Publicaties

Onderzoek

Onderzoek is het relatiemagazine van NWO. NWO ontwikkelt wetenschapsbeleid in dialoog met het veld en dat willen we laten zien. In dit blad duiden we de ontwikkelingen, wensen én andere geluiden in het wetenschappelijk veld. 

Lees  meer over Onderzoek

Resultaat

Resultaat is een bloemlezing van baanbrekende, verrassende en bovenal maatschappelijk relevante wetenschapsresultaten. Het is een jaarlijkse uitgave van NWO.

Lees meer over Resultaat

Downloaden Hypothese of Experiment NL

Alle edities van Hypothese (de voorloper van Onderzoek) tussen 2006 en 2018 en alle edities van ExperimentNL (de voorloper van Resultaat) tussen 2012 en 2018 zijn hier te vinden:

Downloaden edities van Hypothese

Downloaden edities van Experiment NL