Partners in de wetenschap

We staan in Nederland voor grote maatschappelijke uitdagingen, deze uitdagingen vragen om baanbrekende oplossingen met impact. Voor de antwoorden op thema’s zoals klimaatverandering, vergrijzing, cybersecurity of gezondheid vormt wetenschappelijk onderzoek een belangrijke voedingsbodem. Naast de beproefde programma’s van vrij ongebonden onderzoek, talentprogramma’s en praktijkonderzoek zet NWO sterk in met het strategisch instrumentarium Nationale Wetenschapsagenda en deelname in het Kennis Innovatieconvenant: NWA en KIC. De programma’s streven twee doelen na: wetenschappelijke doorbraken en aanjagen van (sociale) innovatie.

Kennis en innovatie zijn onmisbaar

Kennis en innovatie zijn onmisbaar voor een duurzaam en welvarend Nederland. De Rijksoverheid heeft de investeringen in onderzoek en innovatie verhoogd. We zien een hoofdrol voor de thematische onderzoeksprogramma’s KIC en NWA: KIC en NWA zijn ontworpen om het duurzame groeivermogen van Nederland te versterken.

Het zijn meerjarige, dynamische onderzoeksprogramma’s met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen; ze zijn voldoende groot voor het bereiken van wetenschappelijke, maatschappelijke en/of economische impact en zorgen voor het samenbrengen van publieke en private partijen. 

Bovendien zetten beiden in op kennisbenutting en interdisciplinair onderzoek - bij de KIC is dit een verplichte samenwerking tussen alfa-, bèta- en/of gammawetenschappers. Hierdoor wordt sociale innovatie geborgd.

Duurzame groeivermogen (website Rijksoverheidsfinanciën)

Programma's