Prof. dr. ir. M.C.M. (Mark) van Loosdrecht

Milieubiotechnologie en Waterzuivering, Technische Universiteit Delft, Spinozalaureaat 2014

Spinoza | foto Mark van Loosdrecht (2014)
Mark van Loosdrecht | Foto: NWO/Ivar Pel, overname toegestaan met bronvermelding.

Concrete toepassingen van fundamenteel onderzoek

Van Loosdrecht en zijn onderzoeksgroep combineren fundamenteel onderzoek naar microbiële ecologie met concepten uit de natuurkunde, chemie en bio-engineering. Dit leidt tot paradigmaveranderingen in de wetenschap en concrete toepassingen in de praktijk. Van Loosdrecht werkt veel samen met het bedrijfsleven om zijn onderzoek in de praktijk te brengen. Ook zoekt hij de verbinding met wetenschappers uit andere disciplines.

Bedenker van nieuwe technologieën

Van Loosdrechts onderzoek naar biofilms – een laag micro-organismen omgeven door zelfgeproduceerd slijm vastgehecht aan een oppervlak – en reservestoffen van micro-organismen was de start voor een nieuw onderzoeksgebied. Van Loosdrecht is daarnaast de bedenker van de aerobe korrelslibtechnologie (commercieel bekend als de Nereda-technologie), gebaseerd op het controleren van de groei en vorming van microbiële gemeenschappen in korrelvormig slib. Daarnaast ontwikkelde hij de Anammox-technologie waarmee schadelijk ammonium samen met nitriet wordt omgezet in het onschadelijke stikstofgas en water. Met beide technieken kan vervuild water met minder energie, minder chemicaliën en minder CO2-uitstoot worden gezuiverd. De Nereda-technologie is aangemerkt als een belangrijke nieuwe Nederlandse innovatie en en is begonnen aan een brede internationale doorbraak. Op dit moment draaien er al diverse praktijkinstallaties voor huishoudelijk afvalwater in Nederland, Portugal en Zuid-Afrika. Recent heeft Royal HaskoningDHV grote contracten afgesloten voor export van de technologie naar Brazilië en Engeland. Uit het Nereda-slib kan het biopolymeer alginaat worden gewonnen. Voor de productie van bioplastic uit afvalwater worden op dit moment succesvolle pilot-plant experimenten uitgevoerd.

Mark van Loosdrecht studeerde milieuhygiëne aan de Wageningen Universiteit en hij promoveerde daar in 1988. Daarna vertrok hij naar de Technische Universiteit Delft waar hij sinds 1999 hoogleraar is. Hij is sinds 2004 lid van de KNAW en sinds 2007 lid van de Dutch Academy for Technology and Innovation (AcTI). Hij ontving tal van prijzen in binnen- en buitenland, van de wetenschappelijke wereld en van de industrie, waaronder de Simon Stevin Meester-prijs, voor technisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland en de prestigieuze Lee Kuan Yew Water Prize. In 2013 gaf hij als distinguished lecturer een collegetour langs universiteiten in de Verenigde Staten. Daarnaast is hij principle researcher bij KWR Watercycle Research Institute, eredoctor aan de ETH Zurich en honorary professor aan de Queensland University in Australië.

Mark van Loosdrecht werd voorgedragen door prof. ir. Karel Luyben Rector Magnificus Technische Universiteit Delft, prof. dr. ir. Jacob Fokkema, Voorzitter Gebiedsbestuur Aard- en Levenswetenschappen en ir. Bertrand van Ee, Voorzitter Netherlands Academy of Technology and Innovation