Tegemoetkomingsregeling kindverlof

De tegemoetkomingsregeling kindverlof biedt mogelijkheden voor aanvragers van persoonsgebonden subsidie die tijdens de beoordeling van hun aanvraag zijn verhinderd om volgens de reguliere procedure schriftelijke of mondelinge input te leveren. Andere onvoorziene omstandigheden die de aanvrager belemmeren deel te nemen aan de aanvraagprocedure vallen onder overmacht.

Belemmering tijdens procedure

De tegemoetkomingsregeling biedt aanvragers die door kindverlof zijn verhinderd de mogelijkheid om de secretaris van het betreffende programma te verzoeken het moment van indienen van het weerwoord of het houden van het interview naar een eerder of later moment te verplaatsen. Ook kan de aanvrager in aanmerking komen voor een verlenging van de schriftelijke indientermijn  (normaliter 5 werkdagen), en kan hij of zij ervoor kiezen om mondelinge input via Skype te geven.

Onder ‘kindverlof’ wordt verstaan zwangerschapsverlof, adoptieverlof, geboorteverlof (ook wel: partnerverlof) en verlof in verband met de opname van een pleegkind.

Opnieuw indienen aanvraag

Daarnaast maakt de tegemoetkomingsregeling kindverlof het mogelijk om met behoud van indienkans de aanvraag in de volgende subsidieronde opnieuw in te dienen. Als de aanvrager al een deel van de ronde doorlopen heeft, zoals de vooraanmeldingsfase, kan de aanvrager in de nieuwe ronde deze fase zelfs overslaan.