Physics of Fluids and Soft Matter (FSM)

Onderzoek in de werkgemeenschap Physics of Fluids and Soft Matter (FSM) is gericht op het creëren en begrijpen van zachte materialen en complexe stromingsverschijnselen.

Een cruciaal aspect is de wisselwerking tussen de ruimtelijke structuur van (complexe en reactieve) vloeistoffen en zachte materie en hun emergente eigenschappen. Vaak komen deze collectieve eigenschappen voort uit eenvoudige bouwstenen die georganiseerd zijn als complexe constructies of fasen. Het begrijpen en beheersen van evenwichtstoestanden van zachte materie en vloeistoffasen, evenals structuur-eigenschaprelaties, speelt daarom een sleutelrol.

De FSM werkgemeenschap omvat subgebieden als de dynamica van enkelvoudige of “lichte” vloeistoffen (bijv. turbulentie, microfluïdica, elektrolyten, akoestiek, faseverandering en meerfasenstroming), de dynamica van tweefasesystemen (bijv. poreuze materialen, granulaire stromen, elastocapillariteit), fysica van plasma's (bijv. magnetohydrodynamica, gyrokinetische turbulentie, niet-evenwichtsplasma's bij atmosferische druk, complexe plasma's), de dynamiek en reologie van colloïden, polymeren, vloeibare kristallen, en gels inclusief fasegedrag en zelfassemblage, en de dynamiek en eigenschappen van bio-geïnspireerde zachte materie. Deze zeer actieve velden binnen FSM hebben ook veel nieuwe recente ontwikkelingen gezien, waaronder bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot): actieve vloeistoffen, (zachte) materie voor robotica, 3D-printing, nanofluïdica, nanobelletjes, plasmastralen en mechanische metamaterialen. Naar verwachting zullen er in de nabije toekomst nog veel meer nieuwe onderwerpen naar voren komen.

Werkgemeenschapscommissie Physics of Fluids and Soft Matter

Voor werkgemeenschap Physics of Fluids and Soft Matter is een adviescommissie ingesteld die het Bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en de Tafel Natuurkunde gevraagd en ongevraagd adviseert. De commissie speelt tevens een rol in de bewaking van de voortgang van lopende programma's.

De commissie Physics of Fluids and Soft Matter is als volgt samengesteld:

Prof. H.J.H. (Herman) Clercx, voorzitter, Fluiddynamics
Prof. U. (Ute) Ebert, Multiscaleplasma dynamics
Dr. J.J.M. (Jo) Janssen, Soft matter
Dr. L.M.C. (Liesbeth) Janssen, Non-equilibrium Soft Matter
Prof. M.M.G. (Marleen) Kamperman, Polymer Science
Dr. D. (Daniela) Kraft
Dr. M.J. (MJ, Em Jay) Pueschel
Prof. R.H.H.G. (René) van Roij, Soft Matter Theory
Dr. L (Laura) Rossi, Experimental Soft Matter
Prof. J. (Jacco) Snoeijer
Prof. H.M.A. (Herman) Wijshoff, Inkjetprinting

NWO-secretaris: Bram Borkent

Taken en werkwijze werkgemeenschapscommissies

De werkgemeenschapscommissies (wgc’s) krijgen de volgende taken mee:

  • Identificeren van nieuwe ontwikkelingen op het subgebied van de werkgemeenschapscommissie
  • Contact onderhouden met het onderzoeksveld
  • Onderhouden van het netwerk met NWA, topsectoren, Platform Academische Natuurkunde, NNV, etc
  • Het bewaken van de voortgang van lopende onderzoeksprogramma's die tot het betreffende subgebied behoren, inclusief het adviseren van de Tafel Natuurkunde bij afsluiting van deze programma's
  • Monitoring van lopend onderzoek en bestaande faciliteiten én nieuwe initiatieven;
  • Mede vormgeven en uitvoeren van de netwerk- en forumfunctie van NWO in overleg met het veld (zoals tijdens Physics@Veldhoven en DutchBiophysics)
  • Gevraagd en ongevraagd advies aan de Tafel Natuurkunde en aan het ENW-bestuur