Tafel Chemie

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) heeft in 2018 zeven disciplinaire adviescommissies ingesteld om een effectieve samenwerking tussen bestuur, bureau en 'het veld' te faciliteren. De disciplinaire adviescommissies, 'tafels' genoemd, bestaan uit onderzoekers. Met de tafels is het onderzoeksveld georganiseerd om het ENW-bestuur te adviseren in het nieuwe NWO.

De tafel Chemie nodigt het onderzoeksveld uit om gevraagd en ongevraagd input te leveren en relevante ontwikkelingen in het onderzoeksveld onder de aandacht te brengen van de tafel te brengen, zodat de tafel het chemisch onderzoeksveld met breed draagvlak en goed geïnformeerd kan vertegenwoordigen. 

De Tafel Chemie is als volgt samengesteld: