Onderzoeksprogramma's

 • Maatschappelijk verantwoord innoveren MVI Dit programma richt zich op technologische ontwikkelingen die naar verwachting ingrijpende effecten zullen hebben op individu en/of samenleving. Water is een van de aandachtsgebieden van het programma. NWO heeft een call uitgezet, waarin ethische en maatschappelijke vragen geadresseerd worden. Op 12 september 2014 moeten de uitgewerkte aanvragen van de call 2014 bij NWO binnen zijn.
 • Water 2014
  Deze topsector-brede technologie call wil kennis ontwikkelen voor concrete toepassing in producten en diensten. De call Water2014 is gesloten in mei 2014.
 • Maritiem 2013
  De call Maritiem 2013 ging vooral over maritieme technologie en grootschalige operaties op zee. Deze call is gesloten in 2013.
 • STWatertechnologie 2013
  In 2013 werd er een call georganiseerd over watertechnologie, waterzuivering, sanitatie en dergelijke.
 • Urbanising Deltas of the World (UDW)
  Het programma Urbanising Deltas of the World valt onder de NWO-thema's Water en klimaat en Verbinden van duurzame steden. Het programma wil bijdragen aan het realiseren van wereldwijde water- en voedselzekerheid en duurzame economische groei in rivierdelta's.
 • Building with nature
  Building with nature is een onderzoeksprogramma voor infrastructuurprojecten, die op een innovatieve manier gebruik willen maken van natuurlijke structuren en processen.