Prof. dr. A. (Lex) Schrijver

Prof. dr. A. (Lex) Schrijver, Wiskundige aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica en de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef twee standaardwerken op het gebied van de combinatoriek en algoritmiek, en vulde tijdens het schrijven hiervan hiaten in de theorie op met nieuwe stellingen en bewijzen.

Schrijver, Lex - 2005.jpg
Prof. dr. A. (Lex) Schrijver Wiskunde, Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) en Universiteit van Amsterdam, Spinozalaureaat 2005 (credits: NWO/Arie Wapenaar)

Lex Schrijver (1948) is clusterleider bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica en deeltijdhoogleraar Discrete Wiskunde en Optimalisering aan de Universiteit van Amsterdam.

Professor Schrijver ontvangt de NWO-Spinozapremie voor zijn werk aan combinatoriek en algoritmiek, en de twee standaardwerken die hij schreef op dit gebied.

Lex Schrijver (Amsterdam, 4 mei 1948) studeerde Wiskunde aan de Vrije Universiteit en promoveerde aldaar in 1977. Na een aanstelling aan het Mathematisch Centrum in Amsterdam, een ZWO-Stipendium aan de Attila Jozsef Universiteit in Hongarije, en een hoogleraarspositie aan de Universiteit van Tilburg, is hij sinds 1989 verbonden aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica. Sinds 1990 is hij ook deeltijdhoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

Lex Schrijver is reeds 25 jaar wereldwijd een van de meest vooraanstaande onderzoekers op het gebied van de combinatoriek en algoritmiek, in het bijzonder de combinatorische optimalisering, polyedrale combinatoriek en grafentheorie. De wiskundige ontwerpt slimme algoritmen die snel een antwoord berekenen op complexe vragen als: hoe leg je verbindingen in een te ontwerpen chip, of hoe kom je tot een optimale spoorwegdienstregeling? Zijn bijdragen hebben grote praktische implicaties, wat ook blijkt uit de toekenning in 1987 en 2004 van de Lanchesterprijs, die over het algemeen meer naar industriële applicaties gaat.

Schrijver publiceerde meer dan 120 artikelen, waarvan hij in de helft van de gevallen de enige auteur was, en is de auteur van twee van de belangrijkste standaardwerken in zijn vakgebied. Hij ontving zowel in 1982 als in 2003 de Fulkersonprijs van de American Mathematical Society. Slechts eenmaal eerder ontving een wiskundige deze eer twee keer.

Schrijver heeft samenhang gebracht in de combinatorische optimalisering, een relatief nieuw veld van wiskundig onderzoek, door het schrijven van de boeken Theory of Linear and Integer Programming en het driedelige Combinatorial Optimization: Polyhedra and Efficiency. Zijn pogingen het onderzoeksveld samen te vatten, leidden tot de ontdekking van hiaten in de theorie. Deze vulde Schrijver vervolgens zelf in met nieuwe bewijzen en stellingen. Hij heeft het veld naar een hoger niveau getild door het te vereenvoudigen en nieuwe verbanden te ontdekken. Dit grootse werk leverde hem de prestigieuze Amerikaanse Lanchesterprijs en Dantzigprijs op.

Lex Schrijver is doordacht, degelijk en een grote persoonlijkheid met een wijd verbreide faam onder wiskundigen. Hij heeft een ontluikend onderzoeksgebied definitief op de kaart gezet. Ook hecht hij veel belang aan de popularisering van de wiskunde en geeft regelmatig lezingen voor een breed publiek. De verwachting is dat hij met deze Spinozaprijs zijn fundamentele onderzoek in het Centrum voor Wiskunde en Informatica kan verbreden en verdiepen.