Samenbrengen

In de rol van nationale onderzoeksfinancier bevordert NWO de kwaliteit en vernieuwing van het wetenschappelijke onderzoek aan universiteiten en nationale onderzoeksinstituten. Een belangrijk aspect daarvan is het bevorderen van samenwerking in de wetenschap op vele vlakken: tussen onderzoekers, tussen disciplines, tussen universiteiten en kennisinstellingen onderling, tussen nationaal en internationaal onderzoek en tussen wetenschappers en belanghebbenden in de samenleving. Dat doet zij door partijen samen te brengen, door in samenwerking en in samenhang onderzoek te programmeren en door gezamenlijke strategievorming te bevorderen.

Wetenschap en bedrijfsleven

NWO verbindt wetenschap en bedrijfsleven, onder andere door via gezamenlijke programmering een bijdrage te leveren aan de Nationale Wetenschapsagenda en door de topsectoren te verbinden met maatschappelijke en internationale agenda’s. Maar bijvoorbeeld  ook door match-making bijeenkomsten te organiseren, waar wetenschappers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en departementen bij elkaar komen rond gedeelde prioriteiten en uitdagingen. De NWO-instituten werken samen met publieke en private partijen samen, onder andere via het Industrial Liaison Officers Net.

Nederlandse deelname aan internationale onderzoekssamenwerking

NWO neemt bevordert op verschillende manieren de Nederlandse deelname aan internationale onderzoekssamenwerking. Onder andere door samen  met onderzoeksfinanciers in voor Nederland belangrijke landen financiering aan te bieden voor internationale onderzoeksprojecten. Of door afspraken te maken om barrières voor de internationale mobiliteit van onderzoekers weg te nemen.  De nationale NWO-instituten nemen vanuit hun onderzoeksmissies deel aan het ontwikkelen van internationale onderzoeksfaciliteiten en verzorgen zo de toegang voor de Nederlandse onderzoekers. Daarnaast draagt NWO bij aan de profilering van de wetenschap uit Nederland, bijvoorbeeld tijdens handelsmissies.

Wetenschapsdisciplines

NWO stimuleert samenwerking tussen wetenschapsdisciplines omdat dit bijdraagt aan wederzijdse inspiratie en nieuwe invalshoeken in onderzoek. In de beoordelingscriteria voor persoonsgebonden beurzen krijgt samenwerking meer gewicht. NWO verbindt ook door onderzoekers in verschillende wetenschappelijke disciplines te ondersteunen in hun ambities nationale strategieën, zoals sectorplannen, te formuleren.
 

Lees meer