Sleuteltechnologieën

Sleuteltechnologieën zijn technologieën waar Nederland wetenschappelijk in uitblinkt en waarin de komende jaren wetenschappelijke en economische groei wordt verwacht. Hieronder vindt u een overzicht van de vijftig sleuteltechnologieën, zoals in 2018 opgesteld door de Tweede Kamer. De lijst is gebaseerd op een rapport van Elsevier Research Intelligence (ERI).

Wat is een sleuteltechnologie?

Een sleuteltechnologie is een technologie met een breed toepassingsgebied in verschillende innovaties en/of sectoren. Sleuteltechnologieën zijn essentieel in het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en/of maken een grote bijdrage aan de economie van nieuwe bedrijven en markten, vergroten de concurrentie en versterken de arbeidsmarkt. Sleuteltechnologieën maken baanbrekende innovaties mogelijk op het gebied van verwerkingsprocessen, productie en/of diensten. Deze technologieën zijn relevant voor zowel de wetenschap, de maatschappij als de markt.

Overzicht van sleuteltechnologieën 

Categorie

Naam technologie 

Afkorting

Geavanceerde materialen

Biomaterialen en zachte materialen BioMat
  Composiet en keramiek CompCerms
  Designer- en metamaterialen DesMetaMat
  Energieconversiematerialen EnrgConv
  Energieopslagmaterialen EnrgStorg
 

Optische/elektronische/magnetische materialen (inclusief 2D en grafeen)

OEMMat
  Slimme materialen SmartMat
  Structurele materialen StructMat
  Coatings en thin films ThinFilmCoats

Chemische technologieën

(Bio)Procestechnologie en proces intensificatie BioProcTech
  Analyse- en detectiemethoden  AnalytTech
  Katalyse Catalysis
  Elektrochemische processen ElecHTech
  Microreactoren MicroReact
  Scheidingstechnologie SeprtTech

Digitale technologieën

Kunstmatige Intelligentie (inclusief machine en deep learning) AI
  Big data en data analytics BigData
  Blockchain Blockchain
  Encryptietechnologie Encrypt
 

High Performance Computing, Grid Computing en Cloudtechnologie

HPCC

Engineering- en fabricagetechnologieën

Optomechatronica OpMechat
  Additive manufactering / 3D-printen AddManuf
  Embedded systems / Cyberphysical systems (CPS)  CyberPhySys
  Hoge frequentie en mixed signal technologieën HFMSTech
  Beeldtechnologie ImagTech
  Robotica Robotics
  Sensoren en actuatoren SensActua

Life science-technologieën 

Biocatalyse BioCat
  Biochips and biosensoren BioChipSens
  Biofabricatie Biofab
  Gene editing / precise genetic engineering 
 
GeneEditEng
  Genomics GenXomics
  Industriële biotechnologie IndBiot
  Nanomedicijnen NanoMed
  Organ-on-a-chip OrgChip
  Stamceltechnologie StemCellTech
  Synthetische cellen SynthCellTech

Nanotechnologieën

Bionano Bionano
  Micro- en nanofluidics MicroFluidcs
  Nanomanufacturing NanoManuf
  Nanomaterialen NanoMat
  Nanodevices NanoDev
  Semiconductor apparaten  SemiCondD

Fotonica en lichttechnologieën

Geïntegreerde fotonica IntPhoton
  Foton generatietechnieken PhoGenTech
  Fotonica detectie PhoDet
  Photovoltaics (zonnecellen) PV

Quantumtechnologieën

Kwantumcommunicatie QuComm
  Kwantumcomputer QuComp
  Kwantumsensoren en metrologie

QuSensMet