Internationaal

Binnen het thema Water en klimaat bestaat een aantal internationale samenwerkingsverbanden.

  • JPI Water Challenges for a Changing World Joint Programming Initiative: Europese samenwerking met als doel het bereiken van een duurzame waterhuishouding in Europa en daarbuiten.
  • JPI Connecting Climate Knowledge for Europe
    Joint Programming Initiative: Europese samenwerking voor de coördinatie van klimaatonderzoek.
  • JPI Healthy and Productive Seas and Oceans
    Joint Programming Initiative: Europese samenwerking gericht op duurzame omgang met zee en oceanen, inclusief visserij en transport.
  • 2ENRICH
    Samenwerking met Zuid Afrika om de technologische capaciteiten op het terrein van landbouw en water in Afrika te versterken.