Prof. dr. I. (Ieke) Moerdijk

Algebra en topologie, Radboud Universiteit Nijmegen, Spinozalaureaat 2012

Ieke Moerdijk-010.jpg
Ieke Moerdijk

Prof. dr. Ieke Moerdijk (1958) is hoogleraar algebra en topologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Topologie is abstracte meetkunde. In dit vakgebied probeert men meetkundige objecten – ruimtelijke vormen – te begrijpen en te karakteriseren. Moerdijk is leidend in zijn vakgebied. Als postdoc schreef hij in 1992 het boek dat nog steeds het standaardwerk is voor topostheorie: Sheaves in geometry and logic. A first introduction to topos theory. Tegen de trend van voortgaande specialisatie van wiskundigen in, zoekt Moerdijk de grenzen van zijn discipline op en vindt verbinding met andere wiskundige specialisaties en andere vakgebieden. Sinds 2011 werkt hij onder andere aan onderzoek naar de logische structuur van de kwantuminformatietheorie.

Ieke Moerdijk is een vermaard wiskundige met vijf gezaghebbende boeken en ruim honderd artikelen op zijn naam. Moerdijks benadering van zeer abstracte wiskunde, met name de categorietheorie, heeft geleid tot de toepassing ervan in verschillende gebieden.

Moerdijk is een van de grondleggers van de algebraïsche verzamelingenleer, een gebied dat inzicht verschaft in de grondregels waarop de huidige wiskunde berust, en in mogelijke uitbreidingen daarvan. Later concentreerde Moerdijk zich in toenemende mate op de algebraïsche topologie en de differentiaalmeetkunde, onderwerp van zijn boeken Classifying spaces and classifying topoi en Introduction to foliations and lie groupoids met J. Mrcun. Zijn meest recente werk gaat over operaden, een algebraïsche structuur met een breed spectrum aan toepassingen van combinatoriek tot mathematische fysica.

Moerdijk studeerde wiskunde, filosofie en algemene taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, en promoveerde daar in 1985 cum laude op een proefschrift over verbanden tussen mathematische logica en topologie. Na zijn promotie werkte hij als postdoc aan de Universiteiten van Cambridge en Chicago. In 1986 ontving hij een Huygens Fellowship van NWO, gevolgd door een PIONIER-beurs (voorloper van de Vernieuwingsimpuls Vici) in 1995. In 1988 kwam hij naar de Universiteit Utrecht. Daar was hij tussen 1996 en 2011 hoogleraar in de topologie. In 2011 maakte Moerdijk een overstap van de Universiteit Utrecht naar de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij was gasthoogleraar in Cambridge, Montreal, Sydney en Aarhus.