S_regieorgaan_NRPO-SIA_shutterstock_171607.jpg

Regieorgaan SIA

In praktijkgericht onderzoek werken hogescholen en de praktijk nauw samen met als doel het verbeteren van de beroepspraktijk en het hoger beroepsonderwijs. Daarmee levert praktijkgericht onderzoek van hogescholen een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken. Regieorgaan SIA zet zich in voor meer en nog beter praktijkgericht onderzoek door hogescholen.

Regieorgaan SIA is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

 • Financiering van praktijkgericht onderzoek

  Regieorgaan SIA stimuleert de professionalisering, kwaliteitsversterking en zelforganisatie van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Dit doen we met behulp van verschillende financieringsinstrumenten. Bijvoorbeeld voor het concreet uitvoeren van onderzoek, maar ook voor het vormen van netwerken en platforms. Onze subsidies spelen in op de ontwikkelingsfase en oriëntatie van hogescholen, onderzoeksgroepen en lectoren.

  Overzicht financieringsinstrumente (website Regieorgaan SIA) 

 • Netwerkorganisatie

  Praktijkgericht onderzoek draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken. Wij hebben de ambitie hogescholen en deze vraagstukken beter met elkaar te verbinden. Als netwerkorganisatie verbinden we mensen, organisaties en beleid. Op landelijk en regionaal niveau.

  Regieorgaan SIA werkt nauw samen met de Vereniging Hogescholen, VNO-NCW, MKB-Nederland, TNO en de Kamer van Koophandel. 

 • Programma's

  Zo stimuleren we onder meer de deelname van hogescholen in de Nationale Wetenschapsagenda en het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Ook ontwikkelen we eigen programma’s die de strategische samenwerking van hogescholen met hun regionale en nationale partners faciliteren en ondersteunen.

  Direct naar

  Nationale Wetenschapsagenda Missiegedreven calls (2020-2023)

 • Doorwerking

  Hogescholen doen onderzoek samen met de beroepspraktijk. Zo komen kennis en resultaten van onderzoek weer terug in diezelfde praktijk. Via onderzoeksgroepen, lectoren en docenten stroomt de kennis door naar het onderwijs van de hogescholen, via samenwerking met universiteiten en andere onderzoeksorganisaties ook naar het wetenschapssysteem. Dit noemen we doorwerking. Regieorgaan SIA stimuleert deze doorwerking om zo de impact van praktijkgericht onderzoek te vergroten.

 • Sterke positie voor praktijkgericht onderzoek

  Regieorgaan SIA is ervan overtuigd dat het praktijkgericht onderzoek van hogescholen verder uitgroeit tot een eigenstandige en hoogwaardige vorm van onderzoek. Onderzoek dat een sterk maatschappelijk draagvlak heeft en een duidelijk eigen positie in het kennisbestel inneemt. Onze activiteiten dragen hieraan bij.

 • Vier strategische lijnen

  Vanuit vier strategische lijnen faciliteren we hogescholen en lectoren om de ruimte voor het praktijkgericht onderzoek verder uit te bouwen en te versterken. De vier strategische lijnen zijn:

  1. Perspectief bieden voor onderzoekers in het hbo
  2. Stimuleren van hoogwaardig onderzoek met doorwerking in onderwijs en praktijk
  3. Versterken van de positie van praktijkgericht onderzoek in de samenleving door zwaartepuntvorming, verbonden met de kennisketen
  4. Vernieuwen van het stelsel van onderzoek, onderwijs en innovatie

Evaluatie Regieorgaan SIA

In opdracht van NWO wordt Regieorgaan SIA tijdens de convenantperiode een aantal keer geëvalueerd: in 2017, 2020 en 2022. De evaluatie gebeurt door een externe onafhankelijke commissie. De commissie toetst de koers van Regieorgaan SIA.

Evaluatie  2017 - Zonder wrijving geen glans

cover-evaluatie-regieorgaan-sia.jpg
Cover evaluatie Regieorgaan SIA (2017)

Contact

 • Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
 • Winthontlaan 2, Utrecht
 • tel: +31 30 600 13 80