Salaristabellen

Het akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek legt wederzijdse verplichtingen vast met betrekking tot de medewerkers die bij instellingen in dienst treden voor door NWO gefinancierd onderzoek. U vindt hier de salaristabellen voor personeel van universitaire instellingen en universitair medische centra. Deze salaristabellen bepalen de hoogte van de bij NWO aan te vragen personele kosten, en zijn gebaseerd op respectievelijk de CAO van de Nederlandse universiteiten en de CAO van de universitair medische centra.

Salaristabellen VSNU

De hoogte van de te financieren personele kosten is op te zoeken in de salaristabellen VSNU. Deze salaristabellen zijn overeengekomen in het akkoord ‘Bekostiging wetenschappelijk onderzoek’ en zijn gebaseerd op de CAO van de Nederlandse universiteiten.

De genormeerde kosten bevatten de directe salariskosten en een opslag voor de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en werkgeverslasten en overige personele kosten, onafhankelijk van de daadwerkelijke inschaling van een medewerker. Op basis van  de salaristabellen kan de hoogte van de personele kosten bepaald worden voor subsidieaanvragen.

De totale vergoeding voor de inzet van onderzoekers/wetenschappers is gebaseerd op het type onderzoeker (bv. PhD. of senior wetenschappelijk medewerker), de duur van de aanstelling (in jaren en maanden) en eventueel of iemand full- of parttime werkt.

Cao Nederlandse Universiteiten (website VSNU)

Salaristabel NFU

De hoogte van de te financieren personele kosten is op te zoeken in de salaristabellen NFU. Deze salaristabellen zijn overeengekomen in het akkoord ‘Bekostiging wetenschappelijk onderzoek’ en zijn gebaseerd op de CAO van de universitair medische centra.

Cao universitair medische centra 2018-2020 (website NFU)