Prof. dr. H.M. (Bob) Pinedo

Prof. dr. H.M. (Bob) Pinedo, Medische oncologie, Vrije Universiteit is een onderzoeker van internationaal erkende topkwaliteit op het gebied van het werkingsmechanisme van antikankermiddelen.

Pinedo, Bob - 1997.jpg
Prof. dr. H.M. (Bob) Pinedo, Medische oncologie, Vrije Universiteit, Spinozalaureaat 1997 (credits: NWO/Ivar Pel)

Bob Pinedo (1943) is hoogleraar in de Medische Oncologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en verbonden aan de erkende Onderzoekschool Oncologie Amsterdam.

Pinedo is zonder enige twijfel een onderzoeker van internationaal erkende topkwaliteit. Zijn wetenschappelijk werk ligt met name op het gebied van het werkingsmechanisme van antikankermiddelen.

Klinisch en experimenteel onderzoek naar het mechanisme van (multi-)drugresistentie stond daarbij de afgelopen tien jaar op de voorgrond, samen met onderzoek op het gebied van de stamceltransplantatie. Wat de drugresistentie betreft komt gentherapie nu binnen bereik. Op dit gebied werkt de groep van Pinedo nauw samen met het Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam. Pinedo heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van de moderne medische oncologie. Hij was een pionier in de overbrugging van de kloof tussen laboratorium en kliniek. Tussen laboratoriummedewerkers en clinici, zowel binnen de Vrije Universiteit als met talrijke nationale onderzoekgroepen en buitenlandse instellingen, zijn op zijn instigatie unieke samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. Vooral zijn activiteiten in de Early Clinical Trials Group van de European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) verdienen hier vermelding.

Het werk van Pinedo is zowel kwantitatief als kwalitatief van zeer hoog niveau. Zijn lijst van publicaties in internationale toptijdschriften is zeer indrukwekkend. Zijn wetenschappelijk werk wordt in binnen- en buitenland hoog gewaardeerd. Deze erkenning komt tot uiting in talrijke honorary memberships en prijzen en in (inter)-nationale subsidies. Hij is lid van vele internationale genootschappen en redactielid van veertien internationale tijdschriften. Recent aan hem toegekende awards zijn de Bristol-Meyers Squibb Foundation Cancer Grant Award (1992), de International Chiron Award for Bioclinical Research and Training (1993) en de prestigieuze Jozef Steiner Award (1995). Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Pinedo is een stimulerend en innoverend onderzoeker. Zijn aantrekkingskracht op jonge onderzoekers uit binnen- en buitenland is groot. Onder zijn supervisie hebben 34 promovendi hun promotie afgerond. Binnen de groep werken gemiddeld zo'n twintig jonge onderzoekers die op projectbasis hun promotieonderzoek verrichten. Onder hen bevindt zich steeds een aantal buitenlandse academici. Er zijn vele internationale contacten. Op initiatief van Pinedo werd recent bij de Vrije Universiteit de bijzondere Pasmanleerstoel voor de internationalisering van het oncologisch onderzoek ingesteld.

De verwachting is dat Pinedo het hoge niveau van zijn onderzoek van de afgelopen jaren nog vele jaren zal voortzetten. De toekenning van een Spinozapremie zal voor zijn groep een belangrijke impuls zijn, met name op het gebied van de complexe gentherapie en de drugresistentie. Dit is risicodragend onderzoek dat in multidisciplinair verband moet worden uitgevoerd. Dit zal tevens een sterk uitstralen effect hebben op andere groepen binnen de onderzoekschool.