Research datamanagement

Bij goed onderzoek hoort verantwoord datamanagement. Dat betekent dat onderzoeksdata zorgvuldig worden opgeslagen en beheerd. Maar ook dat data zo breed en vroegtijdig als mogelijk vrij beschikbaar komen voor hergebruik. Het uitgangspunt is daarbij: 'open als het kan, beschermd als het moet'.

NWO verwacht van alle onderzoekers:

 • Dat zij de onderzoeksdata die zij tijdens hun project verzamelen of genereren zorgvuldig beheren en opslaan;
 • Dat zij die onderzoeksdata tenminste tien jaar bewaren, tenzij wettelijke bepalingen of disciplinespecifieke richtlijnen anders voorschrijven;
 • Dat zij tenminste die onderzoeksdata die ten grondslag liggen aan hun publicaties vrij beschikbaar stellen samen met publicaties, tenzij privacy, openbare veiligheid, ethische beperkingen, eigendomsrecht en commerciële belangen dat verhinderen;
 • Dat zij die onderzoeksdata in een trusted repository deponeren op zo’n manier dat die zo FAIR mogelijk zijn. Dat wil zeggen zo vindbaar, toegankelijk, interoperbel en herbruikbaar als mogelijk.

NWO verstaat onder onderzoeksdata: die gegevens die het bewijs vormen voor onderzoeksvragen en gebruikt worden om uitkomsten te valideren en te verifiëren. Ook software (algoritmes, scripts en code ontwikkeld tijdens het onderzoek) die nodig zijn om toegang tot de data te krijgen en deze te interpreteren moeten zo veel mogelijk open beschikbaar te worden gemaakt.

 • Datamanagementparagraaf

  De research datamanagementparagraaf maakt deel uit van de onderzoeksaanvraag. Aanvragers geven daarin voor aanvang van het onderzoek aan hoe zij omgaan met de data die gedurende het project verzameld wordt en hoe die na afloop van het project beschikbaar worden gesteld.

   Eventuele kosten voor research datamanagement kunnen worden meegenomen in de aanvraagbegroting. Dat kan door gebruik te maken van de module materieel krediet.

  NWO adviseert om deze paragraaf op te stellen met ondersteuning van een gegevensbeheerder. Die kan adviseren over geschikte faciliteiten en repositories voor langetermijnopslag en over de verwachte kosten hiervan.

  RDM kostenberekeningstool Universiteit Utrecht

 • Datamanagementplan (DMP)

  Na honorering dient voor elk project een datamanagementplan (DMP) opgesteld te worden. In dat plan beschrijft de projectleider:

  • welke data tijdens het project gegenereerd of verzameld worden en welke data hergebruikt worden,
  • op welke wijze deze data tijdens en na het onderzoek veilig opgeslagen worden
  • hoe deze data FAIR gemaakt worden: vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar.

  Het DMP dient uiterlijk vier maanden na honorering van het project ingediend te worden bij NWO. Een NWO project kan pas van start gaan als het DMP is goedgekeurd door NWO. Datamanagementplannen dienen te worden opgesteld in samenspraak met de RDM-support van de kennisinstelling. Voor het invullen van het DMP volgens het format van NWO kan gebruik gemaakt worden van een de DMPonline.

  DMPonline

 • DMP-formulieren van kennisinstellingen

  Vanaf januari 2020 kan voor het opstellen van een DMP ook gebruik gemaakt worden van het datamanagementformulier dat door de instellingen van de projectleider wordt gehanteerd. Voorwaarde is dat dit formulier door NWO is goedgekeurd. Staat uw kennisinstelling hieronder vermeld, dan kunt u kiezen of u het DMP-formulier gebruikt van uw eigen kennisinstelling of van NWO.

  Universiteiten

  Kennisinstelling

  Formulier

  Contact

  Erasmus Universiteit Rotterdam

  DMP

  edsc@eur.nl

  Universiteit Leiden

  DMP-Leiden

  cds@library.leidenuniv.nl

  Universiteit Maastricht

  DMP

  ub-ayl-e@maastrichtuniversity.nl

  datahub@maastrichtuniversity.nl

  Universiteit van Amsterdam

  DMP-UvA

  rdm-support@uva.nl

  Universiteit Utrecht

  DMP-UU

  info.rdm@uu.nl

  Universiteit Twente

  DMP

  infoUB@utwente.nl

  TU Delft

  datastewards@tudelft.nl

  Universiteit voor Humanistiek

  DMP-UvH

  l.vanderspek@uvh.n

  Universitair Medische Centra

  Kennisinstelling

  Formulier

   Contact

  Erasmus MC DMP  (EUR intranet) j.r.dejong@erasmusmc.nl
  Maastricht UMC+ DMP

  ub-ayl-e@maastrichtuniversity.nl

  datahub@maastrichtuniversity.nl

  Universitair Medisch Centrum Groningen DMP researchsupport@umcg.nl
  Universitair Medisch Centrum Utrecht DMP-UMCU researchIT@umcutrecht.nl

  Hogescholen

  Kennisinstelling

  Formulier

  Contact

  Hanzehogeschool Groningen

  DMP-Hanze

  researchsupport@org.hanze.nl

  Hogeschool van Amsterdam

  DMP-UvA

  rdm-support@uva.nl

  Fontys

  DMP-Fontys (intranet)

   rdm@fontys.nl

  Andere kennisinstellingen

  Kennisinstelling

  Formulier

  Contact

  Nederlands Kanker Instituut (NKI)

  DMP-NKI (NKI intranet)

  repository@nki.nl

   

   

   

  Staat het DMP-formulier van uw kennisinstelling hier niet vermeld? Neem contact op met NWO via datamanagement@nwo.nl. U kunt zich ook wenden tot een contactpersoon van uw kennisinstelling.

 • Contact

  Vragen over het invullen van de datamanagementparagraaf in de aanvraag, of over het datamanagementplan (na toekenning) kunt u stellen aan de RDM contactpersoon van uw instelling, of aan de secretaris van het betreffende financieringsinstrument.

  Voor vragen over het datamanagementbeleid van NWO kunnen onderzoekers zich wenden tot:

  Maria Cruz | Telefoonnummer: +31 70 3494208 | E-mail: datamanagement@nwo.nl