Prof. dr. C.L. (Corinne) Hofman

Archeologie van het Caribisch gebied, Universiteit Leiden, Spinozalaureaat 2014

Spinoza | foto Corinne Hofman (2014)
Corinne Hofman | Foto: NWO/Ivar Pel, overname toegestaan met bronvermelding.

Prof. dr. C.L. (Corinne) Hofman (1959) is hoogleraar Archeologie van het Caribisch gebied aan de Universiteit Leiden. Sinds de jaren '80 verricht zij archeologisch onderzoek in het Caribisch gebied. Hofman bestudeert de kolonisatie van het Caribisch gebied vanuit de beleving van de Caribisch-Indiaanse bevolking. Zij herschrijft daarmee de geschiedenis en biedt nieuw perspectief op een voorheen vergeten, maar belangrijk hoofdstuk in de wereldgeschiedenis. Hofman zorgde er voor dat het schetsmatige historische beeld dat bestond over Caribische samenlevingen (en dus ook van de oorspronkelijke bewoners van de Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied), verworden is tot een nauwkeurige, wetenschappelijk onderbouwde reconstructie van nederzettingen, begravingen, mobiliteit, handel, materiële cultuur en leefwijze. De archeologe richt zich met name op de communicatiesystemen en interactienetwerken van de oorspronkelijke indiaanse bevolking vóór 1492 en de culturele en sociale veranderingen die hierin optreden na de Europese kolonisatie.

Transdisciplinaire samenwerking in NEXUS1492

Hofman staat aan het hoofd van een groot Europees transdisciplinair samenwerkingsproject NEXUS1492 waar ruim 50 onderzoekers aan verbonden zijn. Voor dit project ontving zij in 2012 een Europese ERC Synergy Grant van 15 miljoen euro. Het team van de Universiteit Leiden, de VU Amsterdam en Universität Konstanz, doet onderzoek naar de eerste culturele ontmoetingen tussen de bewoners van de Nieuwe Wereld en de westerse kolonisatoren. Hofman is bekend om haar multidisciplinaire aanpak waarin ze archeologie combineert met onder andere isotopenonderzoek, archeometrie, bio-archeologie, moleculaire biologie, netwerkanalyse, etnohistorie en etnografie. Met de combinatie van archeologie en netwerkwetenschap zorgt Hofman voor grote vernieuwing in het vakgebied.

Wetenschappelijk innovatief en maatschappelijk van belang

De archeologe zet zich al jaren in voor de bescherming van het cultureel erfgoed en bedreigd bodemarchief van de Caribische eilanden. Haar bijdrage is niet alleen wetenschappelijk innovatief maar ook maatschappelijk van fundamenteel belang. Met haar onderzoek wil Hofman bijdragen aan de capaciteitsopbouw, het historisch besef en het zelfbewustzijn van de huidige bevolking van het Caribisch gebied. Een groot deel van haar team komt uit het Caribisch gebied en in haar onderzoek werkt zij samen met lokale stakeholders. Zij nodigt regelmatig schoolklassen uit bij de opgravingssites en organiseert tentoonstellingen en publieke lezingen.

Hofman studeerde in 1987 in Leiden af als archeologe, en promoveerde in 1993 aan dezelfde universiteit. Corinne Hofman is sinds 2007 hoogleraar in de archeologie van het Caribisch gebied. Daarnaast is ze als bezoekend hoogleraar verbonden aan de University of Florida. Zij ontving tijdens haar loopbaan een Aspasia, Vidi- en Vici-financiering van NWO en recentelijk een Europese HERA grant. Vorig jaar kreeg zij de KNAW-MERIAN prijs voor excellente vrouwelijke wetenschappers die jong talent inspireren tot een carrière in de wetenschap. Sinds september 2013 is Hofman decaan van de Leidse Faculteit der Archeologie. Hofman is daarnaast op verzoek van het ministerie van OCW lid van de Nationale UNESCO Commissie Nederland.

Corinne Hofman werd voorgedragen door prof. dr. Gillis Dorleijn, voorzitter NWO-gebiedsbestuur Geesteswetenschappen