Uitdagingen

Nederland is een waterland, een bewoonde delta. Door de unieke ligging in de delta van vier grote rivieren kennen wij een lange traditie in het werken met en tegen water. Nederland heeft internationaal een goede naam als kennisland op het gebied van waterbeheer, waterveiligheid, watertechnologie, zeeonderzoek en scheepsbouw. Dit biedt unieke kansen voor wetenschap en economie.

Kansen en calamiteiten

Water biedt kansen, maar teveel of te weinig ervan kan tot grote calamiteiten en humanitaire rampen leiden. Ook het klimaat op aarde is nauw verweven met water. De natuurlijke kringloop van oceaan naar atmosfeer, door neerslag weer terug op aarde en via rivieren naar de oceanen is van doorslaggevende invloed op regionale en mondiale klimaatpatronen. Bovendien wordt zeventig procent van onze planeet bedekt door water in de vorm van oceanen. Deze bevatten grote en deels onbekende schatten in termen van biodiversiteit en grondstoffen.

Water in al zijn facetten

Het NWO-thema Water en klimaat biedt ruimte voor wetenschappelijk onderzoek naar zowel zoet als zout water en gaat in op oorzaken en gevolgen van klimaatvariabiliteit, adaptatie bij zeespiegelstijging en bodemdaling, governance-vraagstukken en innovatief waterbeheer, waterzuivering en duurzame drinkwatervoorziening, verdere exploratie en verantwoordelijke exploitatie van oceanen en behoud van biodiversiteit en modern natuurbeheer.

Nederland watermanagementland

Met de kennis die zo verkregen wordt, kan op al deze terreinen een efficiƫnter beleid worden uitgezet. Bovendien kan Nederland zijn mondiale positie als expertiseland bij uitstek op het gebied van watermanagement vasthouden en verder versterken.