Physics for Technology and Instrumentation (PTI)

De ‘Physics for Technology and Instrumentation’ (PTI) werkgemeenschap beslaat het veld waarbij fundamenteel en toegepast natuurkundig onderzoek wordt gedaan naar nieuwe technologieën, methodes, instrumentatie en technologische innovaties.

Werkgemeenschap Physics for Technology and Instrumentation

De opgedane kennis wordt ingezet om nieuwe technologieën en instrumentatie te verbeteren in velden van de akoestiek, optische metrologie, medische technologie, microscopie, geïntegreerde fotonica, nano-elektronica, kwantum informatie, technologie rondom magneten, geavanceerde lichtbronnen, en deeltjes- en röntgenstraling technieken. Het merendeel van de werkgemeenschap is werkzaam in een van de volgende vakgebieden:

 1. 'Physics for Fabrication', manipulatie van 2D en 3D-materialen van nano- tot microschaal
 2. 'Sensing, Detecting and Probing', streven naar kleinere en slimmere sensing apparatuur
 3. 'Sources', verbeterde generatoren van straling en elementaire deeltjes
 4. 'Actuation and Manipulation', ontwikkeling van nieuwe concepten voor biomoleculen, vloeistoffen, en plasma in reactoren en detectoren.

De werkgemeenschap Physics for Technology and Instrumentation is als volgt samengesteld:

Prof. A.A. (Ageeth) Bol voorzitter, 2-D materials fabrication
Dr. N. (Niels) van Bakel, particle physics and gravitational wave detectors
Dr. A. (Andrea) Baldi, nanomaterials
Prof. T. (Tamalika) Banerjee, spintronics of functional materials
Prof. P.C.M. (Peter) Christianen, instrumentation for optics
Prof. M.L. (Marloes) Groot, biophotonics and medical imaging
Dr. J.P. (Jacob) Hoogenboom, electron and optical microscopy
Prof. S.J.G. (Serge) Lemay, bio-electronics
Dr. A. (Ana) Sobota, plasma physics
Dr. F. (Frans) Widdershoven, semiconductor physics
Dr. S. (Stefan) Witte, imaging technology, lasers and optics
Dr. P.J. van der Zaag, (bio)nanotechnology, optical imaging/spectroscopy, condensed matter physics

NWO-secretaris: Shashini Munshi

Taken en werkwijze werkgemeenschapscommissies

De werkgemeenschapscommissies (wgc’s) krijgen de volgende taken mee:

 • Identificeren van nieuwe ontwikkelingen op het subgebied van de werkgemeenschapscommissie
 • Contact onderhouden met het onderzoeksveld
 • Onderhouden van het netwerk met NWA, topsectoren, Platform Academische Natuurkunde, NNV, etc
 • Het bewaken van de voortgang van lopende onderzoeksprogramma's die tot het betreffende subgebied behoren, inclusief het adviseren van de Tafel Natuurkunde bij afsluiting van deze programma's
 • Monitoring van lopend onderzoek en bestaande faciliteiten én nieuwe initiatieven;
 • Mede vormgeven en uitvoeren van de netwerk- en forumfunctie van NWO in overleg met het veld (zoals tijdens Physics@Veldhoven en DutchBiophysics)
 • Gevraagd en ongevraagd advies aan de Tafel Natuurkunde en aan het ENW-bestuur