banner SGW - Bovenzicht van mensen

Sociale en Geesteswetenschappen (SGW)

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen stimuleert excellent onderzoek op het terrein van de sociale en geesteswetenschappen. Hiervoor zijn verschillende financieringsinstrumenten beschikbaar. De resultaten van het onderzoek komen ten goede aan de wetenschap aan maatschappelijke organisaties, de culturele sector en aan het bedrijfsleven.

 • Bestuur en organisatie

  SGW heeft een domeinbestuur dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het beleid. Het domeinbestuur besluit over de toewijzing van financiële middelen. Leden zijn toonaangevende hoogleraren op het gebied van de sociale of geesteswetenschappen. Ze zijn werkzaam bij een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut. Daarnaast is het domeinbestuur aangevuld met een maatschappelijk lid van buiten de wetenschap. De voorzitter maakt deel uit van de NWO-brede Raad van Bestuur. Dit bestuur is een collegiaal bestuur. Gezamenlijk vertegenwoordigen de leden van de Raad van Bestuur de volle breedte van de wetenschap.
  De leden van het SGW-domeinbestuur zijn:

  • Prof. dr. Anita Hardon, voorzitter, ook lid raad van bestuur NWO.
  • Prof. dr. Sjef Barbiers (Universiteit Leiden)
  • Prof. dr. Ir. Peter Paul Verbeek (Universiteit Twente)
  • Prof. dr. Pearl Dykstra (Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • Prof. dr. Harry Garretsen (Rijksuniversiteit Groningen)
  • Prof. dr. Odile Heynders (Universiteit van Tilburg)
  • Prof. dr. Chantal Kemner (Universiteit Utrecht)
  • Dr. Jasmin Lange (Koninklijke Brill NV, maatschappelijk bestuurslid)
  • Prof. dr. Mathieu Segers (Universiteit Maastricht)

  Het bureau van het SGW-domein voert het vastgestelde beleid uit en bereidt nieuw beleid voor op het terrein van de sociale en geesteswetenschappen. Het bureau behandelt aanvragen voor financiering, beheert programma’s en projecten en ondersteunt NWO-stuurgroepen en -commissies bij het uitvoeren van hun taken. Directeur van het SGW-bureau is dr. Dirk-Jan den Boer.

  Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen bestaat sinds 1 januari 2017.

 • Onderzoeksgebieden

  • Archeologie
  • Area studies
  • Bedrijfskunde
  • Bestuurskunde en politicologie
  • Communicatiewetenschappen
  • Computers en Geesteswetenschappen
  • Culturele antropologie
  • Demografie
  • Economie en econometrie
  • Filosofie
  • Gender studies
  • Ruimtelijke wetenschappen
  • Geschiedenis
  • Kunst en architectuur
  • Milieukunde
  • Muziek, theater, uitvoerende kunsten en media
  • Onderwijskunde
  •  Ontwikkelingsstudies
  • Pedagogiek
  • Psychologie
  •  Recht
  • Religiestudies en theologie
  • Sociologie
  • Literatuurwetenschappen ('Taal en literatuur')
  •  Taalkunde
  •  Wetenschapsgeschiedenis

   Panelindeling

     Overzicht NWO-disciplinecodes

 • Wetenschappelijk Adviescollege

  Het Wetenschappelijk Adviescollege (WAC) van het domein Sociale en Geesteswetenschappen beoordeelt de geschiktheid van aan te schrijven referenten in subsidierondes en beoordeelt de voortgang van onderzoeksprojecten. Het domeinbestuur vindt dit belangrijk omdat - analoog aan het principe dat aanvragen door onafhankelijke deskundigen in beoordelingscommissies worden beoordeeld - ook de keuze van referenten en het evalueren van voortgangsverslagen door onafhankelijke en niet bij het project betrokken deskundigen moet geschieden. De leden van het Wetenschappelijk Adviescollege zijn benoemd door het domeinbestuur.

  Lees meer

 • Publicatieculturen

  Het domein van de sociale en geesteswetenschappen bestaat uit een veelheid aan onderzoeksgebieden, die elk een eigen publicatiecultuur kennen. NWO beoordeelt onderzoeksaanvragen, waaronder ook de cv’s van onderzoekers vallen. Kennis van de verschillende publicatieculturen helpt om cv’s van onderzoekers in context te kunnen beoordelen. Daarom zijn de verschillen tussen de publicatieculturen binnen de sociale en geesteswetenschappen onderzocht en in kaart gebracht.

  Lees meer

   

 • SGW-tafels

  Het NWO-domeinbestuur voor de sociale en geesteswetenschappen (SGW) wil een duurzame samenwerking aangaan met de SGW-onderzoeksachterban om het beleid van NWO vorm te geven. Deze wens is ook geuit door sociale en geesteswetenschappers zelf. Om het gesprek met het veld gestructureerd plaats te laten vinden heeft het domeinbestuur ‘SGW-tafels’ ingericht.

  Het doel van de tafels is om het domeinbestuur, op basis van wensen en behoeften van de onderzoeksachterban, te adviseren over beleid, programmering in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, het missiegedreven innovatiebeleid en NWO-procedures. Elke tafel treedt op namens een cluster van wetenschappelijke disciplines. In totaal bestaat elke tafel uit tien onderzoekers in verschillende fasen van hun carrière en twee duovoorzitters. Het streven is dat de tafels samen een afspiegeling vormen van het SGW-onderzoeksveld.

  Bekijk de indeling en samenstelling van de SGW-tafels

   

 • Internationaal samenwerken

  Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen participeert in een aantal internationale initiatieven en netwerken. Het doel is het verbinden van Nederlandse onderzoekers met buitenlandse onderzoekers en grote infrastructuren, om de Nederlandse wetenschap verder te brengen. Hieronder volgt een overzicht van de programma's waaraan het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen deelneemt in Europa en de rest van de wereld.

  SGW verbonden met beleid NWO

  De inspanningen op het gebied van internationale samenwerking van het domein SGW zijn nauw verbonden met het internationaliseringsbeleid van NWO. Ook in de NWO-strategie 2019-2022 is internationale samenwerking belangrijk. Een nieuw element voor de jaren 2019-2022 is onder andere het Merian Fund. In dat fonds speelt de internationale samenwerking met opkomende wetenschapslanden een belangrijke rol. Daarnaast versoepelt NWO de eisen rond de 'Money Follows Researcher'-regeling. Daardoor kunnen Nederlandse onderzoekers hun project wereldwijd voorzetten. Money Follows Cooperation (MFC) biedt de mogelijkheid om toegevoegde waarde te creëren voor onderzoeksprojecten, door expertise uit het buitenland in te zetten die in Nederland niet of niet op het gewenste niveau beschikbaar is.

 • Contact

  Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.30 uur via het algemene nummer: +31 (0)70 344 09 06. WOTRO bereikbaar via +31 070 344 09 63.

  Via e-mail: sgw@nwo.nl

  Bezoekadres

  Laan van Nieuw Oost-Indië 300 (gebouw Java)
  2593 CE Den Haag

  Postadres

  NWO Sociale en Geesteswetenschappen
  Postbus 93461
  2509 AL Den Haag

  Vragen over financiering en programma's?

  Op de financieringspagina's en programmapagina's van deze website vindt u de contactpersonen per NWO-instrument of -programma.

  Voortgang en afronding van door NWO gefinancierd onderzoek?

  Via e-mail: sgwprojectbeheer@nwo.nl. Voor specifieke vragen over een lopend project kunt u het beste een e-mail sturen aan de contactpersoon zoals die vermeld staat in het subsidieverleningsbesluit, onder vermelding van het dossiernummer.

  Directeur NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen

  Dirk-Jan den Boer (directeur)
  T: +31 (0)70 349 40 35
  E: d.denboer@nwo.nl

  Rita Bihari (assistent)
  T: +31 (0)70 344 07 88
  E:  r.bihari@nwo.nl

  Vrij Onderzoek en Wetenschapsdomein

  Inge Werner (afdelingshoofd)
  T: +31 (0)70 349 41 98
  E: i.werner@nwo.nl

  Erica van Liempt (assistent)
  T: +31 (0)70 344 09 44
  E: e.vanliempt@nwo.nl

  Coördinatoren

  Kasper Gossink-Melenhorst (Talentprogramma SGW)
  T: +31(0)70 344 05 57 , E: k.gossink@nwo.nl

  Rosemary van Kempen (Talentprogramma NWO)
  T: +31(0)70 344 07 07 , E: r.vankempen@nwo.nl

  Mariel Schweizer (Vrije competitie en wetenschapsdomein, Vernieuwingsimpuls SGW-bezwaren)
  T: +31(0)70 344 09 39 , E: m.schweizer@nwo.nl

  Joris Voskuilen (Rubicon NWO-breed, Promotiebeurs voor leraren, SGW-infrastructuur, bezwaren)
  T: +31(0)70 344 09 89 , E: j.voskuilen@nwo.nl

  Samenwerkingsinitiatieven / WOTRO

  Maarten Rottschäfer (afdelingshoofd)
  T: +31(0)70 349 4440
  E: m.rottschafer@nwo.nl

  Jacintha van Bochove (assistent)
  T: +31(0)70 344 07 30
  E: j.vanbochove@nwo.nl

  Eric Beerkens (teamleider WOTRO Science for Global Development)
  T: +31(0)70 349 41 09
  E: e.beerkens@nwo.nl

  Josianne Winklaar (assistent)
  T: +31(0)70 349 40 97
  E: j.winklaar@nwo.nl

  Coördinatoren

  Sander Steeman (Internationale samenwerking SGW)
  T: +31(0)70 344 05 67 , E: s.steeman@nwo.nl

  Rob Heinsbroek (Hersenen, cognitie en gedrag)
  T: +31(0)70 344 09 87, E: h.heinsbroek@nwo.nl

  Janneke van Kersen (Creatieve industrie & Veerkrachtige samenlevingen)
  T: +31(0)70 349 45 72 , E: j.vankersen@nwo.nl

  Esther van der Wel (Duurzame bereikbare leefbare samenlevingen)
  T: +31(0)70 344 05 68  , E: e.vanderwel@nwo.nl

  Marlies van de Meent (MVI en thematische programma's)
  T: +31(0)70 349 45 60 , E: m.vandemeent@nwo.nl 

  Coördinatoren WOTRO

  Han van Dijk (Climate & Water)
  T: +31(0)70 344 09 45 , E: h.vandijk@nwo.nl

  Corinne Lamain (Agri & Food)
  T: +31 (0)70 344 09 24 , E: c.lamain@nwo.nl

  Gerrie Tuitert (Health)
  T: +31(0)70 344 07 05 , E: g.tuitert@nwo.nl

  Martijn Wienia (Inclusive Global Development)
  T: +31(0)70 349 43 52 , E: m.wienia@nwo.nl

  Beheer en Ondersteuning

  Irene de Goede (Afdelingshoofd)
  T: +31 (0)70 349 44 14
  E: i.degoede@nwo.nl

  Sharon Beni (Assistent)
  T:+31 (0)70 349 42 22
  E: s.beni@nwo.nl

  Eva Bakker (Teamleider Programma- en Managementassistentie)
  T: +31 (0)70 344 09 35
  E: e.bakker@nwo.nl

  Sarita Jadoenath (Assistent Teamleider)
  T: +31 (0)70 349 44 58
  E: sarita.jadoenath@nwo.nl

  Coördinatoren

  Hanneke Dekker (Projectbeheer Vrij Onderzoek en Wetenschapsdomein)
  T: +31(0)70 349 40 11 , E: h.dekker@nwo.nl

  Karin Snijders (Projectbeheer Samenwerkingsinitiatieven)
  T: +31 (0703440933 , E: k.snijders@nwo.nl

  [Stafgroep] Procesvoering en Kwaliteit

  Jan Nap (afdelingshoofd)
  E: j.nap@nwo.nl

  Sharon Beni (assistent)
  T:+31 (0)70 349 42 22
  E: s.beni@nwo.nl

  Communicatie

  Olivier Morot (teamleider)
  T: +31 (0)70 349 45 77
  E: o.morot@nwo.nl

  Sharon Beni (assistent)
  T:+31 (0)70 349 42 22
  E: s.beni@nwo.nl