Prof. dr. F.G. (Frank) Grosveld

Frank Grosveld (1948) is hoogleraar Celbiologie en Genetica aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het werk van prof. Grosveld is zowel kwantitatief als kwalitatief van uitzonderlijk hoog niveau. Zijn lijst van publicaties, merendeels in internationale toptijdschriften, is indrukwekkend.

Grosveld, Frank - 1995.jpg
Prof. dr. F.G. (Frank) Grosveld, Moleculaire celbiologie, Erasmus Universiteit Rotterdam, Spinozalaureaat 1995 (credits: NWO/Ivar Pel)

De internationale erkenning van zijn grote capaciteiten moge onder meer blijken uit de toekenning van de Jeantet Prize for Medicine (1991) en de Howard Hughes International Research Scholar Award (1992). In 1986 werd hij verkozen tot lid van de European Molecular Biology Organization, in 1990 tot lid van de Academia Europaea, in 1991 van de Royal Society en in 1994 van de KNAW. Daarnaast is hij lid van een aantal adviescolleges.

Prof. Grosveld is een stimulerend en innoverend onderzoeker. Zijn werk is gericht op de regulatie van gen-expressie en heeft grote aantrekkingskracht op jonge onderzoekers uit binnen- en buitenland. Onder zijn leiding werkten in Engeland twintig EMBO fellows, zes fellows in het kader van Europese programma's en eenentwintig postdocs betaald door andere internationale fondsen, alsmede een zestal promovendi. In 1993 keerde hij terug naar Nederland. Op dit moment zijn in zijn groep twaalf postdocs en zes promovendi werkzaam. De verwachting is dat prof. Grosveld het hoge niveau van zijn onderzoek van de afgelopen jaren nog geruime tijd zal voortzetten.

De toekenning van een Spinozapremie op dit moment, nu hij bezig is in Nederland een nieuwe groep op te bouwen, zal een grote impact hebben. De premie zal hem in staat stellen de kostbare infrastructuur van een top-moleculair-biologisch laboratorium uit te bouwen, waarin inbegrepen een modern, volgens de nieuwste eisen ingerichte transgene-dierenfaciliteit, die als internationaal centrum zou kunnen fungeren. Dit zal tevens een sterk uitstralend effect hebben op andere groepen in de onderzoeksschool.