Ondersteunen

NWO zet zich in voor een sterke wetenschap in Nederland, onder andere met ondersteunend beleid op het gebied van Open Science en het organiseren van onderzoekers.

Open Science

Resultaten uit onderzoek dat is gefinancierd met publieke middelen moeten vrij toegankelijk zijn voor de samenleving. Vanuit die visie vraagt NWO om publicatie van door haar gefinancierd onderzoek volgens de regels van Open Access Golden Road: tijdschriften en boeken die vrij en gratis toegankelijk zijn dankzij open access uitgeefmodellen. NWO bevordert de ontwikkeling van open access standaarden en uitgeefmodellen, de bewustwording bij onderzoekers en gaat de financieringsvoorwaarden hierop aanscherpen. Het open acces beleid geldt ook voor de NWO-instituten.

Om de overgang naar open access publishing te stroomlijnen stelt NWO fondsen beschikbaar ter vergoeding van de bijkomende kosten voor de onderzoekers. Bij goed onderzoek hoort ook verantwoord datamanagement. Om de data die voortkomen uit NWO-gefinancierd onderzoek zoveel mogelijk toegankelijk en herbruikbaar maken is NWO op 1 januari 2015 gestart met een pilot datamanagement. Op basis van deze pilot ontwikkelt NWO beleid voor datamanagement in al haar financieringsinstrumenten. De kosten voor Open data zijn subsidiabel.

Organiseren van onderzoekers

Nederland heeft er baat bij als onderzoekers en andere partijen zich effectief organiseren en samen strategieën formuleren op onderdelen van de wetenschap, nationaal en internationaal. Vanuit de verankering van alle wetenschappelijke disciplines in NWO en met inzet van het brede netwerk ondersteunt NWO de organisatie van onderzoekers binnen en tussen disciplines. Binnen het academische veld, maar ook tussen wetenschap, overheid, bedrijfsleven en andere maatschappelijke partijen.

Lees meer