Team Science Award

De Team Science Award beloont onderzoekers uit verschillende disciplines die samen een wetenschappelijke uitdaging aangaan, waarbij hun individuele sterktes en expertise elkaar aantoonbaar versterken. Per jaar worden maximaal drie winnende teams aangewezen voor de Team Science Award. De laureaten-teams krijgen elk een bedrag van 10k€. Dat bedrag is bedoeld voor activiteiten die betrekking hebben op het team.

Waarvoor

Met de Team Science Award wil het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen de meerwaarde onderstrepen van team science op het onderhavige terrein en inspirerende voorbeelden hiervan in de schijnwerpers zetten. Die meerwaarde is gelegen in de elkaar versterkende diversiteit en complementariteit in (technische) vaardigheden en expertise van individuele teamleden. En in het stimulerende effect hiervan op de talentontwikkeling binnen de groep, waarbij toponderzoekers in het team nieuwe jonge talentvolle onderzoekers aantrekken die zich snel kunnen ontwikkelen en op hun beurt weer nieuw talent aantrekken. De Team Science Award beloont het meest inspirerende en succesvolle team van onderzoekers, getraind en afkomstig uit verschillende disciplinaire velden, die samen een wetenschappelijke uitdaging zijn aangegaan waarbij hun individuele sterktes en expertise elkaar aantoonbaar versterken.

Wie

Iedereen kan een voordracht indienen. Voor de Team Science Award is het mogelijk om zelf onderdeel te zijn van het team dat voorgedragen wordt.

Wat

De Team Science Award bedraagt 10k€ per winnend team. De ontvanger geniet een ruime mate van bestedingsvrijheid, zolang het bijdraagt aan het doel van de prijs.

Wanneer

De voordrachten dienen vóór 15 juni 2021, 14:00:00 CE(S)T door NWO ontvangen te zijn (ENWprijzen@nwo.nl).

Hoe

Voor de voordrachten dient het “nominatieformulier” gebruikt te worden. Het nominatieformulier is te downloaden onder ‘gerelateerde documenten’. De voordrachten dienen in het Engels te worden geschreven en in overeenstemming te zijn met DORA.

Het nominatieformulier bevat de volgende onderdelen:

  1. Het voorblad (verplicht) met de algemene gegevens over de kandidaten en degene die voordraagt.
  2. De nominatiebrief (verplicht, maximaal twee pagina’s), waarin de indiener uitlegt waarom het team de prijs zou moeten winnen, waarin dit team verder gaat dan standaard samenwerkingen en hoe de in Call for Nominations genoemde beoordelingscriteria op het team van toepassing is.
  3. Bijlagen (optioneel, maximaal vijf pagina’s), zoals bijvoorbeeld een kort narratief CV van de voorgedragen kandidaten en eventuele ondersteuningsbrieven van derden. Een korte omschrijving van het narratief CV is te vinden op de volgende webpagina.

Zie de brochure voor meer informatie.

Beoordeling


Criteria

De Team Science Award onderstreept de aantoonbare meerwaarde van diversiteit en complementariteit in (technische) vaardigheden en expertise van individuele teamleden voor vernieuwend onderzoek en van talentontwikkeling in de exacte en natuurwetenschappen. Genomineerde teams worden daarom op de volgende criteria beoordeeld:

Samenstelling van het team en samenwerking

  • Het team wordt gekenmerkt door diversiteit en complementariteit in (technische) vaardigheden en expertise. Diversiteit beslaat senioriteit, disciplines en/of instellingen;
  • Het teams heeft aantoonbare aandacht voor talentontwikkeling;
  • Indien het team afspraken heeft gemaakt ten aanzien van de rol- en taakverdeling, de communicatiestructuur, de infrastructuur voor dataverkeer en –opslag en indien van toepassing ook over intellectueel eigendom en de omgang met belangenverstrengeling, is dit een pre.

Wetenschappelijke meerwaarde

  • Het team heeft hun wetenschappelijke uitdaging gedefinieerd: er is een helder gemeenschappelijk doel;
  • Het team is een wetenschappelijke uitdaging aangegaan waarbij de samenwerking tussen individuele teamleden aantoonbare meerwaarde heeft, waarbij het geheel meer is dan de som der delen. Dit blijkt ook uit behaalde resultaten, passend bij het doel. Deze resultaten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit wetenschappelijke artikelen, georganiseerde workshops en/of onderwijs materiaal, maar de resultaten zijn niet bepekt tot deze voorbeelden. Vermeldingen van resultaten dienen geen impact factors, H-indexen of totaal aantal citaties te bevatten.   

De prijs betreft wetenschappelijk onderzoek in algemene zin, het onderwerp is geen criterium.

Procedure

Een beoordelingscommissie beoordeelt de nominaties en stelt een advies op. Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen besluit over de winnaars. Zie de brochure voor de volledige omschrijving.