Prof. dr. A. (Annemarie) Mol

Antropologie van het lichaam, Universiteit van Amsterdam, Spinozalaureaat 2012

Annemarie Mol-011.jpg
Annemarie Mol

Prof. dr. Annemarie Mol (1958) is hoogleraar antropologie van het lichaam aan de Universiteit van Amsterdam. Zij combineert in haar onderzoek op unieke wijze filosofie, medische sociologie, antropologie, wetenschapssociologie en sociale theorie. Zij kijkt met de bril van een antropoloog naar hoe we ons lichaam ervaren en verandert zo vastgeroeste denkkaders. Hoe denken en praten we over ziekte? Wat is het eigenlijk om te eten? Haar benadering van dit soort vragen beïnvloedt en inspireert onderzoekers over de hele wereld.

Annemarie Mol studeerde geneeskunde (vrije studierichting) en filosofie aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 1989 aan de Rijksuniversiteit Groningen in de wijsbegeerte. Dankzij subsidies van NWO, ZonMw en een aanstelling als Socrates Hoogleraar, gefinancierd door de humanistische stichting Socrates, heeft zij haar onderzoek met een grote mate van zelfstandigheid kunnen uitvoeren. Tussen 1990 en 1995 werkte ze als postdoc aan de Universiteit Maastricht en aan de Universiteit Utrecht. In 1996 werd zij Socrates Hoogleraar politieke filosofie aan de Universiteit Twente en was daarnaast senioronderzoeker aan diezelfde universiteit. In 2008 werd zij Socrates Hoogleraar sociale theorie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2010 is Mol hoogleraar antropologie van het lichaam aan die universiteit.

Annemarie Mol publiceerde zeer goed ontvangen boeken en artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Ze schreef o.a. Ziek is het woord niet (1989, met Peter van Lieshout) The Body Multiple (2002) en De logica van het zorgen (2006). In The Body Multiple beargumenteert zij dat een ziekte niet een vastomlijnd feit is, maar juist een verzameling van gegevens, door verschillende groepen uiteenlopend gedefinieerd. Haar onderzoek liet zien hoe sociologische en fysiologische definities door elkaar lopen. Deze premisse leverde voor veel andere vakgebieden nieuwe inzichten op. In De logica van het zorgen beschrijft Mol hoe het ideaal van 'kiezen' botst met de realiteit van het leven met een ziek lichaam. In 2009 ontving Annemarie Mol een ERC Advanced Grant voor onderzoek naar het 'etende lichaam' in de westerse wereld. Dat onderzoek leverde onder andere het inzicht op dat genieten van eten in een dieet belangrijker kan zijn dan calorieën tellen. Haar onderzoek is niet alleen relevant in de praktijk, maar heeft vooral grote invloed binnen de sociale wetenschappen. Het onderzoek van Mol richt zich op bestuderen en veranderen van de kaders waarbinnen mensen denken en onderzoek doen.