Vrouw achter desktop - videoconferencing

Solliciteren tijdens de coronacrisis

De sollicitatiegesprekken bij NWO gaan door, ook in coronatijd. Wij bieden daarom digitale alternatieven om het sollicitatiegesprek te kunnen voeren.

Let op: Actuele informatie over de aanpak van het coronavirus in Nederland vind je op Rijksoverheid.nl.

Respecteren sociale afstand in coronatijd

We begrijpen dat je als sollicitant de behoefte hebt om een indruk van de werklocatie en de toekomstige collega’s te kunnen opdoen, en daarom bieden we – nu de Kabinetsmaatregelen dit sinds 1 juli 2020 weer mogelijk maken – de optie om (een deel van de) sollicitatiegesprekken weer op de NWO-locatie (In Den Haag of Utrecht) te voeren.

Als je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, staat in de uitnodigingsmail of jouw gesprek digitaal of op locatie bij NWO zal zijn. Vindt dit gesprek plaats op locatie, dan lees je wat de voorbereidingen zijn voor dit sollicitatiegesprek. NWO draagt er zorg voor dat het aantal bezoekers de maximaal toegestane aantallen niet overschrijdt. Ook zorgen we ervoor dat het sollicitatiegesprek plaatsvindt in een goed geventileerde ruimte en met gesprekspartners die op gepaste afstand van elkaar plaatsnemen. Zo zorgen we voor de veiligheid van jou als sollicitant en de NWO-medewerkers.