Programmeren

Een belangrijke rol van NWO als onderzoeksfinancier is het programmeren van onderzoek. De onderzoeksprogramma´s (en bijbehorende financiering) zijn de praktische uitwerking van de strategie en ambities van NWO: Nederland als broedplaats voor talent, een internationale topspeler in het bereiken van grensverleggende doorbraken, nauw verbonden met de maatschappij, met maximale impact.

Onderwerpen van onderzoek

Onderzoeksvragen die bijdragen aan het bereiken van die doelstellingen, komen in aanmerking om te worden onderzocht. Een idee kan uit de wetenschappelijke nieuwsgierigheid voortkomen, maar ook door het bedrijfsleven worden aangedragen. Naast vaste programma´s voor talent en vrij onderzoek, ontwikkelt en voert NWO samen met het onderzoeksveld en andere partijen thematische onderzoeksprogramma´s uit. Daarnaast heeft NWO een aantal programma’s waarin samenwerking op Europees of op internationaal niveau centraal staat, waarin de onderwerpen van onderzoek grensoverschrijdend zijn. Programma’s kunnen een of meerdere calls hebben.

Wetenschap voor de samenleving

Door middel van met name themaprogramma´s financiert NWO gericht wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Door het uitschrijven van nationale en internationale calls worden de beste wetenschappers en consortia geselecteerd om in samenspraak met vragende partijen oplossingen aan te dragen. De afgelopen jaren richtte NWO haar themaprogramma´s in hoofdzaak op de economische topsectoren, ICT en de Sociale Infrastructuur Agenda. NWO stemt haar thematische onderzoeksprogramma’s in de komende jaren af op de Nationale Wetenschapsagenda. In Europese context is de H2020 leidend in de onderzoeksagenda voor het beantwoorden van nationale en mondiale vraagstukken.


Lees meer