Vrije keuze in natuurlijke taal 
Dr. M.D. (Maria) Aloni (v) 26-05-1969, UvA - Filosofie 
Waarom is het vreemd om op de vraag 'Wil je koffie of thee?' met 'ja' te antwoorden? En waarom kun je zeggen 'Je kunt een willekeurige appel kiezen', maar niet 'Je moet een willekeurige appel kiezen'? De onderzoeker wil deze en andere feiten omtrent uitdrukkingen die een keuze betreffen verklaren met behulp van gereedschappen uit de taalkunde en de logica.

Doen wat je gesprekspartner doet 
Dr. R.B. (Rick) van Baaren (m) 04-02-1975, KUN - Sociale Psychologie

Moleculair Paard van Troje 
Dr. S. (Sharief) Barends (m) 17-12-1974, UL - Genexpress 
Sommige virussen kunnen zich dusdanig vermommen dat ze ongemerkt de eiwitfabriekjes van hun gastheer kunnen misbruiken voor de aanmaak van hun eigen viruseiwitten. Onderzocht zal worden of ook andere virussen deze waarschijnlijk oeroude truc gebruiken om zich te vermenigvuldigen.

Een nieuwe, supergevoelige stralingsdetector voor ruimte onderzoek 
Dr. ir. J.J.A. (Jochem) Baselmans (m) 07-05-1974, Nationaal instituut voor ruimteonderzoek SRON 
De geboorte van sterren, sterrenstelsels en planeten vindt plaats in relatief koude gaswolken in de ruimte. De onderzoekers gaan een nieuw type detector ontwikkelen die met maximale gevoeligheid de straling meet die wordt uitgezonden door dergelijke gaswolken.

DNA reparatie op molecuul niveau 
Dr. N. (Nancy) Beerens (v) 24-05-1974, Erasmus MC - Genetica 
Het herstel van DNA-schade is van zeer groot belang voor het overleven van een cel. Het CSB-eiwit speelt een belangrijke maar nog grotendeels onbekende rol in dit proces. In dit onderzoek wordt het mechanisme van CSB-actie onderzocht op het niveau van één enkel molecuul.

Schrift en conflict in de vroege islam 
Dr. M. (Maaike) van Berkel (v) 22-02-1970, UvA – Geschiedenis en Regiostudies 
In de eerste eeuwen van de islamitische geschiedenis maakten ambtenaren en rechters meer en meer gebruik van geschreven documenten. De meeste mensen waren echter ongeletterd. Welke rol speelden geschreven teksten in het oplossen van hun conflicten?

Botvorming nader beschouwd 
Dr. R.L. (Rutger) van Bezooijen (m) 14-04-1970, LUMC - Endocrinologie en Stofwisselingsziekten

Wat doet vasculine?

 Dr. A.P.J.J. (Ann-Pascale) Bijnens (v) 23-08-1971, UM – Pathologie 
Vasculine is een pas ontdekt eiwit dat voorkomt in de vaatwand en in bloed. Deze studie onderzoekt hoe vasculine werkt. Verder wordt onderzocht of vasculine een rol speelt bij het dichtslibben van slagaders en als predictor voor hart- en vaatziekten kan dienen.

De toeschouwer als lichaam 
Dr. M.A. (Maaike) Bleeker (v) 09-01-1969, UvA – Theaterwetenschap 
Theater kijken doe je met je hele lijf. Zien, horen, voelen en begrijpen gaan hand in hand. Dit onderzoek gaat over de manier waarop de toeschouwer als een denkend lichaam betekenis geeft aan datgene wat er op het toneel gebeurt.

 De rivierbodem in beweging 
Dr. ir. A. (Astrid) Blom (v) 04-08-1973, UT - Waterbeheer 
Voor een laaggelegen land zoals Nederland zijn hoogwatervoorspellingen in rivieren erg belangrijk. Bewegende bodemduinen en hun samenstelling, zand en grind, zorgen voor grote onzekerheid in deze voorspellingen. Via gootproeven gaat de onderzoeker de samenstelling van deze bodemduinen bestuderen.

Communicatie en initiatie van afweer 
Dr. M. (Marianne) Boes (v) 26-03-1973, RUG - Celbiologie 
We worden voortdurend belaagd door ziekteverwekkers zoals bacteriën en virussen, maar gelukkig is ons afweersysteem meestal in staat ze snel onschadelijk te maken. De initiatie van afweerreacties door communicatie tussen poortwachtercellen en afweercellen is onderwerp van dit onderzoek.

Op zoek naar het onderwerp 
Dr. D. (Denny) Borsboom (m) 09-11-1973, UvA - Psychologie

Iraanse diaspora in Nederland 
Dr. M.E.W. (Matthijs) van den Bos (m) 19-04-1969

Godsbeeld verknoopt met depressie? 
Dr. A.W. (Arjan) Braam (m) 17-02-1969, VUMC - Psychiatrie 
Hoe de mens over God denkt gaat een leven lang mee. Is het beeld van God tijdens langdurige psychische klachten duister en dreigend? Of gaat er nog troost van uit? Landelijk onderzoek bij ouderen moet licht werpen op deze vragen.

Broers en zussen 
Dr. H.A.J. (Hilde) Bras (v) 24-10-1968, VU - Geschiedenis 
In negentiende-eeuws Nederland waren grote gezinnen heel gewoon. Dit onderzoek gaat over de levens van broers en zussen. Hoe waren hun onderlinge relaties? Waarin en waarom verschilden hun levenslopen? En op welke manier hadden ze invloed op elkaars bestaan?

Wapperende vliegtuigvleugels nabootsen met de computer 
Dr. ir. E.H. (Harald) van Brummelen (m) 16-11-1972, TUD - Technische Mechanica 
Tijdens het vliegen kunnen de vleugels van een vliegtuig door de luchtstroming in trilling raken. Een goed begrip van dit moeilijke verschijnsel is van groot belang om veiligere en snellere vliegtuigen te kunnen ontwerpen. De onderzoeker wil slimme rekenmethoden ontwikkelen om de wiskundige vergelijkingen die deze trillingsverschijnselen beschrijven snel en nauwkeurig met de computer op te lossen.

Remmen van teloorgang hartspiercellen 
Dr. B.J.J.M. (Bianca) Brundel (v) 07-02-1971, RUG - Celbiologie 
In patiënten met zogenaamd boezemfibrilleren is de activiteit van hartcellen in de boezem sterk toegenomen, wat leidt tot de teloorgang van deze cellen. Dit project bestudeert de processen die hierbij betrokken zijn en onderzoekt mogelijkheden dit te voorkomen.

Familiebesluitvorming bij aankopen 
Dr. M. (Moniek) Buijzen (v) 23-01-1973, UvA - Communicatieonderzoek

Hoe kun je je iets herinneren wat nooit is gebeurd? 
Dr. I.E.L. (Ingrid) Candel (v) 06-02-1973, UM - Experimentele Psychologie

Hersengolven in de hippocampus 
Dr. N.L.M. (Natalie) Cappaert (v) 05-10-1973, UvA - Neurobiologie 
De hippocampus en de entorhinale cortex spelen een belangrijke rol bij geheugenprocessen. De activiteit van hersencellen in deze hersengebieden is gecoördineerd; dit leidt tot collectieve patronen of ‘ritmes’. Onderzocht wordt hoe deze ritmes ontstaan en wat hun functie is in geheugenprocessen.

Dynamiek van enzymen 
Dr. A.V. (Alexei) Cherepanov (m) 02-11-1969, TU Delft/Universiteit Leiden 
Enzymen zijn natuurlijke katalysatoren die er voor kunnen zorgen dat reacties in natuur beter en sneller kunnen verlopen. De onderzoeker wil met behulp van twee verschillende meettechnieken bekijken hoe een reactie met het enzym verloopt als functie van de tijd.

Evolutie door de mazen van het net 
Dr. D. (David) Claessen 27-06-1972, UvA - Populatiebiologie 
Kleine vissen ontsnappen aan de visserij, dus ondermaatse voortplanting heeft een evolutionair voordeel. Maar visserij betekent ook meer voedsel voor overlevende vissen die daardoor sneller groeien. De onderzoekers bestuderen het samenspel van deze evolutionaire en ecologische gevolgen van visserij.

Op weg naar nieuwe toepassingen van plastics 
Dr. M. (Mariadriana) Creatore (v) 18-07-1973, TUE – Technische Natuurkunde 
Plastics ofwel polymeren kunnen materialen zoals glas vervangen na een speciale behandeling van hun oppervlak. Deze behandeling kan plaatsvinden met behulp van plasma's waarin gassen reactief gemaakt kunnen worden bij lage temperaturen. De onderzoekers gaan de interactie tussen plasma's en polymeren bestuderen.

Chemische reacties en supercomputers 
Dr. D. (Daniel) Curulla Ferré (m) 28-03-1973, TUE - Scheikundige Technologie 
Voor de toepassing van chemische reacties in bijvoorbeeld industriële processen is het van groot belang om de reactiesnelheid aan een oppervlak te bepalen. Het doel van dit onderzoek is de snelheid van de reacties aan oppervlakken theoretisch berekenen met behulp van supercomputers.

Vitamine D en type 2 diabetes 
Dr. R.M. (Rob) van Dam (m) 19-06-1975, VU - Voeding & Gezondheid 
Een gebrek aan vitamine D komt veel voor bij ouderen en allochtone groepen in Nederland. Dit gebrek kan de werking van het hormoon insuline verslechteren en zo een rol spelen bij het ontstaan van type 2 diabetes. Dit project onderzoekt dit proces en test of het slikken van capsules met vitamine D de kans op type 2 diabetes kan verkleinen.

Opbouw en afbraak van RNA 
Dr. E.L. (Erwin) van Dijk (m) 27-04-1972, KUN - Biochemie 
Genetische informatie in DNA wordt via RNA omgezet in eiwitten. Dit proces heet genexpressie. Dit onderzoek gaat na hoe een soort machine in de cel sommige RNA-moleculen opbouwt en andere juist afbreekt en daarmee genexpressie regelt.

Opereren met lichtgevend gas 
Dr. ir. J. (Jan) van Dijk (m) 13-05-1971, TUE - Elementaire Processen in Gasontladingen 
Als iemand 'plasma' zegt, denken de meeste mensen waarschijnlijk aan bloed. Maar plasma is ook heet, lichtgevend gas. Denk bijvoorbeeld aan de zon of een kaarsvlam. Met plasma's kan men verlichten, etsen, lassen en... opereren. Die laatste toepassing is het onderwerp van dit onderzoek.

Friese identiteit in de vroege Middeleeuwen 
Dr. W.S. (Wolfert) van Egmond (m) 25-04-1970, UU - Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur 
Hoe stelden de Friezen en hun buren tussen 600 en 1000 na Christus zich de Friese identiteit voor? Werd een dergelijke identiteit bewust geconstrueerd of gemanipuleerd? Deze vragen zullen worden onderzocht aan de hand van teksten uit deze periode.

Begin en einde aan Post Traumatische Stress 
Dr. I.M. (Iris) Engelhard (v) 06-12-1969, UM - Experimentele Psychologie

Galzuren in gezondheid en ziekte 
Dr. S. (Sacha) Ferdinandusse (v) 05-09-1974, UvA - Genetisch Metabole Ziekten 
Mensen en dieren hebben galzuren nodig om na een maaltijd vetten op te kunnen nemen in hun lichaam. Die galzuren maken we zelf in onze lever, maar hoe gaat dat nou precies? En wat gebeurt er als je een probleem hebt met het maken van die galzuren?

Op jacht naar geluk 
Dr. I.H.A. (Ingmar) Franken (m) 14-04-1970, EUR - Instituut voor Psychologie

Wat zien ik ... en hoe eigenlijk? 
Dr. J.M. (Jan-Mark) Geusebroek (m) 27-05-1971, UvA - Informatica
Kijken doen we de hele dag, schijnbaar moeiteloos. Toch is kijken een complexe taak, waaraan een groot deel van je hersenen continu rekent. Hoe reken je eigenlijk uit wat je ziet? Kan dit met een computer? Hoe wordt kijken zien?

Bloedvatvorming 
Dr. M.E. (Marielle) van Gijn (v) 21-02-1970, NIOB-KNAW (Utrecht) - Ontwikkelingsbiologie 
De vorming van nieuwe bloedvaten is een nog grotendeels onbekend proces. Dit onderzoek zal de rol van een specifieke familie van eiwitten bij bloedvatvorming in muizen bestuderen, zowel tijdens de embryonale ontwikkeling als tijdens de wondgenezing na een hartinfarct.

Zwakke infraroodspectra versterken 
Dr. P. (Petra) Gross (v) 30-12-1972, UT - Laserfysica 
Straling in het midden van het infrarode golflengtegebied levert informatie op over bijvoorbeeld biochemische processen of maakt op afstand sporengassen in de lucht zichtbaar. Dit onderzoek gaat een lasersysteem ontwikkelen om de vaak zwakke midinfrarode straling na detectie te versterken. Bovendien wordt de straling naar het zichtbare golflengtegebied omgezet, om zo het vergaren van informatie te vergemakkelijken.

Bindingstheorie en moleculaire eigenschappen 
Dr. R.W.A. (Remco) Havenith (m) 24-06-1971, UU - Theoretische Chemie 
Een molecuul bestaat uit een aantal atomen die met bindingen aan elkaar zitten. De invloed van deze bindingen op de moleculaire eigenschappen kan met behulp van quantummechanische berekeningen bepaald worden. Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van nieuwe methoden om deze moleculaire eigenschappen te berekenen. Hiermee kunnen ook nieuwe inzichten over de reactiviteit van moleculen ontstaan.

Gladde spiercellen in de fout in getransplanteerde organen 
Dr. J.L. (Jan-Luuk) Hillebrands (m) 13-02-1972, RUG – Celbiologie 
Fanatiek delende gladde spiercellen zorgen voor verstoppingen in de bloedvaten in getransplanteerde organen zoals harten, nieren en longen. Deze organen kunnen daardoor niet meer functioneren. Dit onderzoek gaat na waar deze cellen in de patiënt precies vandaan komen en waarom ze de fout in gaan.

Gecontroleerde groei bij planten 
Dr. R.G.H. (Richard) Immink (m) 13-03-1973, Plant Research International - Bioscience 
Planten blijven continu doorgroeien en produceren gedurende de hele levenscyclus wortels, bladeren en bloemen. Dit komt door een groepje cellen in de groeipunten van een plant. Alleen het groeipuntje in een bloem stopt met het verder groeien. Dit onderzoek gaat na welke eiwitten bepalen wanneer het groeipuntje actief blijft en wanneer het stopt met groeien.

Zoeken naar de oorzaak van artritis 
Dr. A. (Andreea) Ioan-Facsinay (v) 18-10-1973, LUMC - Reumatologie 
Reuma kan ontstaan als het afweersysteem de gewrichten van het eigen lichaam aanvalt. Hoe dat komt is onbekend. Onderzoekers hebben gevonden dat een bepaalde afweerreactie alleen bij reuma voorkomt. Dit onderzoek gaat na of deze reactie de oorzaak van reuma is.

Dynamische nanoschaalfilamenten in plantencellen 
Dr. ir. M.J. (Tijs) Ketelaar (m) 16-05-1973, WUR - Plantencelbiologie 
Actinefilamenten van het plantencelskelet zijn dynamische structuren die veranderen door signalen uit de plant en het milieu. Ze zijn van essentieel belang voor de groei van plantencellen. De onderzoekers willen uitvinden hoe de dynamiek van die actine-filamenten gereguleerd wordt.

Romeinen van stavast of zoetgevooisde sofisten? 
Dr. W.H. (Wytse) Keulen (m) 17-07-1968, RUG - Griekse en Latijnse Talen en Culturen 
Prominente Grieken uit de tweede eeuw na Christus manifesteerden nadrukkelijk hun culturele en intellectuele identiteit: nostalgie naar een roemrijk verleden, eruditie en retorische hoogstandjes waren troef. In hoeverre lopen de contemporaine Romeinse ontwikkelingen parallel aan deze zogenaamde Griekse Tweede Sofistiek?

Fijn stof en aderverkalking 
Dr. A.M. (Ad) Knaapen (m) 19-04-1972, UM - Gezondheidsrisico Analyse en Toxicologie 
Inademing van fijn stof kan leiden tot vroegtijdige sterfte aan hart- en vaatziekten. Het is nog onduidelijk welke biologische processen hieraan ten grondslag liggen. Dit onderzoek bestudeert hoe fijn stof aderverkalking veroorzaakt.

Regulatie van de ionenpomp 
Dr. ir. J.B. (Jan) Koenderink (m) 25-11-1970, KUN - Biochemie-MW 
De concentratie van natrium- en kaliumionen in een cel verschilt aanzienlijk van die daarbuiten. Deze concentratieverschillen worden in stand gehouden door een pomp: het Na,K-ATPase. In dit project wordt de rol van een familie van eiwitten (de FXYD-eiwitten) die deze pomp celspecifiek kan reguleren nader bestudeerd.

Sneller waterstof opslaan door oppervlaktefouten 
Dr. ir. R. (Roel) van de Krol (m, 12-07-1971, TUD – Anorganische Chemie 
Door het toevoegen van kleine hoeveelheden nanodeeltjes van metaaloxiden kan de opslag van waterstof in magnesiumhydride versneld worden. Roosterfouten aan het oppervlak van deze nanodeeltjes spelen hierbij een cruciale, maar grotendeels onbekende rol. Deze rol zal dan ook nader onderzocht worden.

Kunstmatige cellen 
Dr. A. (Alexander) Kros (m) 04-06-1969, UL - Chemie 
Naast het feit dat alle levende organismen een celwand nodig hebben om te overleven is ook vermenigvuldiging door celdeling een belangrijke eigenschap van het leven. In het onderzoek zal bekeken worden of niet-natuurlijke cellen, gebaseerd op polymeren, zich ook kunnen gedragen als cellen door zichzelf bijvoorbeeld op een vergelijkbare manier te vermeerderen.

Globalisatie van humor: Amerikaanse comedy in Europa 
Dr. G.M.M. (Giselinde) Kuipers (v) 21-09-1971, UvA - Communicatieonderzoek

Structuur in geluid 
Dr. N.C. (Nancy) Kula (v) 05-12-1971, UL – Taalwetenschappen 
We kunnen elkaar begrijpen doordat we in staat zijn nuttige klanken te onderscheiden van vele andere geluiden. Dit project onderzoekt hoe deze geluiden verband houden met de structuur van zinnen om betekenis te kunnen afleiden.

DNA-reparatie in detail 
Dr. ir. J.H.G. (Joyce) Lebbink (v) 06-10-1969, Nederlands Kanker Instituut - Moleculaire Carcinogenese 
Als fouten in ons erfelijk materiaal niet gecorrigeerd worden, kan kanker optreden. In dit onderzoek zal tot in het kleinste detail bekeken worden hoe één van onze reparatie-eiwitten fouten in ons DNA herkent en vervolgens het reparatieproces opstart.

Door de ogen van de haat 
Dr. B.R. (Bart) van Leeuwen (m) 28-12-1966, UvA – Politieke en Sociale Filosofie 
Filosofen hebben veel energie gestoken in de morele rechtvaardiging van respect. Maar wat zet mensen aan tot het schenden van respect? Vanuit Sartres vroege filosofie en emotietheorie zal onderzocht worden wat racisme betekent, wat het existentiële motief ervan is en hoe het bestreden kan worden.

Kijken in de kransslagaderwand 
Dr. T. (Tim) Leiner (m) 27-04-73, UM/CARIM - Radiologie 
Veranderingen in de kransslagaderwand ten gevolge van aderverkalking bepalen in hoge mate de kans op een hartinfarct. Onderzocht zal worden of deze veranderingen met MRI op niet-invasieve wijze betrouwbaar zijn af te beelden met als doel voorspellen waar bloedstolsels ontstaan.

Stimulatie van botaanmaak bij osteoporose 
Dr. ir. J.C. (Jacqueline) van der Linden (v) 04-10-1974, Erasmus MC - Orthopedie 
Osteoporosepatiënten hebben een fragiel skelet waardoor zij makkelijk botten breken. Mechanische trillingen, hoogfrequent geluid en elektromagnetische velden stimuleren botcellen en laten botbreuken sneller genezen. In dit project zal onderzocht worden of deze stimuli ook botaanmaak kunnen bevorderen bij osteoporose.

Aderverkalking 
Dr. E. (Esther) Lutgens (v), 4-11-1975, UM - Pathologie 
Aderverkalking is de onderliggende oorzaak van hart- en vaatziekten. Remming van CD40L, een belangrijke regulator van het immuunsysteem, vermindert aderverkalking dramatisch maar heeft bijwerkingen. Dit onderzoek probeert een CD40L-gerelateerde modulator te vinden die beschermt tegen aderverkalking en minder bijwerkingen heeft.

Individuele verschillen neurocognitief bekeken 
Dr. A.D.J. (Sander) Martens (m) 15-11-1973, RUG - Experimentele en Arbeidspsychologie

Liquiditeit en beursbeweeglijkheid 
Dr. A.J. (Albert) Menkveld (m) 27-12-1971, VU - Financiering en Bedrijfskunde van de Financiële Sector

Symptomen van nomenschap 
Dr. Ø. (Øystein) Nilsen (m) 29-03-1971, UU – Taalwetenschap 
In grammaticale theorieën wordt de woordsoort 'nomen' gekarakteriseerd op basis van de soorten uitdrukkingen waarmee haar leden kunnen worden gecombineerd. De onderzoekers trachten deze symptomen van nomenschap te verklaren vanuit logische eigenschappen die enkel door de nomina worden gedeeld.

Röntgen laat staalkristallen stralen 
Dr. ir. S.E. (Erik) Offerman (m) 2-10-1974, TUD - Materiaalkunde 
Staal wordt al eeuwen gemaakt zonder dat we precies begrijpen hoe de staalkristallen ontstaan en groeien wanneer we het gloeiend hete metaal transformeren in een tastbaar product. Een intense bundel röntgenstralen kan hier nieuw licht op werpen.

Brandschone verbrandingsmotoren 
Dr. ir. J.A. (Jeroen) van Oijen (m) 08-06-1973, TUE – Verbrandingstechnologie 
Om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen, zijn nieuwe uitdagende vormen van verbranding ontwikkeld. De elementaire processen in deze moderne verbrandingstypen zullen nauwkeurig onderzocht worden. Deze fundamentele kennis wordt vervolgens gebruikt om een nieuwe generatie verbrandingsmotoren te ontwikkelen.

Agressief; hoe word je dat? 
Dr. B. Orobio de Castro (m) 06-02-1970, UU - Ontwikkelingspsychologie

Opsporing verzocht: kankercellen 
Dr. W.W. (Willem) Overwijk (m) 02-08-1972, NKI - Immunologie 
Vaccinatie tegen kanker stimuleert afweercellen en leidt soms tot genezing. In dit onderzoek wordt vaccinatie vervangen door een veel sterkere stimulatie van afweercellen buiten het lichaam. Na teruggave aan de patiënt kunnen de afweercellen vervolgens kankercellen beter opsporen en vernietigen.

Veranderingen in het verslaafde brein 
Dr. R.J. (Jeroen) Pasterkamp (m) 24-11-1972, VU – Moleculaire and Cellulaire Neurobiologie 
Waarom raken en blijven mensen verslaafd? Dit onderzoek maakt gebruik van nieuwe moleculaire technieken om te bestuderen hoe chronische blootstelling aan verslavende stoffen leidt tot langdurige en structurele veranderingen in de hersenen en daarmee tot afwijkend gedrag dat typerend is voor verslaving.

Waarde van oude bagage op de huwelijksmarkt 
Dr. A. (Anne-Rigt) Poortman (v) 28-08-1972, VU - Sociologie en Sociale Gerontologie

Stamcellen voor nierherstel 
Dr. E (Eliane) R. Popa (v) 25-03-1969, RUG - Medische Biologie 
Dagelijks gaan er in de nier cellen verloren door slijtage. De wetenschappers willen onderzoeken of de nier tijdens de embryonale ontwikkeling stamcellen aanlegt die gebruikt kunnen worden voor het vervangen van de versleten cellen.

Zien wat je bestraalt 
Dr. B.W. (Bas) Raaymakers (m) 21-01-1972, UMC Utrecht - Radiotherapie 
Tijdens het bestralen van kankerpatiënten is de tumorlocatie niet exact bekend waardoor gezonde organen onnodig beschadigd worden. De onderzoekers gaan een MRI-versneller ontwikkelen waarmee de tumor wel tijdens de bestraling kan worden gelokaliseerd. Dit geeft een betere behandeling met minder bijwerkingen.

Onderzoeksresultaten voor individuele patiënten 
Dr. M.M. (Maroeska) Rovers (v) 14-07-1973, UMC Utrecht - Julius Centrum 
In wetenschappelijk onderzoek worden groepen patiënten met elkaar vergeleken. De dokter behandelt echter geen gemiddelde patiënt maar een individu. Dit onderzoek zal bestuderen hoe we in de toekomst uitspraken kunnen doen over de behandeling van individuele patiënten.

Beeld zien en beeld vormen 
Dr. A.T. (Alexander) Sack (m) 09-10-1972, UM - Psychologie

Een andere groep: eng of uitdaging? 
Dr. D.T. (Daniel) Scheepers (m) 06-07-1974, UL - Psychologie

Samensmeltende membraanblaasjes 
Dr. D.J. (Dirk-Jan) Scheffers (m) 23-09-1972, VU - Moleculaire Microbiologie 
Cellen zitten verpakt in membranen. Deze membranen moeten samensmelten als een cel zich wil delen, of stoffen wil uitscheiden. In dit onderzoek worden eiwitten van bacteriën bestudeerd die membranen naar elkaar toe trekken, zodat ze kunnen samensmelten.

Losing it? Moedertaalverlies bij migranten 
Dr. M.S. (Monika) Schmid (v) 14-09-1967, VU - Engels 
Migranten hebben vaak het gevoel dat hun eigen taal achteruitgaat. Maar klopt dat ook, en wat is taalverlies precies? Een internationaal onderzoeksteam gaat na hoe, waar en wanneer een moedertaal het 'slachtoffer' wordt van een vreemde taal.

Afspraak is afspraak? 
Dr. T. (Tim) Schwanen (m) 20-05-1977, UU - Geografie 
Het plannen van dagelijkse activiteitenpatronen is voor velen een ingewikkelde aangelegenheid geworden. Ze hebben steeds meer afspraken en commitments en zien zich tegelijkertijd geconfronteerd met onzekerheden over de verwachte duur van verplaatsingen (o.a. door files) en activiteiten. Dit project gaat over de strategieën die tweeverdieners toepassen om tijdsdruk en onzekerheden te verenigen en de implicaties hiervan voor hun bereikbaarheid.

Gereken aan gladde en gehoekte ruimtes 
Dr. C. (Christian) Sevenheck (m) 15-11-1974, UU - Mathematisch Instituut 
De onderzoekers bestuderen gladde en singuliere ruimten. Terwijl gladde ruimten het makkelijkst zijn om mee te rekenen, komen singuliere ruimten (dat wil zeggen ruimten met hoeken en scherpe randen) veel vaker voor. De resultaten van het onderzoek zullen onder andere kunnen worden toegepast in de theoretische natuurkunde.

Antiterrorisme en 'Onschuldig tot het tegendeel is bewezen' 
Mr. dr. E. (Elies) van Sliedregt (v) 11-09-1971, UvT - Strafrechtswetenschappen

De aarde beter in beeld 
Dr. J. (Jesper) Spetzler (m) 13-07-1972, TUD - TechnischeAardwetenschappen 
Hoe verandert de aarde in regio’s met aardbevingen? Waar vind je olie en gas? Om deze vragen te beantwoorden moet je de binnenkant van de aarde nauwkeurig in kaart brengen. Dit onderzoek verbetert de hiervoor gebruikte technieken. Resultaat is een scherper beeld van de aarde.

Redeneren en rekenen 
Dr. B.A.W. (Bas) Spitters (m) 2-11-1974, KUN - Grondslagen van de Wiskunde en Informatica 
Wiskundigen gebruiken twee soorten computerprogramma's: voor rekenen en, sinds kort, voor redeneren. Door logica te gebruiken kunnen we die programma's combineren. Vooral geïdealiseerde wiskundige objecten, zoals reële getallen, vormen een uitdaging.

Een wandelend eiwit simuleren 
Dr. ir. H.L. (Harald) Tepper (m) 28-10-1972, AMOLF - Fysica van Leven 
In onze cellen zitten transportmechanismen die werken dankzij eiwitten die mechanische bewegingen maken: moleculaire motors. De kleinste motor is het eiwit kinesine. Sinds enige jaren is bekend dat een chemische reactie in dit eiwit leidt tot mechanische spanning die wordt omgezet in beweging. Dit onderzoek gaat details in deze beweging simuleren die nog niet binnen het bereik van experimentele methoden liggen.

Genetische oorzaken van tomatenziekten 
Dr. B.P.H.J. (Bart) Thomma (m) 17-04-1972, WUR - Fytopathologie

Speurtocht naar kernmembraaneiwitten 
Dr. L.M. (Liesbeth) Veenhoff (v) 23-11-1972, RuG - Biochemie 
In de cel is het DNA opgeborgen in de kern, een compartiment dat omgeven is door een membraan. De onderzoekers willen naar nieuwe eiwitten zoeken die zich in deze membraan bevinden en vervolgens bestuderen wat ze doen.

De moraal der dingen 
Dr. ir. P.P.C.C. (Peter-Paul) Verbeek (m) 06-12-1970, UT – Wijsbegeerte 
Technologische apparaten, van flitspalen tot echoscopen, beïnvloeden menselijke handelingen en beslissingen. Niet alleen mensen maar ook dingen lijken zo antwoord te geven op de ethische vraag hoe te handelen. Kunnen dingen moraliteit bezitten? En wat betekent dat voor de ethiek?

Geprofessionaliseerde politiek, professionele media 
Dr. C.H. (Claes) de Vreese (m) 25-09-1974, UvA - Communicatieonderzoek

Ruis in gedrag 
Dr. E.J.M. (Eric-Jan) Wagenmakers (m) 21-05-1972, UvA - Psychologie

Zelfverdediging voor planten 
Dr. S.C.M. (Saskia) van Wees (v) 30-04-1969, UvA - Plantfysiologie

Turbulente stromingen in het milieu 
Dr. G.N. (Garth) Wells (m) 21-03-1976, TUD - Civiele Techniek 
Turbulente stromingen in het milieu veroorzaken menging, transport en erosie. In dit onderzoek worden computermodellen ontwikkeld die de eigenschappen van turbulentie op meerdere schalen kunnen beschrijven. Hiermee kunnen levensechte simulaties en voorspellingen van stromingen in het kwetsbare en complexe milieu worden gemaakt.

Geluk na Gods dood? 
Dr. I. (Isabelle) Wienand (v) 14-09-1970, KUN - Filosofie 
Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan het debat over geluk in het huidige posttheologische tijdperk. De onderzoekers analyseren het brede semantische veld van geluk in Nietsches filosofie en vergelijken zijn ideaal van geluk na de dood van God met onder andere die van Descartes.

Van horen naar spreken 
Dr. T. (Tania) Zamuner (v) 5-9-1972, KUN - Nederlandse taal en cultuur 
Voordat kinderen kunnen praten, horen ze reeds welke klanken in hun taal voorkomen. Zodra ze beginnen te praten maken ze 'fouten' en lijken ze de eerder opgedane kennis niet te gebruiken. Dit onderzoek bestudeert de transitie van horen naar spreken.