Uitdagingen voor Nederlandse wetenschap en maatschappij

In de komende jaren zal NWO medeverantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling en uitvoering van een Nationale Wetenschapsagenda die de maatschappelijke en economische uitdagingen verbindt met wetenschappelijke sterktes in Nederland en een inspiratiebron kan vormen voor vernieuwend onderzoek. In de aanloop naar zo'n nationale agenda heeft NWO een begin gemaakt met het identificeren van kansrijke uitdagingen voor de wetenschap die voortkomen uit maatschappelijke en economische uitdagingen.

Met een brede kring van bij NWO betrokken wetenschappers is van gedachten gewisseld over mogelijke multidisciplinaire ‘uitdagingen’, waar de Nederlandse wetenschap sterkt is en kan bijdragen aan het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen, zoals benoemd in de Europese Grand Challenges en aan de onderzoeksagenda's van de Nederlandse topsectoren. Deze uitdagingen omvatten inspirerende onderzoeksvragen die de potentie hebben om te leiden tot doorbraken. De uitdagingen kunnen ook kennisorganisaties verbinden en jonge en aankomende onderzoekers inspireren en zijn een uitnodiging aan maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, departementen en bedrijfsleven om gezamenlijk invulling te geven aan een Nationale Wetenschapsagenda voor Nederland.

Circulaire economie

De transitie naar een circulaire economie: hoe kunnen 10 miljard mensen in 2050 op een duurzame manier samenleven?

Bouwstenen van leven

Het ontrafelen van de bouwstenen van het leven: leven kunnen we pas echt begrijpen wanneer we de bouwstenen van het leven zelf kunnen maken.

Complexiteit

Fundamenteel begrijp van complexe processen en systemen zoals de hersenen, (sociale) netwerken, verstedelijking en geavanceerde materialen: door complexe processen en systemen te begrijpen, kunnen we deze ook controleren en beïnvloeden. 

Kwaliteit van leven

De veranderende en vergrijzende samenleving brengt nieuwe uitdagingen mee rond de kwaliteit van het leven van mensen, van de vroege jeugd tot en met de ouderdom en met inbegrip van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevingen.

Big data

Relevante informatie halen uit omvangrijke volumes data en datastromen (big data) en aanverwante vraagstukken op het gebied van privacy, veiligheid en identiteit.

Veerkrachtige samenleving

Het identificeren van adaptieve en innovatieve capaciteiten in de samenleving en van de maatschappelijke en culturele transities en transformaties die zich voordoen: bepalen waarin een samenleving haar veerkracht ontleent en hoe deze te bevorderen.

Download