Output / onderzoeksresultaten

 • Output in ISAAC

  NWO wil op de hoogte blijven van alle ‘output’ die het onderzoek oplevert, zowel wetenschappelijk als voor het brede publiek. U kunt uw output indienen via het elektronisch systeem van NWO: ISAAC.

 • Open Science en Open Access publiceren

  Open Science is de beweging die staat voor een meer open en participatieve onderzoekspraktijk waarbij publicaties, data, software en andere vormen van wetenschappelijke informatie in een zo vroeg mogelijk stadium gedeeld worden en voor hergebruik beschikbaar gesteld worden.

  Open Science en Open Access publiceren

 • NWO-vermelding op uw onderzoekspublicatie

  Leidt uw NWO-onderzoek tot een publicatie? Dan vraagt NWO u bij uw acknowledgement NWO te noemen als financier, inclusief het logo.

  De onderstaande Nederlandstalige of Engelstalige zin kan hiervoor gebruikt worden:

  • Deze publicatie maakt deel uit van het project [naam project(met projectnummer [projectnummer invoegen]) van het onderzoeksprogramma [naam programma invoegen] dat (mede) is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
  • This publication is part of the project [name project] (with project number [insert project number] of the research programme [name research programme] which is (partly) financed by the Dutch Research Council (NWO).

  U wordt verzocht bij uw acknowledgement ook het NWO-logo op te nemen. Het NWO-logo kunt u in verschillende bestandsformaten downloaden van de huisstijlwebsite.

  NWO Subsidieregeling

  logo NWO