Beïnvloeden

Door deelname aan de zogenoemde ‘Kenniscoalitie’ (NWO, KNAW, TNO, VSNU, TO2, VNO-NCW, MKB Nederland en de Vereniging Hogescholen), het opstellen van de Nationale Wetenschapsagenda en het onderbrengen van de commissie voor grootschalige Wetenschappelijke infrastructuur oefent NWO invloed uit op het nationale wetenschapsbeleid. NWO werkt hierin samen met verschillende belanghebbenden van wetenschap, zowel binnen als buiten de wetenschap.

Via deelname aan relevante internationale netwerken en organisaties brengt NWO de belangen en prioriteiten van de Nederlandse wetenschap voor het voetlicht in discussies en onderhandelingen over Europees en mondiaal wetenschapsbeleid. Ook verzorgt NWO de Nederlandse inbreng in strategische onderzoekssamenwerking tussen EU-lidstaten (Joint Programming Initiatives).

In Europa werkt NWO samen binnen Science Europe, een samenwerkingsverband van nationale onderzoeksfinanciers. Door Europese agenda’s actief te beïnvloeden bevordert NWO de verbindingen tussen nationale en Europese onderzoeksagenda’s. Nederlandse onderzoekers en publiek-private samenwerkingsverbanden zijn hierdoor beter voorbereid op financieringskansen in Europese onderzoeksprogramma's. Andersom wordt het NWO-beleid gevoed door ontwikkelingen in het Europese beleid en best-practices van research councils in andere landen.


Lees meer