Financieren

De kerntaak van NWO is het financieren van het talentvolle wetenschappers en onderzoeksfaciliteiten. Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en relevante experts uit buiten- en binnenland (peer review) selecteert en financiert NWO de beste onderzoeksvoorstellen.

NWO als onderzoeksfinancier

Het grootste deel van het publieke geld voor onderzoek gaat rechtstreeks van het ministerie van OCW naar de universiteiten. Dat is de eerste geldstroom. NWO ontvangt daarnaast publiek geld voor de wetenschap van OCW en vrijwel alle andere ministeries dat in competitie over de universiteiten en nationale onderzoeksinstituten wordt verdeeld. NWO beheert deze tweede geldstroom en zorgt ervoor dat het geld terecht komt bij het beste wetenschappelijk talent en de beste onderzoeksvoorstellen. Ook het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties dragen via NWO bij aan financiële ondersteuning van onderzoek op hun werkterrein, typisch in de vorm van gezamenlijk gefinancierde themaprogramma’s.

NWO als onderzoeksfinancierDe rol van NWO in onderzoeksfinanciering (klik op afbeelding voor grotere versie)

Budgetverdeling

Een belangrijk deel van het budget wordt besteed aan vrij onderzoek en talentprogramma’s.  Een ander deel van het budget wordt besteed aan de acht NWO-onderzoeksinstituten en programmafinanciering voor onderzoeksfaciliteiten. Door middel van themaprogramma’s financiert NWO gericht wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke uitdagingen. NWO stelt ook geld beschikbaar voor andere activiteiten die de wetenschap versterken,  zoals het Open Access publiceren van onderzoeksgegevens en -resultaten. 


Aanvraag voor financiering

De wetenschapsgebieden en stichtingen binnen de NWO-koepel organiseren de financiering voor onderzoek. Bij wetenschapsbrede programma’s en gebiedsoverstijgende programma’s wordt de uitvoering gezamenlijk verzorgd. Wetenschappers en onderzoeksinstellingen kunnen een aanvraag voor financiering van onderzoeksprojecten en grote apparatuur en databases indienen zodra NWO een oproep om onderzoeksvoorstellen in te dienen (call for proposals) publiceert.  In de call for proposal staat beschreven wat het doel van het onderzoek is, wie kunnen aanvragen, hoeveel geld beschikbaar is, en welke criteria worden gehanteerd bij de beoordeling en selectie.

Beoordeling en selectie

NWO maakt gebruikt van peer review door externe onafhankelijke deskundigen, gespecialiseerd op het gebied van de ingediende onderzoeksvoorstellen. Zij geven een oordeel over het onderzoeksvoorstel en leggen dat  voor aan een beoordelingscommissie. Deze commissie bestaat eveneens uit onafhankelijke deskundigen, in het bijzonder actieve wetenschappers. Aanvragers ontvangen de beoordeling van hun voorstel geanonimiseerd en worden in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. De taak van de commissie is alle voorstellen –tezamen met de bijbehorende referentenoordelen en reacties van de aanvragers- tegen elkaar af te wegen en te beoordelen, en een advies uit te brengen aan het besluitnemend bestuur. Via competitie en op basis van onafhankelijke adviezen van experts worden zo de beste onderzoeksvoorstellen geselecteerd.