KENNISBENUTTING_AMBITIE.jpg

Samenwerken in onderzoek

Een van de ambities van NWO is de wetenschap en maatschappij dichter bij elkaar te brengen. Om voor grote maatschappelijke en economische uitdagingen een oplossing te vinden, is het belangrijk en noodzakelijk om samen te werken. Door een onderzoeker, het onderzoek en de uitkomsten daarvan te verbinden met verschillende partijen in de samenleving vergroot je de impact, is  de gedachte.

NWO stimuleert verschillende vormen van samenwerking. Naast samenwerken met verschillende ministeries, grote maatschappelijke organisaties of bedrijven stimuleert NWO ook de samenwerking tussen onderzoekers en kleinere partijen. Denk aan het mkb en heel specifiek: startups. In de financieringsrondes die NWO uitzet, staat beschreven wie kan aanvragen en onder welke voorwaarden partners kunnen participeren. De aanvrager is altijd een onderzoeker aan een Nederlandse universiteit of kennisinstelling.

Bekijk welke financieringsinstrumenten NWO ter beschikking heeft waarin het mogelijk is om samen te werken met wetenschappelijk onderzoekers. De pagina van de subsidievormen bevatten ook contactgegevens van programmamedewerkers die ter beschikking staan voor vragen.

Binnenkort verschijnt meer informatie over mogelijke samenwerkingsvormen op deze pagina.  

Bekijk het aanbod