Partners bij wetenschapscommunicatie

Een van de doelen van NWO is het bevorderen van de overdracht van kennis van door NWO gefinancierd onderzoek naar de maatschappij. Wilt u daaraan bijdragen met een initiatief op het terrein van wetenschapscommunicatie? En zoekt u een samenwerkingspartner? Dan komt de afdeling Communicatie van NWO graag met u in contact. Lees hieronder meer over onze werkwijze en voorwaarden.

Communicatie-partnerschappen van NWO

Onder een communicatie-partnerschap wordt verstaan: een strategische samenwerking tussen NWO en één of meer externe partijen die specifieke expertise, autoriteit of toegang tot onze doelgroepen hebben. Samen met onze partners ontwikkelen wij communicatie-initiatieven en evenementen. Daarbij is het voor NWO belangrijk dat er ruimte is om een inhoudelijke bijdrage te leveren; niet NWO zelf, maar de inhoud en het onderzoek dienen centraal te staan.

De partnerschappen van de afdeling Communicatie van NWO zijn gericht op het samen met partners vormgeven van communicatie-initiatieven; het gaat hier dus niet om inhoudelijke partnerschappen met als doel om een onderzoeksproject of -programma te ontwikkelen.

Uitgangspunten partnerschapsbeleid

Elk partnerschap is uniek en komt in overleg tot stand. De afdeling Communicatie van NWO beslist of een partnerschap al dan niet wordt aangegaan. Bij de beoordeling van potentiële partnerschappen spelen de volgende uitgangspunten een rol:

  • Inhoud
  • Wederzijds commitment
  • Doelgerichtheid
  • Impact
  • Spreiding
  • Geen automatische verlenging