunnen investeerders een sleutelrol spelen bij het ontstaan van waardevolle technische innovatie. Bedrijven en andere organisaties krijgen bij NWO de mogelijkheid om te investeren in onderzoek dat aansluit bij hun eigen onderzoekswensen.

Het NWO-domein TTW voert zijn werkzaamheden uit in een steeds dynamischer en complexer wordend speelveld. De politiek, het bedrijfsleven en de maatschappij vragen de wetenschap te helpen om maatschappelijke problemen op te lossen. Technisch-wetenschappelijk onderzoek en de toepassing daarvan zijn hierbij cruciaal. Tegelijkertijd staat echter de vitaliteit van het technische wetenschapsveld onder druk.

De missie van het NWO-domein TTW speelt in op deze context: het bevorderen van technisch-wetenschappelijk onderzoek met toepassing en impact voor mens en maatschappij.

Om deze missie vorm te geven richt TTW zich voor de periode 2023-2026 op de volgende drie doelen:

 1. een versterkt technisch-wetenschappelijk fundament
 2. efficiënte innovatieketens
 3. zichtbare maatschappelijke impact.

Het bestuur van NWO-domein TTW is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid van het domein. Het domeinbestuur besluit over de toewijzing van financiële middelen.

De leden van het bestuur van NWO-domein TTW zijn:

 • prof. dr. ir. M.P.C. (Margot) Weijnen (Technische Universiteit Delft), voorzitter, ook lid raad van bestuur
 • dr.ir. B. (Bert) Kip, vicevoorzitter
 • prof.dr. M. (Marieke) Martens (TU Eindhoven / TNO)
 • prof. dr. T.T.M. (Thom) Palstra (Universiteit Twente)
 • dhr. L. (Lukas) Roffel (Thales Nederland)
 • dr.ir. A. (Aimée) Sakes (Technische Universiteit Delft)
 • prof. dr. ir. M.C.M. (Richard) van de Sanden (TU Eindhoven / EIRES)
 • dr. F. (Fanny) Weinbreck (Agrifirm)

Het bureau van het TTW-domein voert het vastgestelde beleid uit en bereidt nieuw beleid voor ter ondersteuning van het bestuur. Het bureau is het eerste aanspreekpunt voor onderzoekers en verbindt het veld met NWO. De medewerkers behandelen aanvragen voor financiering, beheren programma’s, stimuleren valorisatie op project- en programmaniveau en verzorgen de bureauvoering voor publiek-private innovatieprogramma’s. Directeur van het bureau van het domein is Luuk Klomp.

NWO-domein TTW ontvangt voor het uitvoeren van haar missie financiering van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het bedrijfsleven en diverse andere organisaties.

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen bestaat sinds 1 januari 2017 en is ontstaan uit de Technologiestichting STW.

Lid worden van een TTW-beoordelingcommissie of jury?

NWO is doorlopend op zoek naar enthousiaste medior en senior onderzoekers die willen toetreden tot beoordelingscommissies en -jury’s. Deze commissies en jury’s zijn essentieel voor een goede en zorgvuldige beoordeling van de aanvragen. Onderaan deze pagina kunt u aangeven dat u beschikbaar bent voor commissiewerk voor het NWO-domein Toegepaste & Technische Wetenschappen (TTW).

Wat zijn de voordelen?
 • Inzicht in de werkwijze en procedures van NWO;
 • Kennis opdoen over het schrijven van een goede aanvraag;
 • Goed zicht op de nieuwste ontwikkelingen binnen de toegepaste en technische wetenschappen;
 • Een bijdrage kunnen leveren aan selectie van voorstellen;
 • Mogelijkheid om het eigen netwerk uit te breiden. 
Wat doet een commissie?

Een commissie beoordeelt de kwaliteit van onderzoeksaanvragen, met behulp van externe adviezen van deskundigen en eventueel een gesprek met de aanvrager. Daarna stelt de commissie een prioritering van de aanvragen vast. Op basis van deze prioritering besluit het bevoegde orgaan welke aanvragers financiering ontvangen.

Wat doet een jury?

Een jury beoordeelt de kwaliteit van onderzoeksaanvragen met behulp van externe adviezen van deskundigen. De prioritering ontstaat door de gemiddelde beoordeling van alle juryleden. De juryleden vergaderen of overleggen niet. Op basis van de prioritering besluit het bevoegde orgaan welke aanvragers financiering ontvangen.

Wie komt in aanmerking?

Voor commissies en jury’s komen medior en senior onderzoekers in aanmerking; dat zijn gepromoveerde onderzoekers met tenminste enkele jaren aanvullende ervaring (hoogleraar, uhd, ud). Ook mensen met een vergelijkbaar profiel die werkzaam zijn in het bedrijfsleven of bij onderzoeksinstituten zijn welkom bij TTW. Een brede blik op toegepast en/of technisch wetenschappelijk onderzoek is gewenst. Bij de samenstelling van beoordelingscommissies wordt erop gelet dat de leden samen een goede spreiding over o.a. disciplines, diversiteit, universiteiten en mate van senioriteit laten zien. Het is geen vereiste om de Nederlandse taal te spreken.

Is er een vergoeding voor commissiewerk?

NWO vergoedt altijd reis- en (eventueel) verblijfskosten van commissieleden. In sommige gevallen biedt NWO ook een vergoeding als compensatie voor de tijd die commissieleden besteden aan de beoordelingsvergadering, het zogeheten ‘vacatiegeld’. Omdat juryleden niet vergaderen is er voor jurywerkzaamheden geen vergoeding beschikbaar.

Meer informatie

Als u geïnteresseerd en gemotiveerd bent om voor een TTW-financieringsinstrument deel te nemen aan een beoordelingscommissie of jury, dan kunt u zich via het formulier aanmelden. De ontvangen aanmeldingen nemen wij in overweging bij het samenstellen van commissies en jury’s. Indien u voorgesteld wordt voor een commissie/jury, nemen wij contact met u op. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cora Heesakkers via beoordelingscommissie@nwo.nl.

Bedrijven en andere organisaties krijgen bij NWO de mogelijkheid om te investeren in onderzoek dat aansluit bij hun eigen onderzoekswensen. Door via NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) deel te nemen aan toepassingsgerichte projecten kunnen investeerders een sleutelrol spelen bij het ontstaan van waardevolle technische innovatie.

SHUTTERSTOCK-NWOTTW-Valorisatie-Intro-Bedrijf-2.jpg

Voordelen van samenwerken met NWO

 • Wij vertalen uw onderzoeksbehoefte naar een scherpe onderzoeksvraag
 • Wij leveren maatwerk bij samenwerkingen tussen bedrijven en wetenschappers
 • Wij organiseren de selectie van de beste onderzoeksvoorstellen
 • Wij geven toegang tot sterke netwerken van wetenschappers en investeerders
 • Wij stimuleren ondernemerschap die ontstaat vanuit kennisinstellingen
 • Wij faciliteren kennisbenutting vanuit de wetenschap

Ervaring en maatwerk

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) heeft ruim 35 jaar ervaring met het opzetten en begeleiden van samenwerkingen tussen bedrijven en wetenschappers. Op basis van die ervaring bieden we veel mogelijkheden voor samenwerking. Daarnaast bieden we maatwerk bij het opzetten van grootschalige toepassingsgerichte onderzoeksprogramma's van wetenschappers en industriële partners. 

SHUTTERSTOCK-NWOTTW-Valorisatie-3.jpg

Innovatieve starters

NWO ondersteunt ook bedrijvigheid en ondernemerschap die ontstaat vanuit universiteiten, hbo's en andere kennisinstellingen. Onderzoekers die een onderneming willen opzetten rondom kennis uit wetenschappelijk onderzoek, kunnen diverse vormen van financiering aanvragen. NWO-domein TTW biedt voor deze groep onderzoekers de financieringsprogramma's Take-offDemonstrator, Venture Challenge en Faculty of Impact aan.

Directie

Luuk Klomp
Directeur
NWO-onderdeel
Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)
Sylvia Warmolts
Sylvia Warmolts
Directie-secretaresse
NWO-onderdeel
Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)