Prof. dr. D.S. (Dirkje) Postma

Prof. dr. D.S. (Dirkje) Postma, Pathofysiologie van de ademhaling, Rijksuniversiteit Groningen en Academisch Ziekenhuis Groningen behoort tot de vijf à tien toponderzoekers in de wereld op het gebied van astma en de longziekte COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease).

Postma, Dirkje - 2000.jpg
Prof. dr. D.S. (Dirkje) Postma Pathofysiologie van de ademhaling, Rijksuniversiteit Groningen en Academisch Ziekenhuis Groningen, Spinozalaureaat 2000 (credits: NWO/Ivar Pel)

Dirkje Postma (1951) is hoogleraar Pathofysiologie van de Ademhaling en in het bijzonder van de Obstructieve Longaandoeningen vanwege het Nederlands Astma Fonds, aan de Rijksuniversiteit Groningen en het Academisch Ziekenhuis Groningen.

Postma geniet internationale erkenning. Zij behoort tot de vijf à tien toponderzoekers in de wereld op het gebied van astma en de longziekte COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Postma heeft al vroeg in haar wetenschappelijke carrière de behandeling van astma drastisch verbeterd.

Dankzij het onderzoek van Postma maken artsen nu onderscheid tussen astma en COPD. Postma beschreef de klinische syndromen van de twee longziekten. Haar op genetisch onderzoek gebaseerde beschrijving van astma wordt gezien als een doorbraak. Zij heeft de officiële richtlijnen opgesteld voor de behandeling van astma en COPD.

Haar werk is internationaal en nationaal erkend in de vorm van prijzen, wetenschappelijke adviseursfuncties en uitnodigingen als spreker op congressen. Haar lijst van internationale publicaties is indrukwekkend. Door haar artikelen in tijdschriften zoals de New England Journal of Medicine en de Lancet heeft zij het klinisch onderzoek op haar terrein enorm prestige verschaft.

Postma organiseert het Groningse CARA-centrum, haar team en haar onderzoek met degelijkheid. Zij neemt deel in grootschalige internationale onderzoeken. Onder haar leiding zijn sinds 1993 23 promoties tot stand gekomen. Vooraanstaande tijdschriften publiceren de resultaten van dit dissertatieonderzoek.

Postma vervult een groot aantal nationale en internationale functies bij onder andere het Nederlands Astma Fonds, de Wereldgezondheidsorganisatie en het Amerikaanse National Institute of Health. Ze is editor van internationale tijdschriften en organiseert internationale conferenties en workshops.

Verwacht wordt dat Postma met haar onderzoek nieuwe wegen zal inslaan. Het doel blijft daarbij de ontrafeling van de mechanismen die aandoeningen van de luchtwegen veroorzaken. Zij zal zich inzetten voor intensieve samenwerking met immunologen en patholoog-anatomen.