Toegankelijkheid

NWO streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken. Deze informatie is van toepassing op de website www.nwo.nl.

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen

Deze website is gebouwd en opgeleverd in 2020 met als eis volledig te voldoen aan de richtlijnen van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

We hanteren richtlijnen voor het correct invoeren van content on de toegankelijkheid ervan te optimaliseren. We gebruiken SiteImprove om ons hier in te ondersteunen.

In de eerste helft van 2021 laten wij een uitgebreide scan uitvoeren om te controleren of wij op alle punten voldoen.

Kantoorbestanden niet toegankelijk

Op deze website staan kantoorbestanden, hoofdzakelijk in pdf-formaat. Nieuwe bestanden (geplaatst vanaf 01-11-2020) worden zo veel als mogelijk digitaal toegankelijk gemaakt. Veel bestanden zijn voor die tijd gecreëerd of gebaseerd op sjablonen die voor die tijd zijn gemaakt en zijn vaak niet goed toegankelijk.

Ons streven is om in ieder geval de documenten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons primair proces uiterlijk 01-04-2021 zo veel mogelijk toegankelijk aan te bieden.

Indien een document op deze website niet voor u toegankelijk is, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de op de pagina vermelde contactpersoon. Als er geen contactpersoon wordt genoemd, stuurt dan alstublieft een mail aan webredactie@nwo.nl.

Engelstalige content in Nederlandse pagina’s en v.v.

Op de projectenpagina’s komt het voor dat er Engelstalige content in Nederlandse pagina’s staat en vice versa. In die gevallen is de content slechts in één taal aangeleverd in ons bronsysteem. Gezien de grote hoeveelheid projectpagina’s is het onwerkbaar om dit te corrigeren.

Indien een projectpagina op deze website niet voor u toegankelijk is, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met webredactie@nwo.nl.

Aanvullend onderzoek

In het eerste kwartaal wil NWO een volledig en onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de toegankelijkheid van deze website. Zodra dit onderzoek voltooid is, vindt u de resultaten hiervan terug op deze webpagina.

Contact

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op via webredactie@nwo.nl.