Stairway to Impact Award

De Stairway to impact Award beloont onderzoekers voor het zetten van stappen richting impact. Per jaar worden maximaal drie winnaars aangewezen voor de Stairway to impact Award. De laureaten(-teams) krijgen elk een bedrag van 50k€. Dat bedrag is bedoeld voor activiteiten die passen bij de achtergrond van de prijs.

Waarvoor

Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen wil kennisbenutting stimuleren. Met de Stairway to Impact Award beloont NWO wetenschappers die effectief stappen ondernemen om hun wetenschappelijke resultaten in te zetten voor een maatschappelijk probleem en/of een economische bijdrage. De trap van fundamenteel onderzoek met laag TRL-niveau naar maatschappelijke impact kent vele treden. Het bereiken van de verschillende treden is cruciaal om uiteindelijk tot het einddoel te komen. De Stairway to Impact Award wordt uitgereikt aan innovatieve onderzoekers die hierin grote, onvoorziene of anderszins belangrijke stappen nemen. Deze stappen laten ook al impact zien, al hoeft het einddoel nog niet bereikt te zijn. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar met een succesvolle startup of door resultaten te implementeren via een maatschappelijke organisatie.

Wie

Iedereen kan een voordracht indienen.

Wat

De Stairway to impact Award bedraagt 50k€ per winnaar of winnend team. De ontvanger geniet een ruime mate van bestedingsvrijheid, zolang het bijdraagt aan het doel van de prijs.

Wanneer

De voordrachten dienen vóór 15 juni 2021, 14:00:00 CE(S)T door NWO ontvangen te zijn (ENWprijzen@nwo.nl).

Hoe

Voor de voordrachten dient het “nominatieformulier” gebruikt te worden. Het nominatieformulier is te downloaden onder ‘gerelateerde documenten’. De voordrachten dienen in het Engels te worden geschreven en in overeenstemming te zijn met DORA.

Het nominatieformulier bevat de volgende onderdelen:

  1. Het voorblad (verplicht) met de algemene gegevens over de kandidaat en degene die voordraagt.
  2. De nominatiebrief (verplicht, maximaal twee pagina’s) waarin de indiener uitlegt waarom de kandidaat de prijs zou moeten winnen en hoe de, in de Call for Nominations genoemde, beoordelingscriteria op de kandidaat van toepassing zijn.
  3. Bijlagen (optioneel, maximaal vijf pagina’s) zoals een narratief CV en ondersteuningsbrieven van derden. Een korte omschrijving van het narratief CV is te vinden op de volgende webpagina.

Zie de brochure voor meer informatie.

Beoordeling


Criteria

De beoordelingscommissie gaat uit van de volgende criteria:

  • De kandidaat spant zich, naast haar/zijn taken als wetenschapper, bovenmatig in om haar/zijn wetenschappelijke resultaten in te zetten om een actueel en relevant maatschappelijk probleem op te lossen, en/of een economische bijdrage te leveren.
  • De kandidaat heeft inventieve en effectieve stappen ondernomen waarvan het waarschijnlijk is dat deze  tot een oplossing van een maatschappelijk probleem en/of economische bijdrage leiden. De stappen kunnen feitelijk onderbouwd worden en beginnende impact is zichtbaar.
  • De kandidaat heeft een duidelijke visie over toekomstige stappen die genomen moeten worden om meer maatschappelijke impact* te bereiken.
  • De kandidaat vormt op eigen initiatief een verbinding tussen wetenschap en maatschappij op een manier die meer is dan wetenschapscommunicatie en bijdraagt aan het bereiken aan maatschappelijke impact1. De kandidaat is hiermee een voorbeeld voor andere wetenschappers.

* : Hieronder valt ook economische impact.

Procedure

Een beoordelingscommissie beoordeelt de nominaties en stelt een advies op. Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen besluit over de winnaars. Zie de brochure voor de volledige omschrijving