Magere muizen en mensen 
Dr. J.M. (Anneke) Alkemade (v) 30-04-1978 Noordwijk (ZH), AMC – Endocrinologie en Metabolisme 
Een mutatie in de schildklierhormoonreceptor zorgt ervoor dat muizen mager en nerveus zijn. Dit komt door een verandering in het brein die de onderzoekers gaan proberen te herstellen. Daarnaast wordt er gezocht naar patienten die een soortgelijke mutatie hebben.

De ogen en oren verenigd 
Dr. N.M. (Nienke) van Atteveldt (v) 23-09-1977, UM – Cognitieve Neurowetenschappen 
Onze hersenen verenigen wat we zien en horen, zodat we de omgeving als kloppend geheel waarnemen. De onderzoekers bekijken of het hersenmechanisme afhangt van de situatie: wat de ogen en oren precies waarnemen, en met welk doel. 

Moleculaire koortsthermometer 
Dr. E.H.G. (Ellen) Backus (v) 15-02-1978 Beverwijk, AMOLF 
Leven hangt af van de katalytische werking van enzymen, die echter alleen bij zeer bepaalde temperaturen functioneren. Het is daarom van levensbelang dat overtollige warmte efficient wordt afgevoerd. Dit proces zal met een ultrasnelle moleculaire thermometer worden onderzocht.

Schizofrenie door gestoorde hersengroei? 
Dr. S.C. (Steven) Bakker (m) 03-12-1970 Woerden, UMC Utrecht 
Schizofreniepatiënten hebben bepaalde gebieden in de hersenen die verkleind zijn. Groeifactoren spelen hierbij mogelijk een rol en dat wordt in deze studie onderzocht. 

Advanced Heterodyne Mixers for THz Applications 
Dr. A.M. (Andrei) Barychev (m) 14-02-1970, SRON - Natuurkunde 
Het THz frequentiegebied kent nu nog verrassend weinig toepassingen. Met de ontwikkeling van nieuwe, coherente detectoren, zoals hier voorgesteld, kan dit veranderen en zullen nieuwe industriele en astronomische toepassingen mogelijk worden.

Virtuele afweersystemen 
Dr. J.B. (Joost) Beltman (m) 01-02-1975 Sint-Michielsgestel, UU - Theoretische Biologie 
Met een speciale lasermicroscoop kun je zien hoe immuuncellen zich voortbewegen in levende lymfeklieren. De onderzoekers bootsen dit na in 3D computermodellen, met verbluffende gelijkenis. Samen met nieuwe microscoop-beelden verbetert dit ons begrip van de communicatie tussen cellen van het immuunsysteem.

Regulatie van de regulators 
Dr. J.J. (Joris) Benschop (m) 22-05-1975 Oss, UMCU – Fysiologische chemie 
Slechts een deel van de genen op het DNA zijn daadwerkelijk actief. Welke dat zijn wordt bepaald door eiwitten die zelf ook weer afhankelijk zijn van invloeden van buitenaf. De onderzoeker bekijkt hoe deze eiwitten worden gereguleerd en welk effect dit heeft op activatie van genen.

The Art and Science of Public Decisions: How and Where to Locate Public Facilities 
Dr. O.L.A. Bochet (m) UM 
There are plans to destroy the old school in city X and build a new one. Inhabitants think that (i) one school is not enough, and (ii) their preferences are not taken into account with respect to the location of the school. Beyond this classical city planning problem, city X is facing a mechanism design problem: preferences of individuals must be taken into account for public decisions. In the spirit of the 2007 Nobel prize in economics, the central question I address is how to design good social choice mechanisms that can be used in practice.

Wiskunde voor infectieziektenbestrijding 
Dr. M.C.J. (Martin) Bootsma (m) 18-12-1977 Almelo, UU – Wiskunde 
Het risico voor patiënten in het ziekenhuis om een infectieziekte te krijgen hangt af van het aantal besmettelijke patiënten op de ziekenhuisafdeling. De onderzoeker gaat statistische methoden ontwikkelen die dit effect meenemen om te beoordelen of een infectiepreventiemaatregel effectief was.

Mestcellen in hart- en vaatziekten 
Dr. I. (Ilze) Bot (v) 02-12-1977 Dordrecht, UL – Biofarmacie 
Destabilisatie van een atherosclerotische plaque kan leiden tot een hartinfarct of beroerte. In dit onderzoek wordt de bijdrage van de mestcel aan plaque destabilisatie onderzocht en zullen nieuwe interventies voor plaque stabilisatie worden ontwikkeld om een acuut hart- of herseninfarct te voorkomen.

De status van 'ambivalente' spraakklanken 
Dr. E.D. (Bert) Botma (m) 22-09-72, UL – Taalwetenschap/Engels 
Het klanksysteem van een taal bestaat uit natuurlijke klassen van klanken die soortgelijk gedrag vertonen. Zulke klanken worden meestal ook op een soortgelijke manier gemaakt, maar niet altijd. Dit onderzoek bestudeert 'ambivalente' klanken, waarvan het gedrag niet strookt met hun productie.

Een nieuwe kijk op Noordoost-Azië 
Dr. R.E. (Remco) Breuker (m) 23-06-1972, UL – Koreanistiek 
Middeleeuws Korea en Mantsjoerije zijn vergeten gebieden. Dit onderzoek kijkt naar hoe belangrijk zij zijn geweest in de wereldgeschiedenis. Zonder deze staten zou China geen China hebben geheten en was Marco Polo waarschijnlijk nooit op reis gegaan.

Het sociaal vaardige brein 
Dr. E.R.A. (Ellen) de Bruijn (v) 19-07-1976 Hulst, RU – NICI 
Sporten, dansen of met z’n tweeёn de afwas doen. Mensen werken vaak samen en daarbij reageren ze doorgaans adequaat op elkaar. De onderzoekers bekijken waarom sommige mensen beter kunnen samenwerken dan anderen en welke hersengebieden daarvoor verantwoordelijk zijn.

Rekenen aan een schonere scheikunde 
Dr. R.E. (Rosa) Bulo (v) 26-02-1975 Amsterdam, VU – Theoretische Chemie 
Analoog aan de natuur worden steeds meer chemische reacties ontwikkeld die gebruik maken van het milieuvriendelijke oplosmiddel water. Voorbeelden zijn reacties voor waterstofproductie of voor de synthese van medicijnen. De onderzoekers ontwikkelen een flexibele rekenmethode om dergelijke processen te begrijpen en te sturen.

Generalized complex 4-manifolds 
Dr. G. (Gil) Cavalcanti (m), UU 
Het doel van String theorie is het beschrijven van de wereld waarin we leven en, terwijl het ontwikkelt, geeft het inzichten in nieuwe geometrische structuren die de basis vormen voor mogelijke modellen van het heelal. Sommige nieuw gevonden structuren uit String theorie zijn ook relevant voor de wiskunde omdat ze op een interessante manier verschillende takken van geometrie verenigen. De onderzoeker zal de eigenschappen van deze nieuwe geometrische objecten en hun toepassingen in String theorie verder bestuderen.

The interstellar dust seen through the X-rays 
Dr. E. (Elisa) Costantini (v) 30-03-1974, UvA/UL 
Stof is overal in het heelal: van kometen tot aan de verste melkwegstelsels, maar de eigenschappen zijn niet volledig begrepen. Het doel van dit onderzoek is om een globaal beeld te krijgen van de eigenschappen van stof in ons melkwegstelsel.

Innen is winnen! 
Dr. I. (Ian) Curry-Sumner (m) 15-09-1978 Liverpool (Engeland), UU – Rechtsgeleerdheid 
Het niet-betalen van kinderalimentatie veroorzaakt veel problemen. Deze problemen worden erger in internationale gevallen. Twee nieuwe internationale instrumenten beogen de inning van kinderalimentatie in grensoverschrijdende gevallen te vergemakkelijken en te verbeteren. Het onderzoek zal nagaan of dat daadwerkelijk het geval zal zijn. 

Celmechanica begrijpen - een benadering van onderaf 
Dr. M.D. (Moumita) Das (v), 01-07-1976, VU – Natuur- & Sterrenkunde 
Het cytoskelet is een netwerk van zowel stijve als zachte vezels en is cruciaal voor de vorm en werking van levende cellen. Dit project gaat onderzoeken hoe het gedrag van dit samengestelde netwerk afhangt van zijn architectuur en de elasticiteit van de componenten.

What defines cell polarity in plants? 
Dr. P. (Pankaj) Dhonukshe (m) 18-01-1975 New Delhi (India), UU – Molecular Cell Biology 
Cellen zijn 'polair' wanneer onderkant, bovenkant en zijkanten verschillend zijn van samenstelling. Celpolariteit staat centraal in de ontwikkelingsbiologie en is extreem belangrijk in planten waar cellen niet bewegen ten opzichte van elkaar. Het is een mysterie hoe celpolariteit tot stand komt in planten en dit onderzoeksproject beoogt de onderliggende mechanismen op te helderen.

Petroleum zoeken met seismische ruis 
Dr. D. (Deyan) Draganov (m) 31-12-1974, TUD – Technische Geofysica en Petrofysica 
Zoeken naar petroleum wordt gedaan met seismische golven gegenereerd door een bron, bijv. dynamiet, op het aardoppervlak. Bij dit onderzoek wordt in plaats van dynamiet gebruik gemaakt van seismische ruis die altijd binnen de Aarde aanwezig is.

3D structure of mitochondrial supercomplexes 
Dr. N.V. (Natalya) Dudkina (v) 06-06-1982 Novokuznetsk (Russia), RUG - Biophysical Chemistry 
Mitochondrial respiratory chain complexes work in concert to generate energy in the form of ATP. They assemble into supercomplexes. This research aims to solve the 3D structures of the dimeric ATP synthase complex and the I-III2 supercomplex by cryo-electron microscopy.

Hebben stamcellen de eeuwige jeugd? 
Dr. B.J. (Brad) Dykstra (m) 17-06-1977 Smithers (Canada), UMCG – Celbiologie 
Beenmergstamcellen zijn verantwoordelijk voor de levenslange productie van alle soorten bloedcellen. Tijdens het proces van veroudering veranderen enkele essentiële eigenschappen van de stamcellen. In dit project zal onderzocht worden wat hiervan de consequenties zijn en hoe en waarom dit gebeurt.

Muziek onder kruis en zwaard 
Dr. T.J. (Tassilo) Erhardt (m) 13-01-1978 München (Duitsland), UU – Roosevelt Academy 
Antonio Bertali was één van de belangrijkste componisten van de 17e eeuw. Dit project draagt bij tot de herontdekking van deze veronachtzaamde meester. Door een vernieuwende interdisciplinaire benaderingswijze wordt de invloed van theologie, liturgie, architectuur en politiek op zijn muziek belicht.

Het aanpassingsvermogen van planten 
Dr. J.B. (Jochem) Evers (m) 10-02-1977 Schiedam, WUR – Crop and Weed Ecology 
Planten kunnen zich uitstekend aanpassen aan hun leefomgeving. Er is echter nog veel onduidelijk over hoe een plant zijn omgeving waarneemt en hierop reageert. Dit onderzoek maakt gebruik van 3D computermodellen om uit te zoeken hoe planten dit doen.

Let's talk! 
Dr. R. (Raquel) Fernández Rovira (v) 08-03-1974 Barcelona (Spanje), UvA-ILLC 
Hoe begrijpen mensen elkaar in een gesprek? Hoe leren kinderen hun moedertaal? Hoe ontstaat een gemeenschappelijke taal in een populatie? Dit project onderzoekt de relatie tussen deze drie fundamentele aspecten van taal met behulp van pratende computers.

Effect of global change on marine communities 
Dr. F. (Frédéric) Gazeau (m) 23-10-1975 Ruffec (Frankrijk), NIOO-CEME – Ecosystem Studies 
Verhogingen in temperatuur en atmosferisch CO2 veranderen het functioneren van en biodiversiteit in ecosystemen op aarde. De onderzoekers zullen effecten hiervan in zoutwatersystemen onderzoeken, zowel op schelpdieren als op de balans tussen de productie en degradatie van planktonisch organisch materiaal.

Een radicale preventie van afstoting 
Dr. K.A. (Kyra) Gelderman (v) 15-05-1976 Enschede, LUMC – Nierziekten 
Zuurstof radicalen worden meestal als schadelijk beschouwd, maar kunnen bij lage hoeveelheden juist ontsteking onderdrukken. De onderzoekers gaan nu in een ratmodel voor niertransplantatie bestuderen of productie van radicalen door specifieke immuuncellen gebruikt kan worden, om afstoting van een transplantaat te voorkomen.

Een adembenemend mechanisme 
Dr. R. (Reinoud) Gosens (m) 10-09-1977 Roosendaal, RUG – Moleculaire Farmacologie 
Benauwdheid door luchtwegvernauwing is een belangrijk astmasymptoom. De spieren die luchtwegvernauwing veroorzaken zijn bij astmapatiënten veranderd, waardoor deze sterker samentrekken, luchtwegontsteking veroorzaken en geleidelijk in omvang toenemen. De onderzoekers stellen zich tot doel het mechanisme van deze spierveranderingen te ontrafelen.

Ultrakoude atomen: van quantum tot heelal 
Dr. V. (Vladimir) Gritsev (m) 23-01-1976, UU – Instituut voor Theoretische Fysica 
Ultrakoude atomen zijn unieke laboratoria om echte systemen op quantumniveau te simuleren. Het doel van dit project is het ontwikkelen van concrete systemen en methoden voor gebruik van ultrakoude atomen in quantummagnetisme, niet-evenwichtsdynamica en precisiemetingen.

Pluralisme 2.0 
Mr. N. (Natali) Helberger (v) 19-06-1970 Frankfurt am Main (Duitsland), UvA – Instituut voor Informatierecht 
Media pluralisme is een fundamenteel element van een diverse democratische samenleving. Dit onderzoek bestudeert hoe de passieve ontvanger (inter)actieve consument werd, en analyseert wat dit betekent voor media pluralisme en de wettelijke regels ter waarborging daarvan.

At the Empire's Core: the Imperial Microcosm of the Persepolis Fortication Tablets 
Dr. W.F.M. Henkelman 
De aanvrager zal ongeveer 2500 kleitabletten publiceren die geschreven zijn in Elamitisch spijkerschrift en de administratie vormen van een grote regionale economische institutie in het kernland van het Perzische rijk (ca. 550-330 v.Chr.). De teksten geven een breed inzicht in de sociaal-economische geschiedenis van dit rijk, maar ook in religieuze verhoudingen, ethniciteit en koningsideologie.

In een vlaag van angst 
Dr. E.J. (Erno) Hermans (m) 28-12-1974 Oss, RU – F.C. Donderscentrum voor Cognitieve Neuroimaging 
Hoewel angst overweldigend en verlammend kan zijn, blijft het onmiskenbaar een emotie die ook voor mensen cruciaal is voor overleving. Dit onderzoek zal met de nieuwste hersenonderzoekstechnieken analyseren hoe angst onze waarneming stuurt en ons leert welke situaties gevaarlijk zijn.

Religie. Gewelddadig of vredelievend? 
Dr. A. (Anna-Karina) Hermkens (v) 26-02-1969, RU – Antropologie 
Religie wordt vaak gezien als oorzaak van conflict. Dit onderzoek bestudeert hoe het Christendom mannen en vrouwen beïnvloedt om geweld te gebruiken of zich juist in te zetten voor vrede. Als uitgangspunt dient de burgeroorlog op Bougainville.

Manipulatie van het denken en voelen 
Dr. O.A. (Odile) van den Heuvel (v) 08-02-1973 Saverne (Frankrijk), VUMC – Psychiatrie 
Patienten met dwanggedachten en dwanghandelingen zijn minder goed in staat hun gevoel bij te sturen. We gaan de hersenen met behulp van een magnetisch veld manipuleren. Hierna zijn de gedachten mogelijk voor even het gevoel de baas.

Blame, Praise, and Intentional Action 
Dr. F.A. (Frank) Hindriks (m) 15-05-1974, RUG – Ethics 
Uit recent empirisch onderzoek blijkt dat we gedrag eerder als opzettelijk of intentioneel karakteriseren als we dat gedrag negatief in plaats van positief waarderen. De vraag die centraal staat in dit project is of daar goede redenen voor zijn.

Omleidingen voor vernauwde kransslagaderen 
Dr. I.E. (Imo) Hoefer (m) 04-04-1973 Freiburg (Duitsland), UMCU – Experimentele Cardiologie 
Bij vernauwingen van slagaderen kan het lichaam omleidingen, zogenaamde natuurlijke bypasses, laten groeien. De onderzoekers gaan uitzoeken, hoe dit bevorderd kan worden, omdat het natuurlijke proces vaak niet gelijke tred kan houden met het verstoppen van het vat. 

Oprekbare Elektronica: het micro-beeldhouwen van grensvlakken 
Dr. ir. J.P.M. (Johan) Hoefnagels (m) 27-09-1976, TU/e – Mechanics of Materials 
Oprekbare elektronica zal een veelheid aan futuristische toepassingen mogelijk maken. Echter, extreme oprekbaarheid vereist een optimale hechting tussen de metallische signaallijntjes en de rubber matrix. Dit onderzoek verbetert deze hechting fundamenteel door op innovatieve wijze microscopische hechtingsstructuren te creëren.

Automating cryptographic security proofs 
Dr. D.O. (Dennis) Hofheinz (m) 21-02-1979, CWI – Cryptology and Information Security Group 
Veiligheidsbewijzen zijn strikt noodzakelijk voor cryptografische systemen, maar aangezien deze systemen steeds ingewikkelder en gedistribueerder worden, wordt het construeren en verifieren van deze bewijzen te gecompliceerd. Wij proberen dit probleem op te lossen door deze stappen te automatiseren.

Verhalen die de maatschappij verbeelden 
Dr. E. Huwiler (v) 18-05- 1972 Uster (Zwitserland), UvA – Duitse Letterkunde 
Het vertellen van verhalen laat ons zien hoe een maatschappij over zichzelf denkt. Ook in toneelopvoeringen worden verhalen verteld, en dit onderzoek naar wereldse spelen uit het 16de eeuwse Zwitserland gaat na hoe toen met specifieke kwesties als religieuze machtstrijd, burgerschap en sociale rolverdelingen is omgegaan.

Kunnen we het lot van een stamcel veranderen? 
Dr. I.L. (Irena) Ivanovska (v) 27-10-1972 Sofia (Bulgarije), UL – Physics 
Volwassen stamcellen zijn cellen in het menselijk lichaam die zich tot verschillende celtypen kunnen ontwikkelen. Het is grotendeels onbekend hoe deze differentiatie verloopt. In dit project zal met behulp van een AFM (atomic force microscope) de rol van mechanische stimulatie bij deze celdifferentiatie worden ontrafeld.

Katholieken in de zestiende eeuw 
Dr. G.H. (Geert) Janssen (m) 31-07-1977 Heerlen, UL – Geschiedenis 
Tijdens de Nederlandse opstand van de zestiende eeuw vluchtten duizenden katholieken voor de rebellen van Willem van Oranje. Veel katholieke mannen en vrouwen radicaliseerden tijdens hun ballingschap en ontwikkelden een nieuwe, militante identiteit. Dit proces had ingrijpende gevolgen voor het ontstaan van verschillende culturen in Nederland en België. 

Zien en horen van gesproken woorden 
Dr. A. (Alexandra) Jesse (v) 25-11-1975 Hanau (Duitsland), Max Planck Instituut voor Psycholinguistïek 
Als we proberen te begrijpen wat iemand tegen ons zegt, maken we onbewust ook gebruik van de lipbewegingen van de spreker. Dit maakt het makkelijker de woorden te herkennen. In dit project onderzoek ik het precieze verloop van dit proces.

Overleven van plantensoorten bij klimaatsverandering 
Dr. ir. E. (Eelke) Jongejans (m) 21-11-1975 Bovenkarspel, RU - Ecologie 
Opwarming en veranderde neerslagpatronen zorgen voor meer overstromingen op ongebruikelijke momenten. Planten kunnen zich aanpassen aan veranderingen in hun leefmilieu, of ontsnappen via zaadverspreiding. Met computermodellen wordt onderzocht of deze strategieën toereikend zijn voor het overleven van plantensoorten in het rivierengebied.

Molecular nanoscale cell manipulation 
Dr. P. (Pascal) Jonkheijm (m) 12-06-1978 Hontenisse, UT – Molecular Nanofabrication 
Spatially organized fingerprints of receptors on cell surfaces regulate information transfer into the cell and thereby intracellular processes. The researchers propose integrated strategies combining chemical assembly with nanofabrication techniques to engineer biological surface architectures aimed at mimicking these fingerprints with exceptional resolution.

Hoe wordt de afweer geremd? 
Dr. S.A. (Simone) Joosten (v) 12-04-1977 Leidschendam, LUMC – Infectieziekten 
Ziekteverwekkers zetten het afweersysteem aan, maar dit proces moet ook tijdig gestopt worden als de infectie opgeruimd is om schade te voorkomen. Hiervoor bestaan speciale regulator T cellen. Dit onderzoek zal kijken naar hoe deze cellen werken, en hoe ze geactiveerd worden gedurende infectie.

Het brein achter irrationele beslissingen 
Dr. T. (Tobias) Kalenscher (m) 05-11-1974 Düsseldorf (Duitsland), UvA – APCN/SILS 
Een fundamenteel principe achter het maken van rationale keuzes is dat deze onderling kloppen met elkaar. Echter, wanneer we voor een keus staan, zijn onze voorkeuren voor verschillende alternatieven vaak helemaal niet standvastig. Dit onderzoekproject bestudeert de mechanismen waarmee deze inconsequente voorkeuren in de hersenen tot stand komen.

Van A naar Beter in hersencellen 
Dr. L.C. Kapitein (m) 16-09-1978 Emmeloord, Erasmus MC - Neurowetenschappen 
Als we leren, veranderen de zenuwcellen in onze hersenen. Deze verandering is mogelijk door een systeem van snelwegen en transportmoleculen dat de verdeling van geheugen-bouwstenen in zenuwcellen regelt. Dit onderzoek gaat de wegenkaart en de verkeersregels in zenuwcellen ontrafelen.

Het achterhalen van drieduizend jaar oude klemtonen 
Dr. A. (Alwin) Kloekhorst (m) 04-03-1978 Smilde, UL – Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap 
Ondanks dat het Hittitisch al meer dan drieduizend jaar een dode taal is, geven de spijkerschrifttekens waarin het is opgeschreven allerlei aanwijzingen over hoe het precies uitgesproken werd. Het enige dat we nog niet weten is waar de klemtoon in het Hittitisch lag. Dit onderzoek probeert het laatste stukje van deze uitdagende puzzel te vinden. 

Van zintuiginformatie naar hersenactiviteit 
Dr. C.P.J. (Christiaan) de Kock (m) 24-08-1976 Rotterdam, Erasmus MC – Neurowetenschappen 
Informatie die binnenkomt via de zintuigen wordt vertaald in hersenactiviteit. Het hersengebied dat hierbij betrokken is bevat zeer verschillende type cellen. In dit onderzoek zal bestudeerd worden wat de rol is van verschillende hersencellen bij het verwerken van zintuiginformatie.

Koude moleculen verkennen de grenzen van de fysica 
Dr. J.C.J. (Jeroen) Koelemeij (m) 28-10-1975, VU – Atoom- en laserfysica 
Dit onderzoek gebruikt extreem koude moleculen in een ionenval om een antwoord te vinden op allerlei actuele vragen als 'zijn natuurconstanten echt constant?', 'wat speelt zich af in gaswolken tussen de sterren?' en 'wat is eigenlijk de structuur van een zure wateroplossing?'

Wereldwijde beurscrashes 
Dr. H.J.W.G. (Erik) Kole (m) 18-07-1978 Valkenswaard, EUR – Econometrisch Instituut 
Financiële markten worden geregeld opgeschrikt door crashes. Door hun makkelijkere en snellere wereldwijde verspreiding vormen crashes een steeds groter risico voor beleggers. De onderzoekers bestuderen remedies tegen deze crashes voor (pensioen)beleggingen en hun effect op de risicopremies op aandelen.

Nano-materials and wastes for improved infrastructures durability 
Dr. D.A. (Dessi) Koleva (v) 06-12-1968, TUD / CiTG – Materials & Environment 
Corrosion of steel induces degradation of reinforced concrete in aggressive environment. A novel approach for corrosion control is suggested by a combined investigation of nano-materials, waste products and pulse electrochemical techniques. Improved durability will be achieved in an ecologically friendly and innovative manner.

Eigenzinnige Neanderthalers 
Dr. M. (Marco) Langbroek (m) 15-04-1970, VU – Geo- en Bio-Archeologisch Instituut 
Archeologische sporen van Neanderthalers worden meestal vergeleken met het gedrag van moderne jager/verzamelaars, of apen. Maar eigen unieke vormen van gedrag worden daarbij genegeerd, terwijl dít juist de Neanderthaler definieerd. Dit onderzoek zoekt specifiek naar Neanderthaler eigen gedrag.

Injecteerbaar kunstbot 
Dr. S.C.G. (Sander) Leeuwenburgh (m) 22-07-1977, UMC St. Radboud – Parodontologie en Biomaterialen 
Door de toenemende vergrijzing en levensstandaard ontstaat er een steeds grotere behoefte aan kunstmatige botvervangers. Uitgaande van de structuur van natuurlijk botweefsel tracht dit onderzoek een nieuw type botvervanger te ontwikkelen op basis van injecteerbare kunststoffen en nanogestructureerd botmineraal.

Tweede taalverwerving: als leren stil staat 
Dr. K. M. (Kristin) Lemhöfer (v) 17-02-1972 Bonn (Duitsland), RU 
De meeste mensen die als volwassene een tweede taal leren, worden daarin niet 'perfect'. Ze blijven bepaalde fouten maken en lijken zich niet meer verder te verbeteren. Raar genoeg gebeurt dit zelfs als ze continu correcte taal horen. Dit project onderzoekt welke mechanismen in de hersenen hiervoor verantwoordelijk zijn.

Controle in kanker 
Dr. A. (Arne) Lindqvist (m) 26-06-1974 Huddinge (Zweden), UMCU – Oncologie 
In kanker is het proces van celdeling ontspoord. Kankercellen nemen het besluit om te delen anders dan gezonde cellen. De onderzoekers hebben een nieuwe methode ontwikkeld waarmee ze gaan bestuderen hoe dit besluit wordt genomen.

Geluiden in het binnenoor 
Dr. ir. S.W.F. (Bas) Meenderink (m) 17-07-1976 Hengelo (O), Erasmus MC – Neurowetenschappen 
Elk geluid dat ons binnenoor ingaat, komt er (vervormd) ook weer uit. Hoe dit tweerichtingsverkeer ontstaat is nog onduidelijk. Om dit op te helderen, combineren de onderzoekers uiteenlopende technieken om te meten wanneer geluid waar in het oor is.

Leentjebuur: agglomeratie-effecten in stedelijke netwerken 
Dr. E.J. (Evert) Meijers (m) 06-10-1975 Veere, TUD – Stedelijke en Regionale Ontwikkeling 
Hoe groter een stad, des te hoger het voorzieningenpeil, de productiviteit, de lonen en het welbevinden van burgers. Maar ook des te meer congestie, criminaliteit en milieuverontreiniging. Dit onderzoek gaat na in hoeverre en waardoor dergelijke agglomeratievoor- en nadelen zich ontwikkelen in een groep dicht bij elkaar gelegen steden.

PcG proteins as an epigenetic switch 
Dr. A. (Adone) Mohd-Sarip (v) 23-05-1972 Singapore (Singapore), Eramus MC – Biochemistry 
De Polycomb group eiwitten zijn betrokken bij het handhaven van eigenschappen van cellen, maar ook bij ziekteprocessen, zoals kanker, wanneer die identiteit is verstoord. Het doel van deze studie is inzicht verkrijgen in hoe Polycomb group eiwitten functioneren als 'geheugen' van cel identiteit en hun rol in kanker.

Ideaal trainingsschema voor levende hartkleppen 
Dr. A. (Anita) Mol (v) 09-12-1975 TU/e – Biomechanica en Tissue Engineering 
Bestaande hartklepprothesen zijn gemaakt van niet-levend materiaal en kunnen niet meegroeien met ons lichaam. Dit onderzoek richt zich op de vervaardiging van levende lichaamseigen hartklepprothesen. Verschillende trainingsschema’s worden bestudeerd om sterke en vooral elastische hartklepprothesen te ontwikkelen.

Vorm geven aan elektronische componenten 
Dr. L. (Lucia) Nicola (v) 25-02-1973, TUD – Materiaalkunde 
Elektronica bestaat uit zeer kleine componenten van verschillende materialen. Thans worden de metallische onderdelen gemaakt door een ingewikkeld chemisch proces. Dit onderzoek verkent, mede met hulp van computersimulaties, de mogelijkheid om de metalen patronen te vormen met harde stempels.

Redeneren met de oneindigheid 
Dr. M. (Milad) Niqui (m) 21-01-1976, CWI – Software Engineering 
Wat hebben de uitvoering van transacties via internetbankieren, een reëel getal en het gedrag van een besturingssysteem gemeen met elkaar? Alle drie kunnen gemodelleerd worden als oneindige objecten. Wij willen methoden ontwikkelen en implementeren voor computergeassisteerde verificatie van zulke objecten.

Het onderzoeken van de logica van kwantummechanica 
Dr. A. (Alessandra) Palmigiano (v) 09-07-1973, UvA - ILLC 
In de kwantummechanica verandert het observeren van een systeem de toestand van het systeem zelf. Daarom is klassieke logica niet geschikt voor redeneren in deze context. Dit project heeft tot doel de wiskundige achtergrond van de logica van kwantummechanica te verbeteren.

De vorming en werkwijze van DNA lussen 
Dr. R-J.T.S (Robert-Jan) Palstra (m) 14-08-1968 's-Gravenhage, Erasmus MC – Celbiologie 
Verschillende lichaamscellen bevatten identieke informatie, genen genoemd, in hun DNA. Deze informatie kan celtype specifiek en efficiënt gebruikt worden doordat DNA zich in complexe lussen vouwt. Hoe DNA lussen gevormd worden en tot efficiënt gebruik van genen leidt wordt onderzocht.

De levensloop beperkt 
Dr. B.A. (Bart) Pannebakker (m) 18-06-1976 Leiderdorp, RUG – Evolutionaire Genetica 
Eigenschappen van een levensloop, zoals vruchtbaarheid en levensduur, zijn op elkaar afgestemd om organismen een zo groot mogelijk voortplantingssucces te geven. Toch zijn niet alle combinaties van eigenschappen mogelijk. Dit onderzoek aan sluipwespen moet laten zien of genen de mogelijkheden beperken.

Waar komen de deeltjes met de hoogste energie vandaan? 
Dr. J. (Jelena) Petrovic (v) 24-03-1974, Nikhef - Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica 
De oorsprong van kosmische deeltjes met extreem hoge energie is nog steeds een mysterie. Dit onderzoek richt zich op het opsporen van hun bronnen door het combineren van observaties van twee deeltjesdetectoren: ANTARES op de bodem van de Middellandse Zee en het Pierre Auger Observatory op de pampa van Argentinië.

Studies voor het bepalen van de neutrinomassa 
Dr. L.A. (Lucia) Popescu (v) 29-10-1977, RUG - Kernfysisch Versneller Instituut 
Neutrino's zijn de op één na meest voorkomende deeltjes in het heelal. Het is bewezen dat ze massa hebben, maar de absolute massaschaal is nog onbekend. Dit onderzoek zal fundamentele hindernissen in het bepalen van de absolute neutrinomassa wegnemen.

Bargaining in negotiations 
Dr. A. (Arkadi) Predtetchinski (m) 09-06-1979 Novosibirsk (Rusland), UM – Economics 
Het doel van dit project is een theoretische analyse van onderhandelingsmodellen met toepassingen als vredesonderhandelingen, gesprekken over de afbouw van kernwapens, en budgettaire onderhandelingen binnen bedrijven. Het hoofddoel is het voorspellen van de onderhandelingsuitkomst gegeven de onderhandelingspositie en de bereidheid tot compromis van alle deelnemers.

Aandacht voor Emotie trainen 
Dr. P. Putman (m) 18-10-1972 Zeist, UL – Klinische, Gezondheids en Neuro Psychologie 
Angstige mensen richten hun aandacht te veel op mogelijk bedreigende zaken. Dit verergert de stress weer en zo ontstaat een vicieuze cirkel. Dit project onderzoekt de rol van psychologische, psychofysiologische en hormonale factoren bij het afleren van dit patroon.

In de voetsporen van James Bond en The Da Vinci Code 
Dr. S.L. (Stijn) Reijnders (m) 12-01-1976 Den Burg, UvA – Communicatiewetenschap 
Steeds meer toeristen reizen naar locaties die zij kennen uit populaire romans, films en tvseries. Onderzoekers bestuderen de motivatie van deze reizigers en de gevolgen hiervan voor de inrichting en beleving van landschap.

Voorloper beenmergcellen na orgaantransplantatie 
Dr. M.E.J. (Marlies) Reinders (v) 08-05-1973 Grijpskerk, LUMC – Nierziekten 
Endotheelcellen bekleden de bloedvaten van alle organen. Schade aan endotheelcellen na orgaantransplantatie kan hersteld worden door voorloper beenmergcellen van de ontvanger. Dit onderzoek gaat na of het milieu in het getransplanteerde orgaan de functie en differentiatie van de voorlopercellen beinvloedt.

Antidepressiva en de hersenontwikkeling 
Dr. L. (Liesbeth) Reneman (v) 04-06-1968 Kabul (Afghanistan), AMC – Radiologie 
Kinderen krijgen steeds vaker psychofarmaca voorgeschreven, terwijl niet duidelijk is òf en hoe dit hun hersenontwikkeling beïnvloedt. Dit onderzoek gaat met behulp van neuroimaging technieken na of er risico's of juist onverwachte voordelen zitten in het voorschrijven van antidepressiva op jonge leeftijd.

Chemische bijdrage aan emfyseem 
Dr. N. (Niki) Reynaert (v) 04-04-1979 Sint-Truiden (België), UM – Longziekten 
Eén van de belangrijkste risico’s van rokers is het ontwikkelen van emfyseem. De onderzoeker zal bepalen of een bepaalde oxidatie de enzymes die het longweefsel afbreken activeert. Dit onderzoek zal ook nagaan of een specifiek antioxidant enzym dit kan verhinderen.

Investeren in de toekomst 
Dr. K.I.M. (Kirsten) Rohde (v) 04-03-1980 Eindhoven, EUR – Gezondheidseconomie 
De vergrijzing zorgt voor een enorme stijging van de kosten voor de samenleving. Het wordt steeds meer de vraag hoeveel we met z’n allen precies over hebben voor gezondheidszorg en pensioen. Dit onderzoek bestudeert hoeveel we bereid zijn te investeren in gezondheid en pensioen.

Reuma-antistoffen zonder reuma 
Dr. L.E.B. (Leen) de Rycke (v )06-12-1976 Gent (België), AMC/UvA – Klinische Immunologie en Reumatologie 
Het gebruik van TNF blokkers betekent een spectaculaire vooruitgang in de behandeling van reuma. Echter, in het bloed van de patiënten verschijnen antistoffen tegen lichaamseigen materiaal. De onderzoekers analyseren waarom deze auto-antilichamen ontstaan, maar geen aanleiding geven tot nieuwe auto-immuun ziekten.

Spontane aggregatie van biologische systemen 
Dr. L. (Lars) Schäfer (m) 16-03-1978 Braunschweig (Duitsland), RUG – Molecular Dynamics 
De spontane aggregatie en organisatie van grote biomoleculen in biologisch functionele clusters is essentieel voor de ontwikkeling van het leven. Maar hoe werkt dit aggregatie proces op moleculair nivo? De onderzoekers willen met behulp van moleculaire computer simulaties inzicht krijgen in de bewegingen van eiwitclusters in celmembranen om zo het aggregatie proces te verklaren. Deze inzichten zullen nieuw licht werpen op de rol van zulke clusters in de communicatie tussen zenuwcellen. 

De geheimen van een ziekenhuis-bacterie ontsluierd 
Dr. ir. W. (Willem) van Schaik (m) 18-02-1975 Zwolle, UMCU – Medische Microbiologie 
De bacterie Enterococcus faecium is in enkele jaren tijd een belangrijke veroorzaker van ziekenhuis-infecties geworden. In dit project wordt bepaald welke mechanismen in deze bacterie van belang zijn om patiënten in het ziekenhuis te infecteren.

Deep-sea cold seep carbonates 
Dr. A. (Alina) Stadnitskaia (v) 18-07-1974, Moskou (Rusland), NIOZ 
At oceanic continental margins, fluids and gases are transported from the deep sedimentary subsurface to the seafloor. The ascending fluids contain vast amounts of methane and other chemicals. The regulation of methane transport and turnover in marine sediments is still uncertain; micro-organisms that can consume methane have not yet been isolated. This research project aims to study cold seep-related carbonates with a combination of organic and inorganic molecular biogeochemical tools.

Carbon-enhanced Metal Poor Stars 
Dr. R.J. (Richard) Stancliffe (m) 16-01-1980, UU - Astronomie 
A substational fraction of the oldest stars in the Galaxy are extremely rich in carbon, but their origins remains a mystery. This project aims to find out how they were formed.

Bestuurt het hart het brein of het brein het hart? 
Dr. A.H. (Anda) van Stegeren (v) 05-08-1958 's-Gravenhage, UvA – Klinische Psychologie 
Hoe kunnen we beter voorspellen hoe mensen reageren op stress en wie na een trauma (post- traumatische) stress klachten zal ontwikkelen? De onderzoekers willen testen of er een relatie is tussen de reactie van het hart en de hersenen als mensen blootstaan aan stressvolle gebeurtenissen. 

The neurobiology of emotional communication 
Dr. M. (Marco) Tamietto (m) 10-01-1975 Torino (Italië), UvT – Cognitive and Affective Neuroscience Laboratory 
Emotions are contagious and we tend to automatically synchronise our facial expressions and postures with those of others. The project will study the neurobiology of emotional communication with multi-dimensional imaging techniques in both healthy subjects and brain-damaged patients.

Vrijgevigheid onder vrienden en onbekenden 
Dr. A. (Aljaž) Ule (m) 09-06-1973 Ljubljana (Slovenië), UvA – Experimentele Economie 
Vrienden helpen elkaar. Sommige mensen doen daarnaast iets voor goede doelen die onbekenden ten goede komen. Dit project onderzoekt of die openbare vrijgevigheid een manier is om je reputatie te verbeteren en daardoor nieuwe vrienden aan te trekken.

Wat bepaalt succesvolle vroege tweede-taalverwerving? 
Dr. S. (Sharon) Unsworth (v) 10-10-1974 Preston (Verenigd Koninkrijk), UvA – Taalkunde 
Als gevolg van toenemende migratie worden veel kinderen vroeg in hun leven met een tweede taal geconfronteerd. Dit project onderzoekt of het uitmaakt met welke leeftijd je begint met het leren van een tweede taal en hoeveel contact met de taal daarbij noodzakelijk is.

Angst indammen 
Dr. B. (Bram) Vervliet (m) 20-07-1976 Amsterdam, UvA – Psychologie 
Mensen leren angst te hebben voor bedreigende stimuli. Soms verschuift deze angst naar andere, ongevaarlijke stimuli. De waarneming van die stimuli is hierin een belangrijk proces. Dit onderzoek gaat na hoe een veranderde waarneming de angst kan indammen.

Het ontstaan van DNA afwijkingen: toeval of niet? 
Dr. L.E.L.M. (Lisenka) Vissers (v) 27-08-1980 Vught, UMC St. Radboud – Antropogenetica 
Veranderingen in het DNA, zoals kleine deleties en duplicaties, kunnen leiden tot ziekten als verstandelijke handicap. In dit onderzoek worden de genetische mechanismen ontrafeld die aanleiding geven tot deze DNA veranderingen.

Wat maakt een gezonde huid? 
Dr. M. (Marjolein) Wildwater (v) 19-03-1974 Purmerend, UU – Ontwikkelingsbiologie 
Cellen in de huid vermenigvuldigen zich als een dier groeit. De onderzoekers bestuderen wat huidcellen beweegt om zich te vermenigvuldigen op het goede moment tijdens de ontwikkeling van een dier. Ze bestuderen of en hoe huidcellen met elkaar communiceren.

Moleculaire basis van de architectuur van planten 
Dr. J. (Jian) Xu (m) 20-01-1972 Shanghai (China), UU – Moleculaire Genetica 
De ontwikkeling en architectuur van organen verschilt aanzienlijk tussen planten. Dit onderzoeksproject richt zich op moleculaire mechanismen die deze verschillen in architectuur kunnen verklaren en maakt gebruik van twee evolutionair ver uit elkaar staande planten, rijst en de zandraket.

Overbodigheid in taal 
Dr H.H. (Hedde) Zeijlstra (m) 30-08-1975 Rotterdam, UvA – Taalwetenschap 
In taal komen heel veel ogenschijnlijk overbodige uitdrukkingen voor. We zeggen vaak veel meer dan strikt noodzakelijk lijkt te zijn. Zo gebruik je in het Frans twee woorden (ne en pas) waar het Nederlands een woord (niet) volstaat. In dit onderzoek wordt geprobeerd te verklaren wat de functie en betekenis van die overbodigheid is.

Stevig in het leven 
Dr. M.C. (Manon) Zweers (v) 25-09-1975 Rheden, UMC St. Radboud – Dermatologie 
Bindweefsel is een wezenlijk onderdeel van alle organen en zorgt voor samenhang en stevigheid van ons lichaam. De onderzoekers bekijken hoe bindweefsel wordt opgebouwd en hoe veranderingen in bindweefsel leiden tot ziekte.